Karriär > motivation

Jobben med minst konkurrens 2024

Unsplash

Att ha en utbildning kommer att bli ännu viktigare för att kunna få ett jobb under de kommande åren och störst jobbchans har de som satsar på en karriär inom vården eller skolan. Fram till 2024 kommer det att råda brist på utbildad personal inom många yrken.

Av: Tina Gardsten
Lästid: 2 minuter
4 Nov 2019

Att ha en utbildning kommer att bli ännu viktigare för att kunna få ett jobb under de kommande åren och störst jobbchans har de som satsar på en karriär inom vården eller skolan. Fram till 2024 kommer det att råda brist på utbildad personal inom många yrken.

Vård och bygg hetast

Listan över de yrken där det är enklast att få jobb om fem år toppas av flera vårdyrken, som barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandläkare, psykologer och undersköterskor. Även yrken inom bygg och anläggning finns med i topp, såsom murare, betongarbetare, elektriker och snickare.

Yrken på högskolenivå

Barnmorska

För att bli barnmorska måste du ha gått barnmorskeprogrammet som är en specialisering efter att du gått klar sjuksköterskeprogrammet samt arbetat inom yrket i 12 månader.

Civilingenjörer

Civilingenjör är ett brett yrke och kan innebära en rad olika ansvarsområden. Civilingenjör finns som ett 5-årigt program och leder till en yrkesexamen på avancerad nivå. Som civilingenjör kan du specialisera dig inom flera olika områden, som arkitektur, bioteknik, eller energi och miljö.

– Vi har haft en brist på utbildad arbetskraft en längre tid. Nu ser vi att arbetsgivare har börjat sänka kraven på erfarenhet och utbildning, eller rekrytera kompletterande yrkesgrupper, till exempel vårdbiträden som avlastar undersköterskor. Det ger bättre jobbmöjligheter för fler, särskilt för nyutexaminerade, säger Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Förskollärare

Förskollärareprogrammet omfattar 3,5 års heltidsstudier och för att arbeta som det måste du vara legitimerad.

Läkare och tandläkare

Läkareprogrammet är på 5,5 år och är en yrkesexamen. Efter examen arbetar du som underläkare i minst 18 månader innan du kan ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Tandläkareutbildningen finns på fyra orter i Sverige och motsvarar 5 års heltidsstudier.

Lärare

Inom lärareyrket finns det fyra olika lärarutbildningar beroende på vilken ålder du vill arbeta med. Läs mer om de olika lärareutbildningar här.

Mjukvaru- och systemutvecklare

Systemutvecklare har ofta en högskoleutbildning med datainriktning men det finns även flera yrkesutbildningar där du t.ex. specialiserar dig på ett programmeringsspråk.

Sjuksköterska

Sjuksköterskeutbildningen tar tre år att genomföra och leder både till en ämnesexamen på kandidatnivå inom omvårdnad samt en yrkesexamen med legitimation.

Socialsekreterare

För att arbeta som socialsekreterare kan du läsa socionomprogrammet som är en högskoleutbildning på 3,5 år.

Risk för stor kompetensbrist

År 2024 kommer det att saknas totalt 100 000 personer med den kompetens som arbetsgivare efterfrågan. Bristen på utbildad personal kommer att vara störst inom hälso- och sjukvård och olika pedagogiska yrken som lärare och förskollärare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Läs vårt onlinemagasin

Du kanske även skulle gilla