Sponsrad

Nya regler för utlandsstudier: "Regeringen skjuter sig själv i foten"

Regeringens nya förslag förbättrar inte, den förvärrar situationen för den unga generationen.

1 juli 2015 ändrade CSN reglerna så att språkstudier utomlands inte längre ansågs vara eftergymnasiala utan på gymnasial nivå. Därigenom slopades kravet på gymnasieexamen. Det fick tre allvarliga konsekvenser:

1. En enorm ökning av antalet bidragsbrott från personer utan gymnasieexamen.

2. Studenter som är 19 år kan inte få studiemedel för språkresor direkt efter gymnasiet utan måste vänta ett år tills hösten de fyllt 20 år.

3. Det blev möjligt att låna till väldigt dyra språkkurser som oseriösa aktörer kunde sälja till godtrogna studenter genom aggressiv marknadsföring.

Vi har alltså i ett slag fått högre kriminalitet, högre kostnader, onödigt hög skuldsättning och tagit bort möjligheterna för den åldersgrupp som har det bästa tillfället i livet att lära sig ett språk, mellan gymnasiestudier och högre studier eller arbete.

Regeringen förordar nu att lån till undervisningsavgiften för språkstudier begränsas kraftigt till 1456 kronor per vecka. Bidragsfuskare kommer inte att stoppas av detta, de kommer nu bara få ut lägre summor. Den stora effekten blir att regeringen minskar möjligheten för alla seriösa studenter att läsa ett språk utomlands. Främst engelskstudier försvåras där undervisningsavgiften normalt ligger på mellan 2000 – 3000 per vecka. Studenter som inte har rika föräldrar kommer inte längre ha råd att läsa engelska i t.ex. England eller USA. Sverige som kunskapsland kommer att vara den stora förloraren. Klyftorna i samhället kommer att öka och Sveriges kompetens minska när bara eliten har råd att studera utomlands.

Vi som arbetar med detta dagligen är oerhört frustrerade över den situation regeringen har satt oss i. Vi vill att det ska vara möjligt för studenter att få studiemedel för att förbättra sina språkkunskaper och minimal chans för de oärliga som vill roffa åt sig av skattemedel.

Av den anledningen förordar vi som arbetar med utlandsstudier sedan många år en återgång till det tidigare systemet där språkstudier klassades som eftergymnasiala studier med krav på gymnasieexamen. Med detta följer även att det belopp som kan lånas för språkstudier blir det samma som för andra utlandsstudier, 2.912 kr/vecka.

Med de förändringar regeringen nu föreslår riskerar vi att stänga ute en hel generation av unga ambitiösa studenter vars föräldrar inte har råd att bekosta utlandsstudierna och samhället att gå miste om värdefulla språkkunskaper.

Författare:

Jakob Kruuse af Verchou. Regional Manager, ESL – Språkutbildning Utomlands

Johan Stenhammar, VD, Eduplanet

Anders Åkerlund, VD, Avista

Fredrik Dahlberg, VD, Blueberry Språkresor

regnskog tjej
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Läs vårt onlinemagasin

Du kanske även skulle gilla