Studera > gymnasieskolor

Gymnasieskolorna kan öppna till höstterminen

Gymnasie

Barn och unga driver inte spridningen av covid-19 och personal inom skola och barnomsorg insjuknar inte oftare än andra yrkesgrupper. Och därför beslutade Folkhälsomyndigheten att dra tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni.

Det innebär att gymnasieskolorna kan öppna för vanlig undervisning i klassrummen igen från och med höstterminen 2020.
– Det känns mycket glädjande. Vi vet hur viktig skolan är för barns och ungas hälsa, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt statistik och det aktuella kunskapsläget om covid-19 för barn och unga. Resultaten är positiva: Barn och unga under 19 år utgör en mycket liten andel av de bekräftade covid-19-fallen. Barn visar mildare sjukdomsförlopp och blir sällan allvarligt sjuka. Smittspridning mellan barn är mycket begränsad, liksom smittspridning i skolmiljö.

Personal som barnskötare, förskollärare, grundskollärare, fritidspedagoger, gymnasielärare, övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens och elevassistenter har inte diagnosticerats med covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper.

Men när gymnasieskolorna öppnar igen efter sommaren är det viktigt att följa de allmänna råden för att minska risken för smittspridning, på samma sätt som görs i grundskolorna.

Högskolor, universitet, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola och annan utbildning som riktas mer mot vuxna studenter hänvisas till de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för övriga samhället. Det kan till exempel innebära att man håller distansundervisning när så är möjligt, som för teoretiska moment, men återupptar undervisning på plats i lokalerna för praktiska moment.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Läs vårt onlinemagasin