Sponsrad

”Idrott ska vara roligt för alla”

Fotograf: Anders Olsson
Av: Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö
Lästid: 4 minuter
21 Mar 2018

Elin Gustafsson och Axel Petersson läser till ämneslärare på Linnéuniversitetet. De har båda valt att läsa idrott och hälsa, ett ämne som stimulerar deras intresse för rörelse och fysisk aktivitet. Som idrottslärare hoppas de kunna engagera fler ungdomar till att röra på sig och tycka att det är kul.

Utbildningen till ämneslärare består till stor del av ämnesstudier. Du söker till programmet med ett ingångsämne och väljer sedan ytterligare ett ämne under utbildningens gång. Elin och Axel hade olika utgångspunkter när de valde sina ämnen.

Elin läser termin 6 på ämneslärarprogrammet. Hon kombinerar ämnet idrott och hälsa med svenska. I sin roll som idrottslärare vill hon förmedla kunskap för att få eleverna att röra på sig och tycka att det är kul. Foto: Anders Olsson.

– Jag är intresserad av ämnena som jag har valt. Mitt första ämne är svenska. Då jag är en person som tycker om att vara fysiskt aktiv, blev idrott och hälsa sedan ett naturligt val. Med mina studier inom ämnet så har intresset ökat ännu mer och jag planerar att ytterligare fördjupa mig i ämnet idrottsvetenskap berättar Elin.

– Jag var lite äldre när jag sökte min utbildning och var mest intresserad av pedagogiken. Jag har varit i roller tidigare där det har krävts pedagogik för att lösa uppkomna situationer. Jag hade mer ett allmänt idrottsintresse, men nu får jag en bred utbildning inom idrott med fokus på hälsofrågor vilket är stimulerande säger Axel.

Idrott och hälsa – både teori och praktik
Idrott och hälsa är ett mycket varierande ämne, där teori och praktik går hand i hand. Elin och Axel studerar bland annat fysisk aktivitet, idrott, friluftsliv, hälsa, kroppen, barn och ungdomar utifrån olika perspektiv.

– Det förvånade mig att ämnet idrott och hälsa är uppbyggt på cirka femtio procent teoretiska studier och femtio procent praktisk kunskap. Bilden av en idrottslärare kan lätt bli stereotyp, att det bara är bollsporter som gäller, men här är det fokus på lärande och att se bredden av olika moment säger Axel.

– Det är bra att vi går igenom ämnet idrott och hälsa ur olika perspektiv. I det samhällsvetenskapliga perspektivet hade vi fokus på genus, klass och etnicitet. Nu läser vi ämnet ur ett naturvetenskapligt perspektiv och har fokus på kroppens anatomi och fysiologi, vilket är spännande berättar Elin.

Idrottsundervisning i olika miljöer
Studierna i ämnet idrott och hälsa utövas i skiftande miljöer under olika årstider för att ge erfarenheter och kunskaper som förbereder för det kommande yrket som lärare. Elin och Axel är nyligen hemkomna från en resa till fjällen. Båda är nöjda med den erfarenhet som de fick av friluftsliv i vintermiljö.

– Det var jätteroligt, en naturupplevelse. Det var långa dagar med mycket studietid. Vi gick igenom olika moment inom vinterfriluftsliv t.ex. hur man bygger rastplatser, gå på tur och gör upp eld. Vi fick också lära oss tekniken för längdskidåkning och att åka skidor utför berättar Axel.

Foto: Anders Olsson

Axel Petersson läser termin 2 på ämneslärarprogrammet. Han planerar att kombinera ämnet idrott och hälsa med matematik. I sin roll som idrottslärare vill han kunna förmedla att rörelse är kul och att det finns något som passar alla.

Mer tid ute i skolan
På ämneslärarprogrammet med studieort Kalmar pågår ett projekt som ger studenterna verksamhetsintegrerade dagar, så kallade VI-dagar, ute i skolan under sina ämnesstudier. Inom ämnet idrott och hälsa är studenterna ute i skolan två dagar i veckan under en femveckorsperiod, varje termin. Både Elin och Axel tycker att det är viktigt att få mer tid i ute skolan under utbildningen.

– Poängen med VI-dagarna är att vi tidigt får komma ut i skolmiljön och gå bredvid för att se hur det fungerar. Vi får en chans att prata med verksamma lärare och möta elever för att se hur de löser olika situationer på golvet. Sen går vi tillbaka till universitetet och analyserar våra iakttagelser berättar Elin.

Väl förberedda för lärarrollen
Tanken med VI-dagarna är att studenterna ska känna sig mer förberedda inför sina längre perioder av verksamhetsförlagd utbildning och att studenterna lättare ska hitta sin roll som lärare. För Elin och Axel är målet som idrottslärare klart.

– I min roll som idrottslärare kan jag påverka barn och ungdomar till rörelse. Jag vill förmedla kunskap om att alla mår bra av fysisk aktivitet. Målet är att få eleverna att röra på sig och tycka att det är kul avslutar Elin.

–  I min lärarroll vill jag förmedla att fysisk aktivitet är viktigt. Jag vill också vara en katalysator för hälsa i ett större perspektiv. Idrott är för alla och kroppen är ditt verktyg avslutar Axel.

Program
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
Ingång idrott och hälsa Omfattning:330 HP Ort: Kalmar Helfart Campus

Läs mer om utbildningen här<

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
Ingång idrott och hälsa Omfattning:330 hp Ort: Växjö Helfart Campus,

Läs mer om utbildningen här<

Anmälan senast 16 april för utbildningsstart hösten 2018.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Du kanske även skulle gilla