Studera > studieval

Universitet VS högskola. Vad är skillnaden?

.
Av: Redaktionen
Lästid: 2 minuter
21 Jul 2018

Universitet och högskola är inga namnskyddade ord utan vem som helst kan använda dem. Däremot måste de ha ett examenstillstånd för att få ge examen på universitets- eller högskolenivå. Universiteten och högskolorna ansöker om examenstillstånd hos Universitetskanslersämbetet.

Skolor som kallar sig högskola eller universitet, men som inte har examenstillstånd, ger ofta, så kallade diplomutbildningar eller certifikatutbildningar. Det är inte universitets- och högskoleutbildningar. Till exempel ger dessa utbildningar inte behörighet till högskoleutbildningar på högre nivå, och de poäng som ges då är alltså inte högskolepoäng.

Skillnaden mellan universitet och högskola

Ett universitet har examenstillstånd, vilket betyder att de har ett generellt tillstånd att utfärda generella examina på forskarutbildningsnivå. En högskola å andra sidan, saknar ett sådant generellt tillstånd men kan ändå få utfärda examina på forskarnivå inom speciella områden. En högskola måste då ansöka om detta hos Universitetskanslersämbetet. Och både universitet och högskolor måste ansöka om tillstånd för att ge konstnärliga examina på forskarnivå.

malmö-högskola

Malmö Universitet bytte till Malmö Universitet så sent som 2018

Högskola

En högskola har ett begränsat eller inget tillstånd att utfärda examen på forskarnivå.

Universitet

Ett universitet har tillstånd att utfärda examen på forskarnivå.

Hur många finns det?

Det finns ca 50 universitet och högskolor i Sverige och de flesta sköts av staten. De är självständiga myndigheter som bestämmer vilka utbildningar de vill ge och hur de ska läggas upp. Samma utbildning kan därför se olika ut vid olika universitet och högskolor.

Det är riksdagen som bestämmer vilka statliga universitet och högskolor som ska finnas och även, på förslag från regeringen, om en högskola ska få kalla sig universitet.

Specialiserade högskolor

Några universitet och högskolor är specialiserade inom ett visst område. Till exempel har gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm bara utbildningar inom idrott och hälsa. Ett annat exempel är Karolinska institutet som utbildar läkare, sjuksköterskor, tandläkare och andra yrken inom vårdområdet.

Blekinge Tekniska högskola och Luleå Tekniska universitet har sitt ursprung inom teknikområdet men utbildar även inom andra områden.

Nu kanske du är intresserad av att hitta utbildningar och kurser inom universitet- högskoleutbildningar??

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Du kanske även skulle gilla