Sponsrad

"Utbildning som inspirerar att göra skillnad"

Foto: Johannes Rydström
Av: Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö
Lästid: 4 minuter
14 Mar 2018
linne-universitet

Johan Jansson är uppvuxen i Långskogen utanför Motala. Han har ett stort intresse för att jobba med människor. Freds- och utvecklingsprogrammet har förberett honom för ett framtida jobb där han kan jobba internationellt eller lokalt med till exempel hållbar utveckling, socioekonomiska förhållanden, konflikter, säkerhet och fredsbyggande.

Under utbildningen har Johan fått en hunger att vilja göra skillnad och fått analytiska redskap som gör att han ifrågasätter saker på ett annat sätt än tidigare.

Varför föll ditt val på freds- och utvecklingsprogrammet?
– Det var länge sedan, jag kommer knappt ihåg. Men under en relativt varm och vacker vår läste jag en bok som berörde Kofi Annans tid inom Förenta Nationerna. Boken gav mig en törst om att förstå världen och tackla problem. Men även att omfamna de möjligheter som finns. På det spåret började jag att undersöka vad som fanns tillgängligt i programväg runt om i Sverige. Jag fastnade för freds- och utvecklingsprogrammet på Linnéuniversitetet.

Johannes-rydstrom


Vad är intressant med freds- och utvecklingsprogrammet?
– Det finns många saker som är intressanta med programmet. Jag tycker att det är ovärderligt att lärarna som undervisar i utbildningen också jobbar inom yrkesområdet. Den faktorn ger kunskap vilket gör det enklare att förstå aktuella fall. Ämnena som berörs i utbildningen är otroligt intressanta där man snabbt kan dra kopplingar kring vad man läser till aktuella händelser som man kan följa i medierna.

– Programmet ger olika möjligheter under utbildningens gång som till exempel praktik, utbytesstudier och tillfälle att läsa ytterligare ett huvudområde. Jag har läst till statsvetenskap i min utbildning, möjligheten att kunna göra det var viktigt för mig.

Har du studerat utomlands under utbildningen?

– Jag har spenderat fyra, svettiga och varma månader i Florianópolis, Brasilien. Resan var ett stort steg för mig i mognad och utveckling som person. Det var otroligt bra läropengar för mig att åka hemifrån till en annan kontinent, leva och ta sig fram i ett nytt land med en annan kultur och ett annat språk. Florianópolis var en underbart magisk stad att vistas i med mycket att upptäcka och att göra.

– Att studera utomlands ger kunskaper i att ta hand om sig själv, vilket visar att man kan klara av studierna även i ett främmande land. Dessutom är det otroligt lärorikt att utvecklas och studera i en annan miljö med en annan kultur. Där kan inlärningsprocessen och materialet skilja sig åt än vad man själv är van vid. I Brasilien hade jag föreläsningar där vi besökte och fick se vardagen av vissa problem som man läser om i kurslitteraturen. Det gav mig ovärderliga lärdomar och kunskap.

Man blir mer vaken på sin omgivning och mer nyfiken på att veta mer.

Vad är det mest utmanande med din utbildning?
– Jag tror faktiskt att ta ansvar och strukturera upp sina studier är det mest utmanande med att studera överlag på universitetet. Man lär sig planera, strukturera och utföra saker under begränsad tid. Dessutom är det en utmaning att läsa in material, förstå det för att sedan kritiskt ifrågasätta och tolka materialet. Det utvecklar ens analytiska förmåga något enormt.

Vad har utbildningen gett dig?
– En av fördelarna med programmet är att man kommer i kontakt med många olika personer och situationer. Det ger perspektiv på livet där, i alla fall jag, på ett personligt plan fått en hunger att vilja göra skillnad, oavsett vart. Utbildningen på Linnéuniversitetet har gett mig en stor del av den här hungern.

– Jag tycker även att utbildningen till stor del har gett en analytiska redskap som gör att man ifrågasätter saker på ett annat sätt. Det bidrar till att man blir mer vaken på sin omgivning och mer nyfiken på att veta mer. Detta tror jag kommer hjälpa till att göra skillnad i framtiden. Dessutom ger utbildningen en bra grund för vidare studier på avancerad nivå.

Inom freds- och utvecklingsprogrammet sammanbinds teori och praktik genom hela utbildningen. Undervisningsteamet utför fältforskning regelbundet och tar studenterna närmare praktiken. I undervisningen ingår även praktiska inslag som simulering av fredskonferenser för att studenterna ska lära sig hantera verklighetsnära situationer i en realistisk ram.

Linnéuniversitetet är en kreativ och internationell kunskapsmiljö i Kalmar och Växjö. Hos oss studerar ca 32 000 studenter och vi erbjuder 150 utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå samt 2 000 fristående kurser.

Program
Freds- och utvecklingsprogrammet
Omfattning: 180 hp, Ort: Växjö, Helfart, Campus
Kurs länk!
Anmälan senast 16 april för utbildningsstart hösten 2018

Nu kanske du är intresserad av att hitta utbildningar och kurser inom Linnéuniversitetet?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Du kanske även skulle gilla