Sponsrad

Waste Day = Design + sopor

Fotograf: Johannes Rydström
Av: Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö
Lästid: 3 minuter
28 Mar 2018

Earth Week pågår 19 - 24 mars i Växjö med fokus på framtiden och tema vatten. Linnéuniversitetet medverkar torsdagen 22 mars med en Waste Research Day. En lärandedag om sopor, det anordnar studenterna Nadja och Greta ihop med sina klasskompisar på utbildningen Design + Change vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Vad är Waste Day?

– Waste Day är en experimentell lärandedag om sopor, där vi ska diskutera och ifrågasätta sopor i olika infallsvinklar. Det kommer att vara olika föreläsningar under förmiddagen som följs av diskussioner kring det man har lyssnat till. Eftermiddagen kommer att bjuda på en rad workshops som hålls av olika studenter, lärare och inbjudna gäster. Dessa kommer att handla om allt från vilket språk man använder när man talar om sopor och hur detta språkbruk påverkar vårt sätt att se på sopor, till tillverkandet av nya produkter gjorda utav sopor. I slutet av dagen kommer alla att presentera vad de har gjort. Tanken är att dagen ska leda till nya praktiska tips som kan komma till användning i människors vardag, berättar Nadja.

Hur kom ni på den här idén?

– Vi har varit på några lärandedagar som ordnats av lärarna här på institutionen för design, vilket ledde till idén att vi kunde ordna en dag själva, utifrån våra behov att lära oss mer om ett specifikt ämne. Vårt första projekt under höstterminen tredje året på programmet Design + Change handlade om just sopor och vi var flera i klassen som ville arbeta vidare med de projekt vi då jobbade med. Vi vill försöka förändra lokalt, för att sedan sprida våra idéer ut i världen, förklarar Nadja.

Har det här arbetet varit del i en kurs?

– Nej, vi har jobbat med det här vid sidan av studierna. Vi ville testa oss själva och få en bättre uppfattning om vad vi faktiskt kan och genomföra en idé på riktigt. Vi har hela tiden fått uppmuntran och stöd från våra lärare att genomföra detta. Vi tror att alla har kunskaper att dela med sig av på det här området, och det vill vi visa med det här projektet, avslutar Nadja.

Design + Change är en kandidatutbildning på 180 högskolepoäng, som ges vid Linnéuniversitetet i Växjö. Det är ett unikt program där man utbildar i både design och hållbarhet. Utbildningen ges helt på engelska och samlar studenter från hela världen.

För mer information och anmälan: https://lnu.se

Design + Change är en kandidatutbildning på 180 högskolepoäng, som ges vid Linnéuniversitetet i Växjö. Det är ett unikt program där man utbildar i både design och hållbarhet. Utbildningen ges helt på engelska och samlar studenter från hela världen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Läs vårt onlinemagasin

Du kanske även skulle gilla