Karriär > motivation

Hur du motverkar mobbning på arbetsplatsen

Mobbning på arbetsplatsen sker, hur man motverkar det

Alla vet vi att mobbning förekommer i skolans värld och vi försöker i många fall göra någonting åt detta, men få har koll på att mobbning även förekommer i vuxenvärlden och den som blir mobbad får i dessa fall klara sig själv då få vet hur de ska hantera mobbning bland vuxna.

Av: Redaktionen
Lästid: 5 minuter
12 Jul 2018

Varför mobbar man?

När en person mobbar en annan ung person handlar det oftast om att den som mobbar är osäker och vill skapa en fasad som visar på att denne är tuff och modig. Det kan även handla om att den som mobbar inte riktigt har lärt sig vad som är rätt och fel eller hur man ska behandla i sin omgivning. Man kan tycka att vuxna borde ha helt andra anledningar till att mobba sina medarbetare då de borde ha vuxit upp och blivit mer säkra på sig själva och hur man beter sig.

Vuxnas orsak till att de mobbar andra är ofta väldigt lik orsakerna som ligger bakom att unga mobbar, de är osäkra på sig själva och anser att människor har olika värden. Det är aldrig acceptabelt att mobba någon, den som blir mobbad ska inte behöva känna skam och bör kunna prata med vem som helst på jobbet och få stöd. Att mobbas är helt onödigt och ingen vinner på det, anledningarna till varför man mobbas kan variera men oavsett anledning så är mobbning något som inte borde få finnas verken i skolan eller på arbetsplatsen.

Vad ska man göra om någon mobbas?

Att kunna märka av mobbning är inte alltid lätt som utomstående, bara för att det förekommer så betyder det inte att man ser det. Den som mobbar kan antingen göra det väldigt subtilt eller på ett sätt så att det bara är den det riktas mot som reagerar. Den som blir mobbad kan i många fall hålla problemet inom sig och drar sig från att prata med någon om det. Därför är det extra viktigt att man är öppen för att det förekommer och om någon i förtroende kommer och berättar om att den blir mobbad så ska den bli betrodd och få den hjälp den behöver. Men vad kan man göra?

Säg ifrån

Antingen om den som bli mobbad klarar av att säga ifrån själv så ska denne göra det, men i de fall den mobbade inte klarar av detta så är det viktigt att den får stöd och hjälp. Ser du någon som mobbar, säg ifrån, kommer någon till dig och berättar att den blir mobbad, håll öronen öppna och säg ifrån vid första tillfälle. Det finns inget rätt eller fel tillfälle att säga till någon som mobbar, men om man inte klarar av det pågrund av situationen runt omkring, ta det då vid ett senare tillfälle, men vänta inte för länge.

Berätta för chefen

Förhoppningsvis är det inte chefen som är den som mobbar, så berätta för chefen antingen om du själv blir mobbad eller om du vet att någon annan blir mobbad. Att du berättar för chefen innebär inte att du gör så att någon får sparken. Det som bör hända/händer då du tar upp detta med chefen är att problemet uppmärksammas, den som mobbas får ett snack med chefen och får allas ögon på sig. Ändrar den som mobbar beteende så riskerar den inte sparken men fortsätter denne på samma bana så bör det sluta med en uppsägning, för att må bättre på någon annans bekostnad är inte okej.

Polisanmäl

Beroende på vad för mobbning som försegår så kan det ibland gå så långt att man måste polisanmäla. Att polisanmäla är inget man ska göra det första man gör men om man inte får hjälp från något håll och den som mobbas mår dåligt psykiskt av mobbningen så kan en polisanmälan vara enda utvägen. Kom ihåg att förvarna den som mobbar om vad som väntar, kanske räcker det för att personen ska sluta.

Om man ska polisanmäla så är det viktigt att man först har testat punkterna innan och du ska kunna redogöra för vilka kränkande, eller liknande handlingar som personen utsatt dig för. En polisanmälan behöver inte leda någonstans, brottet anses inte alltid vara prioriterat och kan därför hamna längst ner i en hög av anmälningar och ditt problem kvarstår. Oavsett vad som händer så får man inte sluta kämpa det är den som mobbar som ska ge vika, det är denne som ska få ta konsekvenserna så se till att så blir fallet (ps. håll det lagligt).

Hur mobbas vuxna?

Som nämnts tidigare är det svårt att märka av att mobbning sker på arbetsplatsen, men för att öka chanserna till att man/någon som är utomstående ska kunna känna igen när det sker mobbning så kommer här några exempel på sätt som vuxna mobbar varandra.

Tänk på att: En mobbare har inget speciellt utseende eller personlighet, alla kan vara en mobbare. Någon som mobbar kan ofta rikta in sig på ett offer vilket gör att de runt omkring aldrig behöver veta att mobbaren har olika personligheter beroende på vem den pratar med

Nedvärderande kommentarer

Kommentarerna kan variera och anpassas efter den som blir mobbad, så vad som är nedvärderande kan vara olika beroende på vilken person som tilltalas. Oavsett vem som får en kommentar så är det aldrig okej om den är nedvärderande.

Utesluter någon

Att bli utfryst eller utesluten ur en konversation är aldrig kul. När någon i skolan blir utfryst sker detta oftast av en hel grupp, den som “bestämmer” har fått alla att gå med på att frysa ut en person. På en arbetsplats går det lättare att lyckas frysa ut någon utan hjälp från en hel grupp. Då konversationer sker via mail, kan man välja att informera valfria arbetskamrater, man kan berätta skämt för vissa men strunta i att berätta för andra.

Notera att det är skillnad på att inte bli inkluderad vid enstaka gånger och jämnt, det är även skillnad på om man aldrig får skämten återberättade för sig och om man inte får det vid enstaka tillfällen för att det roliga i skämtet ändå var förbi.

Ställer orimliga krav

Att som arbetskollega ställa orimliga krav som man förväntar sig att ens medarbetare ska klara av kan i det långa loppet klassas som mobbning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Du kanske även skulle gilla