Studera > skolan

Skolan måste bli bättre på att hindra smitta

Hindra smittan på skolan
Av: Redaktionen
Lästid: 2 minuter
27 Dec 2020

I en ny, stor undersökning bland de som är skyddsombud på Lärarförbundet berättar en fjärdedel att Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte följs i skolan.

Undersökningen visar på att undervisningen tillåts pågå i alldeles för trånga lokaler där det är praktiskt är taget omöjligt för både lärare och elever att hålla avstånd. Detsamma gäller i trapphusen och korridorerna.

Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbunds säger:
– Det är inte så konstigt att det är oro ute på skolorna.

Hindra smittan på skolan

Nu måste alla ansvariga och rektorer för skolor med elever i åk 7, 8 och 9 i grundskolan, gymnasieskolan och Komvux i samråd med skyddsombuden fatta aktiva beslut om hur undervisningen ska ske i skolan eller på distans. Huvudspåret måste vara att all verksamhet som kan ske från hemmet också då ska ske från hemmet. En femtedel av skyddsombuden säger i undersökningen att det inte ens gjorts några riskbedömningar gällande smittrisker.

– Det här duger absolut inte. Riskbedömningar måste omedelbart genomföras på varenda skola och hållas uppdaterade. Förbudet mot allmänna sammankomster med fler än åtta personer måste dessutom omfatta vuxna personer i skolan. För vuxenutbildningen innebär det en övergång till distansundervisning eller undervisning i mindre grupper. Därutöver måste undervisning i trånga lokaler med upplevd risk snabbavvecklas. Lärare som fortsätter undervisa på sin arbetsplats ska, om de efterfrågar det, också erbjudas kostnadsfria munskydd av arbetsgivaren, säger Åsa Fahlén.

Många skyddsombud uppger att vårens kunskapstapp inte har hanterats på skolorna. Närmare hälften svarar att kunskapstappet hanterats genom att lärare stressar mer för att hinna inom ordinarie arbetstid.

–I våras fick lärarkåren utan förberedelse i många fall samtidigt bedriva både vanlig undervisning, distansundervisning och ofta också täcka upp för sjuka kollegor. Det håller förstås inte. Nu ökar återigen kunskapstappet till följd av nedstängningarna. Det behövs därför mer pengar till skolorna för att så snart förhållandena tillåter det börja fylla igen kunskapstappet. Det kan till exempel handla om att få till mindre undervisningsgrupper, avslutar Åsa Fahlén.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Läs vårt onlinemagasin

Du kanske även skulle gilla