Nöje > politik och forskning
s

Varför uppmärksammar vi denna dag?

Syftet är att lyfta fram kvinnors situation och ojämställdhet runt omkring i världen. Det var på en kvinnokonferens i Mexiko som man kom med initiativet och ett par år senare beslutade FN att göra den till en högtidsdag.

Hur hedrar vi den?

Det är väldigt olika beroende på vilket land du befinner dig i. I vissa länder har det blivit ett sätt för män att betona sin kärlek för kvinnan, ungefär som det görs på morsdag. På andra ställen däremot inriktar man sig mer på kvinnors kamp för lika rättigheter och ojämställdheten som fortfarande råder i samhället.

”En dag att reflektera över de framsteg som gjorts, att kräva förändring och hylla och hedra de kvinnor som visat mod och beslutsamhet och tagit en aktiv roll att förändra sitt land eller samhälle. Okej, nu är varken du eller jag Malala, Emma Watson eller Rosa Parks för den delen. Men ALLA har vi en chans att påverka. För att inspirera, stå upp och kräva förändring behöver du inte vara en kändis, politiker eller ha en stor social plattform. I din vardag sker det tusentals saker som går obemärkt förbi - för det är så normen ser ut. Men för att förändra normen, få människor runtomkring dig att inse att vissa saker som sägs eller görs helt enkelt inte är okej - så måste du först identifiera, uppmärksamma och säga ifrån. Det tar tid, och sker definitivt inte över en natt. Kanske kan du hitta en inspirationskälla i din närhet som är duktig på att säga ifrån och ta efter från denne.”

Sagt av FN, om internationella kvinnodagen

Viktiga framsteg för kvinnor under de senaste åren

Kvinnors rättigheter för att göra abort
I vissa länder är det fortfarande helt förbjudet (oavsett omständigheter såsom våldtäkt eller fara för kvinnans liv). Men i El Salvador och Argentina har två kvinnor som suttit inne för abort släppts. I Chile är man på god väg med att tillåta abort.

Istanbulkonventionen (bekämpandet av våld mot kvinnor) har införts
44 medlemsstater har skrivit under. Bland dem hittar vi Bulgarien, Tjeckien, Lichtenstein, Lettland, Rumänien samt Belgien.

Fler kvinnor i rymden
För något år sedan blev en kvinna första chef för den internationella rymdstationen, ISS. I framtiden spås det att hälften av de blivande astronauterna i Nasa är kvinnor.

Våldtäktsmän som tvingar kvinnan till giftermål för att slippa undan blir nu straffade
Av de värst drabbade länderna gäller det dock bara i Bahrein, Jordanien, Marocko och Tunisien.

Fler kvinnor än någonsin i den internationella OS-kommittén

Förbättring av kvinnliga karriärsmöjligher i Japan
Företag med över 300 anställda måste bland annat redovisa hur många kvinnor de anställer samt antalet kvinnliga chefsroller.

I Zimbabwe har äktenskap före 18 års ålder förbjudits
Många flickor i Asien och Afrika gifts dock fortfarande bort, utan att ha det minsta att säga till om.

Sexuellt våld som utförts under krig blir straffbart
Visste ni att första fallet dömdes så sent som 2016?

I Tyskland är det nu enklare att påvisa våldtäkt
Tidigare behövde den utsatte bevisa fysiskt eller våldsamt motstånd

Lag mot våld i hemmet har instiftats i Kina
Inom relationer har det tidigare varit tillåtet att slå sin partner

Fler kvinnor i parlamenten
Siffran ligger nu på 23 % och har fördubblats genom åren

Källor: Wikipedia, Femina

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Du kanske även skulle gilla