Kontakta Piraja

Så här kommer du i kontakt med oss på Piraja!

Är du en flitig besökare som har frågor om Piraja? Skicka då ett mail till hello@piraja.se. Du kan även kontakta oss via Facebook, Twitter eller Instagram. Vi kan tyvärr inte ge studie- eller yrkesvägledning eller besvara frågor om specifika utbildningar eller karriärsval.

Vill du nå Pirajas målgrupp, det vill säga studenter och nyutexaminerade? Klicka här.

Senast uppdaterad: 2017-02-01