bic
Studera > studieval

Detta behöver du kunna i framtiden

FOTO: JUSTIN PERALTA

Tar robotar och datorer alla jobb i framtiden? Vad är viktigt att tänka på för att vara redo i förvandlingens tid? Vi ställde några frågor till Kerstin Eriksson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen som nyligen släppt en rapport om hur kompetenskraven på arbetsmarknaden förändras fram till 2030.

Enklare kognitiva arbetsuppgifter minskar, vad menas med det?
– Med enklare kognitiva förmågor sammanfattar vi de arbetsuppgifter som är av mer upprepande karaktär, som exempelvis enklare inmatning av uppgifter i system. Det kan också vara allt från registrering av fakturor eller arbetsuppgifter inom exempelvis kundtjänst eller andra administrativa yrken.

Lärare

Sociala kompetenser blir viktigare, varför det?
– För det första växer områden som pedagogiska yrken och vård och omsorg, både vårdpersonal och lärare är väldigt efterfrågade, yrken där sociala kompetenser är viktiga. Automatiseringen leder också till att vissa roller där sociala kompetenser som inte var så framträdande innan får ökad betydelse. Det blir allt viktigare att kunna förstå helheten av det man jobbar med, samarbeta med fler och kunna förklara för andra hur det fungerar. Exempelvis behöver en operatör inom industrin kunna helheten i arbetsprocessen och måste då samarbeta och kommunicera med många fler i produktionen.

Kommer robotarna att ta över?
– Nej, de tar inte över våra jobb, de tar över delar av arbetsuppgifterna inom olika yrken men nya krav på kompetenser och förmågor ställs istället i och med att nya arbetsuppgifter växer fram. Det är väldigt viktigt att lära sig mer för att möta de nya kraven på arbetsmarknaden.

Vad händer med arbetsmarknaden efter corona – på lång sikt? Hur ska man tänka nu?
Sverige och övriga länder i världen har fokus på att minska spridningen av COVID-19. Det har helt förändrat vår vardag. Restauranger, affärer och hotell är tomma, gränser mellan länder har stängts, resandet upphört och fabrikerna har slutat producera. Många känner någon som har blivit av med jobbet och det är lätt att känna stor oro inför framtiden.

Men det som händer nu är unikt. Försämringen av ekonomin beror inte på att det var något som fungerade dåligt förut, utan på att bekämpning av smittspridning gör att företag inte kan göra det som normalt behöver göras, i kombination med att människor måste hålla sig hemma för att inte smitta varandra. När dessa begränsningar väl tas bort tror de flesta att det snabbt kommer vända uppåt igen.

FOTO: JUSTIN PERALTA

FOTO: JUSTIN PERALTA

Det nya livet medför nya beteenden och lärdomar. På mycket kort tid har undervisningen flyttats från klassrummet och föreläsningssalen till nätet. Digitalisering har slagit igenom snabbt och med stor kraft i utbildningssystemet. Högskolestudenten har läraren i en ruta på datorn, trycker på en ikon för att räcka upp handen och ställa en fråga, och kursen tenteras hemma framför datorn. Dagens studenter upplever säkert många problem. Men redan nästa läsår har lärare blivit skickligare, tekniken mer anpassad till utbildningarnas krav och sammantaget gjort den internetbaserade utbildningen bättre.

Ny teknik är viktig för hela samhällets utveckling. Tekniska förändringar är det som förändrar och utvecklar arbetsmarknaden. Den tekniska utvecklingen pågår hela tiden och oftast tänker vi inte på det. Det är bara en pryl vi har i handen. Men dagligen utvecklar någon en ny app, ett spel eller en sak som göra att många människor får nya jobb framöver. I företagen funderar personal hur arbetsuppgifter kan utföras enklare och produkter bli bättre. På universiteten utvecklar studenter och forskare idéer som kommer slå igenom i samhället om ett tiotal år.

Det är svårt att säga hur tekniken kommer förändra jobben och vilka nya jobb som kommer att skapas. Ny teknik slår igenom både långsamt och plötsligt. Den första roboten kom inom industrin redan i slutet på 1960-talet, numera är industrirobotar en naturlig del av en fabrik.

A.I

Artificiell intelligens utvecklar idag kontorsjobben och datorprogram hanterar redan många löpande arbetsuppgifter. Denna utveckling kommer att fortsätta påverka jobben för många högskoleutbildade både genom att ta över arbetsuppgifter och tillföra nya. Med en bra högskoleutbildning är det enkelt att lära sig nytt under yrkeslivet och utvecklas med den nya tekniken som kommer.

Så oavsett vilket utbildningsområde du väljer kommer din högskoleutbildning göra dig rustad för en framtid i utveckling. Vi brukar säga att man ska välja lika mycket med hjärtat som med hjärnan. Kanske är det så att hjärtat ska få lite större utrymme just nu. Eftersom vi inte har alla fakta på plats och hjärnan inte riktigt kan få sitt just nu.

Nu kanske du är intresserad av att hitta utbildningar och kurser inom teknik?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Läs vårt onlinemagasin

Du kanske även skulle gilla