Karriär > framtid

Frågor och svar om Värnplikten

Av: Redaktionen
Lästid: 2 minuter
15 Sep 2017
Foto: David Gernes/Försvarsmakten

Kommer alla unga män och kvinnor att kallas in för att göra militär grundutbildning?

Svar: Nej, alla unga män och kvinnor kommer inte att kallas, men en liten andel kommer att få möjligheten att göra militär grund- utbildning. Under 2018 planerar Försvarsmakten att ta emot cirka 4000 unga män och kvinnor som tagits ut genom mönstring för att som rekryter genomgå militär grundutbildning. Alla som genomför grundutbildningen kommer att omfattasav lagen om totalförsvarsplikt. Cirka 1500 av dessa kommer att komma via en kallelse till mönstring och cirka 2500 är kommer vara frivilligt sökande.

Hur många kommer att kallas till mönstring?

Svar: Det är Rekryteringsmyndigheten som avgör hur många som ska kallas till mönstring varje år utgående från Försvarsmaktens personalbehov. I nuläget handlar det om mellan 4 000 och 6000 unga män och kvinnor av en total årskull på cirka 100 000. Försvarsmakten planerar för att cirka 4 000 unga män och kvinnor kommer att skrivas in till grundutbildning varav 1 500 som kallats till mönstring och 2 500 frivilligt sökande.

Vad händer om man struntar i att komma till mönstring eller militär grundutbildning?

Svar: Den som fått en kallelse till mönstring eller militär grundutbildning är skyldig att inställa sig respektive genomföra utbildningen enligt lagen om totalförsvarsplikt. Om man inte inställer sig utan att ha giltiga skäl för det kan man åtalas och dömas till böter eller fängelse.

Kommer jag behöva avbryta mina gymnasiestudier?

Svar: Nej, om du studerar på gymnasiet och blir uttagen till militär grundutbildning med värnplikt kommer utbildningen att starta efter din gymnasieexamen.

Värnplikt i Sverige infördes 1901 och är tillsammans med civilplikt och allmän tjänsteplikt en del av totalförsvarsplikten. Den 16 juni 2009 fattades ett beslut om att låta värnplikten i Sverige vila i fredstid, vilket trädde i kraft den 1 juli 2010. Alldeles nyligen den 2 mars, meddelades att från och med 1 juli 2017 kommer årligen 4000 kvinnor och män åter att kallas in (med årskull födda 1999 som första).

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Du kanske även skulle gilla