bic
Sponsrad
Koncentration
Av: Mr Authority
Lästid: 3 minuter
19 Maj 2020

Koncentrationen påverkas av inomhusluften

Visste du att dålig inomhusluft påverkar koncentrationen negativt? Om luften inte är tillräckligt bra kan man även få huvudvärk, andningsbesvär och känna sig trött, vilket kan påverka din koncentration medan du studerar. Bra ventilation är därför ett måste för alla miljöer som människor vistas i.

Vi har nog alla varit i ett rum där luftkvaliteten har lämnat något att önska. Ibland kan man känna eller se att luften är av dålig kvalitet. Det kan lukta unket, instängt eller mögligt. Ser man partiklar i luften kan man också vara säker på att inomhusklimatet kan förbättras. Ibland räcker det med en vanlig dammsugning och vädring, men det kan behövas större åtgärder än så. Är man onormalt trött på morgonen, har huvudvärk eller snarkar mycket är det ett tecken på att ventilationen inte fungerar som den ska.

Hälsofarligt mögel

Mögel förstör inte bara byggnader, utan det är även skadligt för hälsan. Om det inte finns tillräckligt med ventilation ökar fuktnivån i byggnaden och det kan leda till mögel. Det är dessutom mycket vanligt att man måste sanera krypgrunden från mögel om den har skötts om över åren. Det är inte alltid man känner mögellukten eller ser möglet med blotta ögat, men det kan ändå finnas mögelpartiklar i luften.

Om du försöker studera men har svårt att koncentrera dig eller känner dig trött kan det bero på mögel. Har du astmaliknande symptom i vissa byggnader eller rum som blir bättre när du är någon annanstans kan det också vara på grund av mögeltillväxt. Problem med slemhinnor och luftvägar, oförklarliga hudproblem och en allmän sjukdomskänsla är också tecken på att det finns mögel någonstans i byggnaden.

Luftkvalitet i skolor

Om du misstänker att det finns mögel i skolan ska du kontakta personal, elevråd eller vaktmästare som kan undersöka problemet närmare. Detta är viktigt för din hälsa och därmed din koncentration i skolan.

Enligt Folkhälsomyndigheten bygger tillsyn av ventilation och luftkvalitet i skolor delvis på ett egenkontrollprogram och på faktiska inspektioner. Alla skolor måste ha rutiner för drift och underhåll av ventilationen, vem som är ansvarig och rutiner för felanmälan. Dessutom ska en obligatorisk ventilationskontroll utföras var tredje år enligt Boverkets regler.

Enligt Avfuktningsteknik som arbetar med ventilation i Stockholm och andra områden räcker det inte alltid med självdrag där luften tar sig in och ut själv utan aktiv hjälp. Ett hus med förbränningspanna har ett fungerande självdrag där murstocken värms upp av förbränningsgaser och termik skapas i kanalerna. Luft som kommer in genom otätheter eller ventiler sugs då ut.

Idag när vi använder andra värmekällor, som exempelvis fjärrvärme, kallnar murstocken och ingen termik uppstår. Då fungerar inte självdraget längre, vilket leder till dålig inomhusmiljö och i vissa fall till mögel. Många byggnader som har bytt värmesystem måste därför återställa draget och termiken i murstocken.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Läs vårt onlinemagasin

Du kanske även skulle gilla