Nöje > politik

Vilka ska jag rösta på? Missa inte Pirajas valspecial

Valet 2018 sker den 9 september.

Snart är det dags för alla över 18 att rösta i bland annat riksdagsvalet. Vi ger dig en enkel överblick över vad partierna tycker om 5 stora väljarfrågor.

Av Redaktionen, 11 May, 2018

Vilka ska du rösta på i höst?

Den 9e september 2018 är det val i Sverige igen och då har det gått fyra år sedan det senaste valet. Det blir val till riksdagen, landsting och kommuner. Alla svenska medborgare över 18 år får rösta i valet till riksdagen. Du behöver bara ha bott i Sverige i tre år för att få rösta i valet till kommun och landsting. Här följer en liten presentation av de partier som idag finns i riksdagen. Vi går igenom de 5 största väljarfrågorna - Skola & Utbildning, Miljö, Lag & Ordning, Vård & Omsorg och Flyktingfrågan så att du kan bestämma vilket parti du ska rösta på.

I innehållet till vänster kan du scrolla bland de olika partierna och deras åsikter kring frågorna.

socialdemokraterna

Socialdemokraterna är Sveriges största parti. I förra valet fick de 31 procent av rösterna. Stefan Löfven är ledare för Socialdemokraterna och han är för närvarande Sveriges statsminister. Socialdemokraterna är med i regeringen tillsammans med Miljöpartiet och ibland brukar de även samarbeta med Vänsterpartiet. Läs hela partibladet här

Rösta på socialdemokraterna om du:

 • Vill att Socialdemokraterna ska ta över regeringsmakten i Sverige.
 • Tror på solidaritet
 • Tycker att alla människor ska behandlas lika

Såhär tycker (S) i följande frågor

Skola & Utbildning

 • Socialdemokraterna vill ge mer pengar till skolorna. De vill bland annat göra klasserna mindre.
 • Att betyg ska ges från årskurs 6
 • Att alla skolor ska ta emot nyanlända elever
 • Att de nationella proven digitaliseras och får ökade inslag av extern rättning
 • Att alla skolor är fria från religiös påverkan
 • Att gymnasieskolan ska göras obligatorisk
 • Att utveckla fler av gymnasiets yrkesprogram till yrkescollege där branscherna bidrar till utbildningens utformning
 • Att alla gymnasieprogram ska vara minst treåriga och ge grundläggande behörighet till högskolan
 • Göra det obligatorisk för alla skolor att erbjuda läxhjälp

Miljö

 • Minska utsläppen av växthusgaser. Sverige ska bli den första fossilfria världsnationen
 • Minska övergödningen av haven och skydda vårt rena dricksvatten
 • Förbjuda mikroplaster i kosmetika och minskad plastanvändning
 • Att kollektivtrafiken utökas och mer gods transporteras på järnväg och med fartyg
 • Införa skatter som minskar användningen av farliga kemikalier
 • Fortsätta insatser mot överfiske och satsa på fiskodling

Lag & Ordning

 • Rekryteringen till gängen ska stoppas. Straffen för vapenbrott och grova våldsbrott ska vara kännbara. Mer sociala åtgärder ska riktas mot ungdomar i riskzonen
 • Fler gärningsmän ska ställas inför rätta. Drabbade kvinnor ska få stöd och skydd. Stödet till barn som bevittnar våld ska förbättras
 • Starta polisutbildning på två nya orter
 • Polisen ska finnas där den behövs som bäst. Polisen ska ha god förmåga att utreda brott och brottsoffer ska få ett bra bemötande
 • Ha 10 000 fler polisanställda

Sjukvård

 • Vill att 14 000 fler anställs i vården under nästa mandatperiod fram till år 2022
 • Arbetsmiljön i sjukvården ska förbättras. De som jobbar i välfärden ska hinna, orka och kunna ge patienter, brukare och klienter en god vård och omsorg av hög kvalitet
 • Fler sjuksköterskor ska få läsa till specialister med studielön eller utbildningsanställningar
 • Förstärka ambulanssjukvården och bygga ut täckningen med fler ambulanshelikoptrar i hela landet
 • Öka resurserna till en ny och utvecklad satsning på cancersjukvården.
 • Väntetiderna ska kortas och den statliga finansieringen av Sveriges sex regionala cancercentra ska utvecklas

Flyktingfrågan/Integration

 • Fokus ligger på jobb. Socialdemokraterna vill se att nyanländas jobbetablering får stå högt i kurs på arbetsmarknaden. Resurser bör dessutom sättas in snarast möjligt för att möjliggöra att nyanlända kommer igång med arbete så fort som möjligt.
nya moderaterna

Moderaterna fick 23 procent av rösterna i valet 2014 och de är med i gruppen Alliansen tillsammans med Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Partiet startade år 1904 Ulf Kristersson är Moderaternas ledare.

Den viktigaste frågan för Moderaterna är jobben.
Moderaterna vill att alla som kan arbeta ska göra det.
Den som jobbar ska betala mindre ska än den som inte jobbar. Läs hela partibladet här

Rösta på moderaterna om du:

 • Tror på att individen själv ska få välja och ta eget ansvar för sitt liv
 • Tror på sänkta skatter och en ansvarsfull hantering av svensk ekonomi
 • Vill se moderaterna, som det största borgerliga partiet, leda en borglig regering efter nästa val

Såhär tycker (M) i följande frågor

Skola & Utbildning

 • Öka undervisningen med ytterligare en timme mer varje dag
 • Elever ska lära sig mer
 • Utökad skolplikt till 18 års ålder för de som inte når gymnasiebehörighet
 • Nationellt ansvar för att vända utvecklingen på de skolor som brister
 • Fler lärare med högre lön, särskilt i utsatta områden
 • Samtliga gymnasieprogram ska ge högskolebehörighet

Miljö

 • En miljö- och klimatpolitik som sänker utsläppen på riktigt, inte bara flyttar dem någon annanstans
 • Internationella klimatinvesteringar för största nytta per skattekrona
 • Förlängd supermiljöbilspremie och införande av bonus-malus-system*
 • Skatteavdrag för företag som klimatkompenserar

*en bonus för den som kör mindre miljöbelastande bilar och en straffavgift för den som kör särskilt törstiga fordon, där straffavgiften används för att finansiera bonusen.

Lag & Ordning

 • Sverige ska ha minst 25 000 poliser senast år 2025. Därutöver lika många fler civilanställda under samma period. Det innebär 10 000 fler anställda inom svensk polis till 2025
 • Straffen ska skärpas för bland annat bostadsinbrott, vapenbrott, sexualbrott och för attacker mot blåljuspersonal
 • Öka möjligheterna till kamerabevakning och att polisen bland annat ska kunna bedriva kamerabevakning på brottsutsatta platser och strategiskt viktiga platser utan tillståndsplikt
 • Väsentligt skärpta straff för brott med terrorkoppling, såsom finansiering av terroristbrott och resor i terroristsyfte
 • Ytterligare kriminalisera samröre med terroristorganisationer
 • Antalet poliser i Sverige ska närma sig nivåerna i andra europeiska länder och Sverige ska ha minst 25 000 poliser senast år 2025. Därutöver lika många fler civilanställda under samma period. Det innebär 10 000 fler anställda inom svensk polis till 2025
 • Polisernas löner ska höjas med i genomsnitt 3 000 kronor per månad

Sjukvård

 • Köerna i svensk hälso- och sjukvård ska halveras. Därefter ska de minskas till ett minimum.
 • Ökad tillgänglighet och bättre kvalitet i den nära vården
 • Alla patienter som så önskar ska ha en fast vårdkontakt
 • Ingen ska avlida på grund av att högspecialiserad vård inte är tillräckligt koncentrerad
 • En ny samlad och nära vård för äldre multisjuka ska vara införd
 • Läkares, sjuksköterskors och undersköterskors arbetsmiljö ska vara säker

Flyktingfrågan/Integration

 • Krav på kunskaper i svenska för att få permanent uppehållstillstånd
 • Krav på kunskaper i svenska för att bli svensk medborgare
 • Skärpta försörjningskrav vid anhöriginvandring
 • Invandring Halvera jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda till 2025
 • Integrationsplikt, bland annat med förstärkt samhällsinformation för nyanlända
 • Bidragstak så att det alltid lönar sig att ta ett jobb
 • Det ska alltid löna sig att arbeta, framförallt för de med lägre inkomster
 • Full tillgång till bidrag och ersättningar ska ske genom eget arbete eller genom permanent och laglig bosättning Sverige
 • Inträdesjobb, en tidsbegränsad lärlingsanställning för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen, bör införas för att underlätta för att fler ska få in en fot på arbetsmarknaden och få värdefull erfarenhet som gör det möjligt att gå vidare i arbetslivet
miljöpartiet

Miljöpartiet de gröna, har ett tydligt fokus på miljöfrågor. Man konstaterar att det finns ekologiska förhållanden som vi människor inte kan bortse från eller förhandla bort. All miljöförstöring slår förr eller senare tillbaka mot oss i form av minskat välstånd och försämrade livsförutsättningar. I valet 2014 fick miljöpartiet strax under 7% av rösterna. Läs hela partibladet här

Rösta på miljöpartiet om du:

 • Ser miljön och de ekologiska faktorerna som absolut viktigast är emot kärnkraft
 • Vill ha en inriktning mot att vi går ur EU

Såhär tycker (MP) i följande frågor

Skola & Utbildning

 • Satsa på varje elevs möjligheter att klara skolan
 • Ge lärarna bättre arbetsvillkor och högre lön
 • Ge skolan mer resurser och arbetsro
 • Ha fler anställda och ge mer tid för eleverna i förskoleklass
 • Se fler specialpedagoger
 • Öka antalet utbildade vuxna per barn i förskolan

Miljö

 • Satsa på tåget. Vi vill ha tåg i hela landet, höghastighetståg och tåg i tid
 • Flyget ska bära sin egen miljökostnad. Vi vill öka skatten på flyget
 • Ersätta fossila drivmedel med förnybar el
 • Förbjuda alla farliga kemikalier i produkter som säljs i EU
 • Skydda mer natur och ha starkare skydd för utrotningshotade växter och djur
  Kämpa för friska hav världen över

Lag & ordning

 • Stärka skyddet för brottsoffer genom tryggad finansiering till brottsoffer- och kvinnojourer
 • Varje dömd person ska få en individuell vård- och behandlingsplan som fokuserar på åtgärder som har visats minska risken för återfall i brott
 • Vill göra polisutbildningen till en högskoleutbildning
 • Slå vakt om den personliga integriteten

Sjukvård

 • Att den som blir sjuk ska få vård av hög kvalitet oavsett var i landet den bor
 • Att vården får större resurser att förebygga ohälsa
 • Att personalen får goda arbetsvillkor, rätt utbildning och arbetsuppgifter
 • Att samhället ska organiseras så att det främjar människors hälsa
 • Att samhället blir tillgängligt för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
 • Prioritera åtgärder som förebygger missbruk, våld och smittspridning,
 • Att alla barn ska få växa upp med bra mat, ren luft och i giftfria miljöer

Flyktingfrågan och Integration

 • Motverka orsakerna till att människor tvingas fly
 • Att fler ska få stanna i Sverige
 • Att EU skapar säkra vägar hit och att alla medlemsländer tar emot flyktingar
 • Att Sveriges tillfälligt mer restriktiva flyktingpolitik avskaffas så snart som möjligt
 • Att barnen som kom ensamma år 2015 ska få stanna

SVERIGEDEMOKRATERNA

Sverigedemokraterna menar att den stora invandringen som skett på senare år har medfört stora sociala och ekonomiska påfrestningar för vårt land. De säger att rotlöshet och omfattande motsättningar, såsom gängvåld, rasism och grupphat, har blivit en del av vardagen i Sverige, som en konsekvens av en alltför generös invandringspolitik. Därför förespråkar Sverigedemokraterna en restriktiv invandringspolitik, liksom att samhället på alla sätt ska uppmuntra en ökad återvandring. Andra frågor partiet lyfter fram är sänkt skatt för pensionärer, hårdare straff för brottslingar och en justering av LAS (Lagen om anställningsskydd). Läs hela partibladet här

Rösta på SD om du vill:

 • Vill ha krafttag mot brottsligheten
 • Vill ha en ansvarsfull invandringspolitik
 • Vill ha en trygg och värdig ålderdom

Såhär tycker (SD) i följande frågor

Skola & Utbildning

 • Ökad satsning på kunskaper i svenska språket
 • Handlingsplan för ordning, reda och studiero i klassrummen
 • Höja lärarnas befogenheter och yrkesstatus
 • Återförstatligande och skärpta krav på friskolor
 • För oss är det en självklarhet att man oberoende av var man är född eller var man bor ska erbjudas en bra utbildning. Genom att åter låta staten ansvara för skolan kan vi påbörja vägen mot en rättvis och likvärdig skolgång där lärarnas status en gång för alla kan höjas
 • Det ska vara en rättighet att känna sig trygg under skoltid och nolltolerans måste råda mot stök och bråk i klassrummen. Vi vill möjliggöra ökade satsningar på antimobbning verksamheter, fler vuxna i skolorna och ett kunskapslyft i det svenska språket

Miljö

 • Utvecklad kärnkraft
 • Bred satsning på Sverige som matland. Mer närodlat och ekologiskt, färre långa transporter
 • Stoppa föroreningen av Östersjön
 • Sverigedemokraterna kräver kraftigt skärpta straff för de fartyg som rengör sina tankar och sköljer ut avfallet i havet. För att minska problemet bör även Sverige samarbeta med övriga Östersjöländer om en intensifierad kustbevakning. Dessutom är det av oerhörd vikt att de många tusentals dumpade gifttunnorna på Östersjöns botten snarast möjligt tas om hand. Sverigedemokraterna prioriterar detta arbetet och vill tillskjuta medel för att återställa och sanera de förorenade områdena.

Lag & Ordning

 • Kraftigt skärpta straff för grov och upprepad brottslighet
 • Avskaffa mängdrabatten för flerfaldigt dömda brottslingar
 • Krossa den grova, organiserade kriminaliteten genom särskilt åtgärdspaket (SMOK)
 • Garantera brottsoffers skadeståndsersättningar

Vård & Omsorg

 • Rätt till heltid för personal inom offentlig sektor
 • Fler händer i vården
 • Stärkt högkostnadsskydd för vård och mediciner
 • Ingen patientavgift för personer över 85 år
 • Riktade statliga anslag för att åtgärda bristen på vårdplatser

Flyktingfrågan & Integration

 • Stoppa massinvandringen
 • Fokus på gemenskap och nej till mångkulturalism
 • Gästarbetarsystem inom specialist- och bristyrken
 • Använd temporära uppehållstillstånd istället för permanenta
 • Försörjningskrav för att Biståndsbudgeten inte ska användas för att bekosta invandring till Sverige
 • Kraftig begränsning av invandringen till Sverige
 • Försörjningskrav för att ta in anhöriga
 • Ett generöst återvandringsbidrag
liberalerna

Liberalerna hette tidigare Folkpartiet. Partiets åsikter hålls samman av en helhetssyn - liberalismen. Respekten för den enskilda människan är liberalismens utgångspunkt. Målet för Liberalernas politiska förslag är att förverkliga våra drömmar om ett gott liv. Partiet tror på människors förnuft och samvete. I valet 2014 fick dåvarande folkpartiet ca 5% av rösterna. Partiledaren heter Jan Björklund. Läs hela partibladet här

Rösta på Liberalerna om du:

 • vill ha fler lärlingsjobb för unga och fler förbättringar för småföretagen
 • vill ha en skola med fokus på kunskap, arbetsro och kunniga lärare
 • vill införa tidigare betyg, vill ha en borgerlig regering med liberala förtecken

Såhär tycker (L) i följande frågor

Skola & Utbildning

 • Mer undervisningstid i skolan, så att fler kan lära sig mer
 • De nationella proven ska digitaliseras och rättas nationellt. Då kan skolan använda sina resurser till mer undervisning
 • Nyanlända elever ska få fler lektionstimmar, ett extra läsår och sommarskola när det behövs för att komma ikapp
 • Lärarna ska ges ökade befogenheter i klassrummet
 • Mobilfri skola under lektionstid
 • Gör grundskolan tioårig och öka lektionstimmarna
 • Betyg från fyran, för att det är nödvändigt att mäta kunskaper om vi ska kunna sätta in stöd i rätt tid
 • Könsuppdelade lektioner kan aldrig motiveras av ideologiska, religiösa eller kulturella skäl
 • Lärarnas status måste höjas genom högre löner och goda arbetsvillkor

Miljö

 • Kraven för miljöbilar ska förenklas, förtydligas men också skärpas
 • Målet är en fossilfri fordonsflotta senast 2030
 • Miljözoner bör införas i fler städer
 • Avskaffa solskatten
 • Rena hav - plast, läkemedel och annat måste bort från våra hav
 • Rena stränder - stränder ska städas från plast och annat skräp

Lag & Ordning

 • Det behövs 5000 fler poliser för att stärka polisens närvaro i hela Sverige
 • Inför 2000 kommunala trygghetsvakter som kan hjälpa polisen
 • Högre polischefer ska vara poliser i grunden
 • Täpp till luckorna i den svenska terroristlagstiftningen
 • Vi vill skärpa straffen för bostadsinbrott
 • Vi vill att dödsstraffet avskaffas i hela världen
 • Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck måste permanentas
 • Avsätt ordentligt med resurser för arbete mot hedersförtryck

Vård & Omsorg

 • Stärk högkostnadsskyddet
 • Fler enkla jobb i vården
 • Unga med psykisk ohälsa ska få vård inom 30 dagar
 • Psykiatriambulanser ska finnas i hela landet för att hjälpa människor i kris och självmordssituationer.
 • Vi vill behålla dagens abortlagstiftning
 • Vi vill minska oönskade graviditeter genom bra sex- och samlevnadsundervisning

Flyktingfrågan & Integration

 • Sverige behöver fler som flyttar hit för att jobba och studera
 • Ensamkommande unga ska få ett bra och tryggt mottagande
 • Barn ska behandlas som barn - medicinska åldersbedömningar behövs
 • Skyddsskälen avgör om man får stanna eller inte
 • Förbättra samhällets stöd till unga asylsökande
 • Ensamkommande unga ska få information om svenska lagar och om jämställdhet
 • Väntan på asylbesked måste kortas
 • Medborgarskapet är slutet på integrationsprocessen
 • Inför språkkrav för att få bli medborgare
 • Krav på motprestation för att få ekonomiskt stöd
 • Mer tid för nyanlända elever i skolan
kristdemokraterna

Kristdemokraterna vill slå vakt om en trygg, medmänsklig och gemensamt finansierad omsorg för den enskilde patienten och anhöriga. Varje människa är absoluta, lika och unika värden måste alltid vara vägledande. Familjen är stommen i samhället, den naturliga och grundläggande gemenskapen. Barn och föräldrar är olika. Det är genom ett blomstrande näringsliv som resurser för angelägna satsningar på bland annat vård och omsorg skapas. Nya jobb skapas när enskilda människan finner det mödan värt att starta och utveckla ett företag. De hindrande trösklarna måste bort. Det är dags att minska krånglet för företag och företagandet. I valet 2014 fick Kristdemokraterna ca 4.5% av rösterna. Partiledare är Ebba Busch Thor. Läs hela partibladet här

Såhär tycker (KD) i följande frågor

Skola & Utbildningen

 • Ökad användning av externa examinatorer och nationella prov i fler ämnen kan bidra till att stävja tendenser till betygsinflation
 • Skolans sex- och samlevnadsundervisning måste förstärkas. Att lära sig respekt för andra, att man äger sin egen kropp och att ett nej är ett nej är grundläggande värderingar
 • Skolmaten är viktig, och den ska självklart vara näringsriktig och god. Vi tycker att det är kommunerna som ska bestämma hur mycket pengar de ska satsa på skolmaten
 • Yrkesprogrammen ska hålla en så hög nivå att de leder till arbete direkt efter examen

Miljö

 • Kristdemokraterna har tillsammans med allianspartierna beslutat att år 2050 ska Sverige ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären
 • År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila drivmedel. För att nå detta krävs en fortsatt omställning till förnyelsebar energi
 • Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Kristdemokraterna och allianspartierna har beslutat om målet att Sverige 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av klimatgaser
 • Matsvinn är ett oansvarigt och ohållbart hanterande av våra resurser Kristdemokraterna anser att Sverige behöver minska matsvinnet, ur både ekonomisk- och miljösynpunkt

Lag & Ordning

 • Kristdemokraterna vill öka resurserna till polisen för att klara upp fler brott.
 • Kristdemokraterna vill införa en civilkuragelag. Det ska vara straffbart att passivt se på när en medmänniska befinner i nöd
 • Dödsstraff är alltid fel. Ingen har rätt att ta någon annans liv, inte heller staten.
 • Kriminella ungdomsgäng är en inkörsport till grövre brottslighet. För att förebygga att unga dras in i gäng behövs satsningar på familjer, skolan och jobb för unga. Det är också viktigt med tydliga reaktioner vid brott. Kristdemokraterna menar att fler bör dömas till ungdomstjänst med tydlig koppling till brottet, den som har förstört en lekplats ska hjälpa till att bygga upp den. Även brott som begås av personer under 15 år behöver utredas
 • Kristdemokraterna menar att det behövs fler poliser och föreslår därför 30 000 poliser till 2025
 • Det ska vara möjligt att beslagta pass för personer som misstänks ansluta sig till terrororganisationer utomlands och straffen ska vara kännbara om man deltar i terrorverksamhet

Vård & Omsorg

 • Ungdomsmottagningar bör finnas i varje kommun. Det räcker inte att det finns en virtuell ungdomsmottagning, umo.se. Många unga behöver någon att tala med, inte bara om sex och preventivmedel
 • Att oplanerat bli gravid kan vara svårt - inte minst för en ung människa. Kristdemokraterna vill att samhället ska ge stöd och arbeta förebyggande för att minska antalet oönskade graviditeter och aborter
 • Sverige ska ha en solidariskt finansierad jämlik hälso- och sjukvård

Flyktingfrågan & Integration

 • Kristdemokraterna vill värna flyktingkonventionen och rätten att söka asyl. De flyktingtragedier som inträffat i Medelhavet beror delvis på EU:s restriktiva visumpolitik
 • Vår utgångspunkt är att familjer ska kunna återförenas. Vi tycker inte att det är rimligt att barn och föräldrar ska hållas åtskilda under lång tid. Ensamkommande barn ska så snart som möjligt återförenas med sina föräldrar
 • SFI: Kristdemokraterna anser att det är viktigt att nyanlända lär sig språket tidigt. Vi vill därför införa SFI och samhällsorientering redan direkt på asylboenden
centerpartiet

Centerpartiet var från början ett bonde- och ett landsbygdsparti. Idag är partiets yttersta mål att var och en ska kunna växa som människa och ha möjlighet att förverkliga sina drömmar. Ansvar för varandra och för naturen ska vara vägledande när samhället formas. Kravet på likvärdiga livsvillkor i hela landet är en annan punkt som finns med på partiets agenda. I valet 2014 fick centerpartiet ca 6% av rösterna. Alliansen förlorade då makten och avgick. Centerpartiet är idag ett oppositionsparti. Läs hela partibladet här

Rösta på centerpartiet om du vill ha:

 • ett samhälle som bygger på att ge möjlighet för varje människa att växa
 • ett decentraliserat samhälle präglat av frihet och jämlikhet
 • en borglig regering med ett fokus på att också ta hand om vår natur

Såhär tycker ( C ) i följande frågor

Skola & Utbildning

 • Lärare är avgörande för elevens framgång i skolan. Lärares status måste därför höjas genom tydliga karriärtjänster och högre lön, kontinuerlig och kvalitativ kompetensutveckling och mer tid för undervisning
 • Tioårig grundskola
 • Att möjlighet till ungt företagande ska finnas på alla skolor
 • Ung Företagsverksamhet, UF, bör bli en del i skolans verksamhet
 • Mer praktik i både grund- och gymnasieskola
 • Stärkt utbildning för nyanlända elever

Miljö

 • Göra det enklare att köra och äga miljöbilar som drivs på exempelvis el
 • Att vår vardag ska vara fri från gifter
 • Införa skatt på farliga ämnen i kläder och skor
 • Att Sverige till år 2040 ska vara fritt från nettoutsläpp av växthusgaser
 • Ha fler stationer för källsortering så att du lättare kan återvinna

Lag & Ordning

 • Kriminalisera samröre med terrororganisationer och stödjande av terror
 • Arbeta förebyggande för att hindra människor från att radikaliseras
 • Ta bort preskriptionstiden för sexualbrott mot barn
 • Att fler ska dömas till längre straff för våldtäkt
 • Ha fler poliser på varje ort - det ökar tryggheten
 • Ha en nollvision för våld och förtryck i nära relationer och sexualiserat våld
 • Att miljöbrott ska prioriteras högre av polis och åklagare

Vård & Omsorg

 • Satsa på förebyggande arbete för att minska antalet aborter
 • Att fria och säkra aborter ska vara en mänsklig rättighet
 • Uppmuntra fler att starta företag inom vård och omsorg
 • Att det ska finnas goda möjligheter att driva vårdbolag var man än bor i landet
 • Uppmuntra fler sjuksköterskor att starta egna vårdmottagningar
 • Att sjuksköterskor ska tjäna mer på att vidareutbilda sig
 • Öka tillgången till vård i hela landet

Flyktingfrågan & Integration

 • Förenkla reglerna så att alla som kommer till Sverige får jobba
 • Stå upp för asylrätten så att människor har möjlighet att komma till Sverige och Europa
 • Sänka kostnaderna så att vi kan fortsätta att ge dem som kommer ett bra mottagande
 • Förenkla reglerna så att alla som kommer till Sverige får jobba
 • Stå upp för asylrätten så att människor har möjlighet att komma till Sverige och Europa
 • Sänka kostnaderna så att vi kan fortsätta att ge dem som kommer ett bra mottagande
 • Att anhöriginvandring ska gälla fler än den närmaste familjen
 • Att den som tar hit anhöriga utöver den närmaste familjen även ska ha ansvar för att försörja dem
vänsterpartiet

Vänsterpartiet hette tidigare Vänsterpartiet Kommunisterna (vpk). Idag ser partiet full sysselsättning som viktigare än att bekämpa inflationen. Man vill skapa 200,000 jobb i offentlig sektor och också lagstadga om rätten till heltidsarbete. Gemensamt ägande är en central fråga för vänsterpartiet. Partiet är emot EU och EMU. Fram till valet 2006 var (V) tillsammans med miljöpartiet ett parti som stödde politiska beslut som socialdemokraterna lade fram. 2010 tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet – de kallades då “de röd-gröna”. I valet 2014 fick (V) knappt 6% av rösterna. Läs hela partibladet här

Rösta på vänsterpartiet om du:

 • vill ge ett stödparti till socialdemokraterna ditt stöd
 • tror på en stor offentlig sektor och vill ha kvar nuvarande (eller höjda) skatter
 • tror på ett gemensamt ägande och är emot EU och EMU

Såhär tycker (V) i följande frågor

Skola & Utbildning

 • Vänsterpartiet är emot den typ av betyg som finns idag där elever rangordnas. Vi vill att betyg ska införas först i årskurs nio i form av ett intyg och omdöme som eleven får med sig när man slutar grundskolan. Där ska framgå att eleven har fått de kunskaper som hen har rätt till
 • Var fjärde elev som börjar gymnasiet hoppar av sin utbildning eller lämnar den utan fullständiga betyg. Samtidigt har yrkesprogrammens popularitet minskat tydligt sedan gymnasieskolan gjordes om. För att alla unga ska fullfölja en gymnasieutbildning krävs att alla gymnasieprogram är attraktiva och att utbildningen är meningsfull

Miljö

 • Vill införa förbud mot Bisfenol A, farliga bromerade flamskyddsmedel, azofärgämnen och hormonstörande ämnen i produkter som riktar sig till barn
 • EU:s kemikalielagstiftning bör revideras så att barns hälsa sätts först
 • Sverige ska vara ett föregångsland i klimatomställningen
 • Rättvisa och miljö hänger ihop. De som belastar miljön och klimatet mest måste också göra störst förändringarna i konsumtion och livsstil. Bara genom minskade klyftor mellan fattiga och rika och mellan män och kvinnor kan man uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle

Lag & Ordning

 • Vänsterpartiet tycker att det talas för mycket om strafflängder och hårdare straff. De vill istället angripa kriminalitetens orsaker och fokusera på det brottsförebyggande arbetet
 • Vänsterpartiet tycker att det ska vara förbjudet att köpa sex oavsett var i världen det förekommer
 • Skatteflykt och skattebrott är ett stort samhällsproblem. Det undandrar samhället stora resurser som hade kunnat användas till stärkt välfärd m.m. Det är också allvarligt eftersom det minskar tilliten, sammanhållningen och förtroendet för vårt samhälle och våra myndigheter
 • Vänsterpartiet är starkt emot dödsstraffet och verkar för att det ska avskaffas i alla länder

Vård & Omsorg

 • Avregleringen av apotekssystemet har inneburit sämre tillgång till läkemedel, högre priser, ökad stress och sämre kompetensutveckling för personalen samt ökade risker för konsumenter och patienter.
 • Vänsterpartiet motsätter sig varje inskränkning i aborträtten och menar att Sverige aktivt måste arbeta för flickors och kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i hela världen
 • Vänsterpartiet vill att hälso- och sjukvården samt kommuner och landsting ska få ökade resurser och psykiatrin ska prioriteras mer än idag

Flyktingfrågan & Integration

 • Vänsterpartiet vill skapa en mänsklig, värdig och välkomnande flyktingpolitik i Sverige och Europa. Alla människor ska ha möjlighet att söka skydd undan förföljelse och förtryck. Alla människor ska kunna få sina asylskäl prövade på ett rättssäkert sätt
 • För Vänsterpartiet innebär integration ett inkluderande samhälle som ger alla oavsett bakgrund, religion, hudfärg, kön eller sexualitet rätt till god utbildning, arbete och bostad. Tillsammans tar de också gemensamt kampen mot diskriminering på alla nivåer i samhället
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Läs vårt onlinemagasin

Du kanske även skulle gilla