pucko
Sponsrad

Studera filosofi, teologi och kultur på Newmaninstitutet

Newmaninstitutet

”Om man är öppen för nya tankesätt, och villig att utmana sina sekulära fördomar, kan studier på Newmaninstitutet inte bli annat än givande”

Newmaninstitutet i Uppsala kan du studera filosofi, teologi och kultur genom både kurser och program. Newmaninstitutet utbildar i jesuiternas akademiska tradition med 500 år på nacken och med universitet och högskolor över hela världen. En tradition som särskilt betonar vikten att reflektera över det man läser och lär, under tiden man lär sig och med en utbildning som ser till den personliga helheten med dess intellektuella, moraliska, psykologiska och andliga dimensioner.

Rickard Forsberg, 30 år, studerar sitt andra år på Newmaninstitutets Filosofiprogram och säger att ”om du är öppen för nya tankesätt, och villig att utmana dina sekulära fördomar, kan studier på Newmaninstitutet inte bli annat att än givande”. Rickard rekommenderar Newmaninstitutet då de på ett unikt sätt inte delar upp ämnet filosofi i teoretisk kontra praktiskt filosofi, som andra universitet gör. Ämnet behandlas enligt en mer klassisk modell, där det blir tydligt att varje delområde oundvikligen berör det andra, oavsett om de idag anses tillhöra den teoretiska respektive praktiska filosofin, säger Rickard.

Rickard Forsberg

En riklig blandning av kurser

Karin Edebol Eeg-Olofsson, 71 år, går även hon Filosofiprogrammet på Newmaninstitutet och läser just nu kurserna Epistemologi, ’Life, Soul and Consciousness’ och ’Glädje, Skratt och Lek’. Kurserna omfattar filosofi, religionsfilosofi och teologi. Hon representerar en kategori av studenter som studerar på Newmaninstitutet parallellt med ett jobb – Karin är verksam som docent och läkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala – eller med andra studier inom ett bestämt fält. Hon tilltalas av att Newmaninstitutet tillför något som de inte kan få genom jobbet eller de övriga studierna. ”Jag tycker om blandningen”, säger Karin. Hon hade inga direkta förväntningar mer än att lära sig något nytt när hon sökte sig till utbildningen men blev positivt överraskad av lugnet i huset, lärarnas kunskap, gemenskapen med studenterna i klassen och innehållet i kurserna. Hon tilltalas av närvaron av den existentiella dimensionen i kurserna. För filosofin påpekar Karin också att kurserna är upplagda så att man hela tiden återkommer till de olika filosoferna, men på en högre nivå allteftersom – en spiral uppåt av kunskap.

Karin Edebol Eeg-Olofsson

Västerländsk idétradition

Vissa kurser ges på plats och vissa på distans. Många kurser blandar plats och distans på ett sätt som underlättar rent praktiskt att läsa dem parallellt med andra studier eller med ett arbete. Vid situationer som COVID-19 så anpassas undervisningen till att ges helt på distans.

Alla program på institutet startar med Newmans egna A-kurs, där du får en introduktion till både filosofi och teologi, något som ger alla studenter en bra grund att stå på. I denna kurs får du även lära dig att skriva akademiskt, något som är genomgående och kommer till stor användning under hela utbildningen, enligt Rickard.

Foto Stewen Quigley

Att Newmaninstitutet utbildar i jesuiternas akademiska tradition var något som lockade Rickard till institutet: ”Jag förväntade mig intensiva akademiska studier med fokus på den västerländska idétraditionen, utifrån ett kristet perspektiv, vilket den traditionen i grunden vilar på. Den förväntningen besannades omedelbart.”

Rickard tycker att upplevelsen endast har varit positiv från dag ett: ”Jag har bara blivit bra bemött, av både lärare och andra elever, trots min analfabetism i kristendom. Därför, bland mycket annat, har jag fått många fördomar krossade, vilket var skälet till att jag valde att särskilt söka mig till Newmaninstitutet”.

Newmaninstitutet

Gemenskap

På institutet har de ganska små klasser, något som Rickard föredrar eftersom det gör att det blir en gemenskap även med lärarna och att det därmed finns utrymme för djuplodande diskussioner varje lektion. Eftersom filosofi lever av diskussion kan man inte erbjudas någonting bättre som student, säger Rickard. Även Karin gillar lärarnas engagemang för eleverna och säger att detta är svårt att hitta på många andra ställen.

Karin gillar även att det är sådan stor spridning på åldrarna bland eleverna. ”Alltifrån unga människor som ska hitta en profession, till medelålders mitt inne i ett liv med hem och barn, och så vi äldre som har ett långt yrkesliv bakom oss men vill fortsätta att lära, detta ger en stabilitet åt grupperna”, tycker Karin.

När det handlar om tro och livsåskådning finns det, även om institutets rötter och tradition är tydliga, bland studenterna en stor blandning. Newmaninstitutet är en högskola och inget annat, och målet är att erbjuda ökad kunskap som grund för enskild och gemensam reflektion, så som studenterna sedan tar den med ut i sina egna vardags-, studie- och yrkesliv.

Newmaninstitutet anordnar öppna föredragskvällar där allmänheten är med, och för dialoger mellan inbjudna föredragshållare och gäster, berättar Karin.

Karin berättar även hur institutet bjuder in till en riktig vi-känsla genom att de under terminsstart på hösten och under terminsavslutning på våren alltid gör något extra för studenterna genom att anordna föredrag och i samband med dessa fika eller mat. Studentkåren, där Karin sitter i styrelsen, ordnar även föredrag, pubkvällar och kulturella besök under studietiden.

CSN-berättigad

Utbildningarna är CSN-berättigade och kan leda till en vanlig högskoleexamen på 120 hp, kandidatexamen på 180 hp eller en masterexamen på 300 hp. När du studerar på Newmaninstitutet så har du möjlighet att bo i studentkorridorer som institutet tillhandahåller sina studenter.

Läs mer om Newmaninstitutet på deras hemsida.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Läs vårt onlinemagasin

Du kanske även skulle gilla