fastighetsbranschen
Karriär > motivation

3 tips på hur du sticker ut online

Av: Agnes Selberg
Lästid: 5 minuter
25 Sep 2013
Lyckas online genom marknadsföringsstrategier

Många marknadsföringsstrategier som skapat framgång för stora företag kan också användas av mindre företag och även frilansare som försöker lyckas online.

Det är grundtesen i Dan Schwabels artikel > 3 Powerful Tips for Building Your Business and Career. Dan Schwabel har nyligen skrivit boken Promote Yourself: The New Rules For Career Success (St. Martin’s Press) och anses vara expert inom området onlinemarknadsföring.

Dan Schwabel har tagit fram 3 vinnande strategier:

1. Bli expert inom ett område

Om du vill bli funnen online eller uppskattad på din arbetsplats är det en bra strategi att fokusera på ett område och bli expert inom det området. Du måste bli den som besitter mest kunskap inom ett speciellt ämne, på så vis blir du en auktoritet och andra människor tvingas söka sig till dig för att få råd. Det sämsta som du kan göra är att försöka kunna lite om allt, då kommer du att blekna istället för att sticka ut. Om du försöker vara allt för alla kommer det sluta med att du inte är något för någon.

I en studie som Schwabel gjorde med Amerikan Express visade det sig att både anställda och chefer var överens om att det är oerhört viktigt för karriären att vara expert inom ett område. 65% av cheferna och 66% av de anställda ansåg att det var viktigt eller mycket viktigt.

När du ska välja ditt expertområde finns det några saker att tänka på. För det första, måste du vara passionerad och genuint intresserad av området. Om du är intresserad kommer du naturligt att investera mer tid för att bli expert i ämnet. Om du valt ditt område enbart i karriärssyfte kommer du inte att bli expert inom området.

För det andra måste du analysera ditt område, ta reda på vilken efterfrågan och vilken konkurrens som finns inom området. Om du ser att det talas mycket om ämnet online, men att ingen uttalad ledare finns kan det utgöra en möjlighet för dig. Om det finns mycket konkurrens inom området du valt måste du fundera över hur du kan närma dig ämnet på ett fräscht och unikt sätt. Du kanske måste utarbeta en strategi på lång sikt, det kan krävas år av arbete för att bli ledande inom ditt område.

För det tredje ska du skapa en nischad publik som du fokuserar på och vill stötta. Om du till exempel vill bli expert inom området copywriting kan du fokusera på en industriell publik, t.ex. finansindustrin. Om du vet att det finns många lediga arbeten eller frilansmöjligheter inom ett område i någon industri, kan du specialisera dig och bli känd som den bästa inom just det området.

Att bli någon att räkna med är det bästa sättet att bygga en karriär, på så sätt blir du en person som folk söker sig till, tycker om och litar på.

2. Utveckla dina mjuka kunskaper

I sin research fann Schwabel att arbetsgivare söker efter personer med mjuk kunskap framför personer med hård kunskap när dem ska anställa eller befordra.

Att fungera bra i teamet, kunna lösa konflikter, kunna prioritera i arbetet, att kommunicera väl med övrig personal och andra personer du möter i din yrkesroll är egenskaper som räknas som mjuka. I dagen samhälle är det vanligt att man saknar mjuka egenskaper eftersom att man litar allt för mycket på teknologi för att kommunicera och driva projekt.

När två personer besitter samma kunskap i samma ämne är det dem mjuka kunskaperna som separerar dem. Inom copywriting är din förmåga att övertyga och föra fram din åsikt på ett övertygande sätt allt. Det bästa sättet att utveckla dessa egenskaper är att vara självmedveten och att utsätta dig själv för många sociala situationer som möjligt. Till exempel kan du ringa eller boka in ett lunchmöte istället för att skicka ett e-postmeddelande eller ett SMS med det som du vill meddela. Genom att träffa folk personligen får du ett försprång, du kan visa framfötterna och får en känsla av vad personen vill ha ut av dig och kan sedan leverera det med precision.

När du sätter dig i sociala situationer med medarbetare, vänner eller chefer kan du be om feedback. Du kanske uppfattas som respektlös eller tillintetsägande. Ibland kan det vara svårt att veta själv hur man uppfattas, då är det bra att fråga andra.

Hur du presenterar dig själv och uppfattas av andra kan ha stor inverkan på hur framgångsrik du blir i nätverkande, affärer och på arbetsplatsen.

Jag tror att i dagens samhälle måste alla vara experter inom marknadsföring för att uppnå framgång I karriären. Den största utmaningen idag är att sticka ut och märkas, samt att bli känd som en auktoritet inom sitt område. -säger Dan Schwabel.

3. Publicera intresseväckande innehåll regelbundet

Många bloggar, t.ex. copyblogger, erbjuder en stor variation av fördjupande blogginlägg i ämnet marknadsföring, och även relaterade blogginlägg i ämnen såsom email-marknadsföring och skrivande för SEO. Fundera över hur du kan använda dig av samma strategi för att skapa innehåll som främjar din karriär.

Att bara läsa eller gå kurser räcker inte för att bli expert inom ett område. Det som du behöver göra är att ta kontroll över din egen karriär.

Efter att du har hitta ditt område och din nisch bör du börja fundera på vad du kan skriva i ämnet. Begränsa dig till några ämnen som du vill börja skriva om, skapa specifika vinklar och nischa innehållet mot ditt område. När du skriver artiklar eller blogginlägg ska du tänka på att närma dig ämnet ur ny infallsvinkel. Då kommer dina poster att stå ut och folk blir intresserade av att läsa. Tänk även på att skriva med ditt eget språk för att på så vis särskiljas från andra och framstå som mer personlig.

Sätt sedan upp ett publiceringsschema och försök att vara så regelbunden som möjligt när du postar inlägg. Genom att regelbundet skriva inlägg skapar du dig en publik, håller dig synlig och skapar karriärsmöjligheter. Du kan portionera ut ditt innehåll under en lång tid som ett plus i kanten utöver ditt CV och på så vis få klienter att vilja arbeta med dig.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Du kanske även skulle gilla