Studera > livsstil
Du kan rädda liv.

Vid ett hjärtstopp kan hjärtat inte längre pumpa blodet ut i kroppen. Med start av HLR, hjärt-lungräddning kan blodet pumpas runt manuellt istället. Att kunna ingripa direkt med HLR på en person med hjärtstopp kan rädda liv.

Kraftiga bröstkompressioner i högt tempo samt inblåsningar kan ge tillräcklig blodcirkulation tills professionell hjälp kommer. Ju tidigare HLR, bröstkompressioner och inblåsningar startas, desto större blir chansen att överleva vid ett hjärtstopp.

Innan du startar hjärt-lungräddning, HLR, måste du kontrollera medvetande och andning.

KONTROLL AV MEDVETANDE

Ta ett tag i axlarna, skaka försiktigt i personen och försök väcka henne/ honom

Om personen inte vaknar ska du kontrollera andningen.

KONTROLL AV ANDNING

Öppna luftvägen genom att lägga en hand på pannan, böj huvudet bakåt och lyft upp hakan med din andra hands pek -och långfinger.

Lägg ditt öra nära personens näsa och mun, lyssna och

känn efter andetag, se samtidigt på bröstkorgen om den höjer sig.

Om personen har onormal andning eller inte andas alls, eller du är osäker ska du bedöma det som att personen har drabbats av hjärtstopp, larma 112 och starta hjärt-lungräddning.

BÖRJA HJÄRT OCH LUNG-RÄDDNING

HLR görs genom bröstkompressioner (tryck på bröstkorgen) och inblåsningar.

BRÖSTKOMPRESSIONER

Placera din ena handlov mitt på bröstbenet mellan bröstvårtorna, placera din andra hand ovanför den andra. Tryck ned bröstkorgen minst 5 cm (ej mer än 6 cm). Håll en takt av 100–120 tryck/min.

Tryck 30 gånger

INBLÅSNINGAR

Öppna luftvägen: håll en hand på pannan, böj huvudet bakåt och lyft upp hakan med andra handens pek- och långfinger. Knip om personens näsa, placera din mun

tätt intill den drabbades och blås in luft tills bröstkorgen höjer sig.

Gör 2 inblåsningar.

Fortsätt att göra 30 kompressioner och ge 2 inblåsningar tills hjälp anländer eller att personen andas med normala andetag.

HLR-rådet rekommenderar att alla lär sig hjärt- lungräddning och repeterar detta varje år.

Det är svårt att tillförlitligt mäta och bedöma hur stor en yttre, synlig blödning är. Kraftiga blödningar, då personen förlorar 20 % eller ännu mer, leder till chock.

SÅ STILLAR DU EN BLÖDNING

1. Höj den blödande extremiteten och stilla blödningen genom att med fingrar eller handflata trycka mot såret för att stoppa blödningen. Låt en rikligt blödande person ligga ner genast.

2. Ring nödnumret 112 om du bedömer att det är nödvändigt.

3. Om du har förband till hands, lägg ett tryckförband på det blödande såret.

4. Stöd den blödande extremiteten i högläge.

5. Kraftig blödning kan leda till ett allvarligt tillstånd dvs. chock. Ge den skadade första hjälpen enligt reglerna för chock. Lägg den skadade med benen i högläge, tala lugnt, skydda mot kyla och håll honom under uppsikt tills du kan ge ansvaret till en professionell vårdare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Du kanske även skulle gilla