cady
Studera > studieval

9 YH-utbildningar för dig som vill jobba inom vård och omsorg!

Unsplash
Av: Felicia
Lästid: 4 minuter
9 Jan 2019

Är du intresserad av att arbeta med människor inom vård och omsorg? Idag finns det flera olika utbildningar inom området, men det har blivit allt mer populärt att utbilda sig på en Yrkeshögskola. Vi listar 9 populära YH-utbildningar inom området vård och omsorg!


1. Ambulanssjukvårdare, 200 YH-poäng

Som studerande till ambulanssjukvårdare utbildas du till att kunna bedöma och hantera akuta medicinska tillstånd, katastrofer och olycksplatser. En ambulanssjukvårdare får inte medicinera en patient, utan detta är ambulanssjuksköterskan som utbildats inom högskolan. Under utbildningen får du kompetenser inom bland annat prehospital akutsjukvård och prehospital medicinteknisk utrustning .14 av utbildningen är lärande i arbete då du befinner dig på en arbetsplats.

2. Apotekstekniker, 300 YH-poäng

För att arbeta inom apoteksbranschen krävs det av dig en specialiserad säljarroll där du inte bara får kunskaper inom butiksekonomi och försäljning, utan även djupare kunskaper inom medicin, olika begrepp, grundläggande läkemedelskunskap och egenvård. Som apotekstekniker är det din uppgift att vägleda kunden till rätt vård, och om så behövs till sjukvården.

Läs mer: “5 myter om Yrkeshögskola”.

3. Instrument- och steriltekniker, 300 YH-poäng

Som instrument- eller steriltekniker ligger det i dina händer att säkerställa att de instrument som används inom sjukvården är rengjorda, desinficerade och steriliserade. I utbildningen ingår, förutom LiA, fördjupningskurser inom bland annat anatomi, instrumentkunskap, mikrobiologi och vårdhygien. Läs mer om utbildningen och yrket här.

4. Medicinsk fotterapeut, 300 YH-poäng

Som medicinsk fotterapeut är du expert på problem relaterade till fötter. Du utbildas inom fotvård men även företagsekonomi. Väl i yrket kan du arbeta med att hjälpa patienter med avlastningar, sulor, inlägg men även specifika patientgrupper, t.ex. personer med diabetes, reumatiker eller psoriasis.

5. Ortopedtekniker, 400 YH-poäng

En ortopedstekniker arbetar med att tillverka, justera och reparera ortopedtekniska hjälpmedel. Yrket kräver god kunskap om de olika material som används för att tillverka t.ex. proteser. Som studerande lär du dig bland annat om människans anatomi, fysiologi, biomekanik samt produktions- och tillverkningsteknik.

6. Skötare inom psykiatri, 400 YH-poäng

Som skötare arbetar du med att avlasta t.ex. en undersköterska i dennes arbete. Utanför sjukhusen arbetar man som skötare ofta vid ett gruppboende som kan vara en större lägenhet eller ett hus där flera patienter bor. Man kan också arbeta med psykiatrisk sjukvård i brukarens hem. Att arbeta som skötare inom psykiatrin kräver god samarbetsförmåga eftersom du arbetar inte bara i arbetslag utan även nära patienten. I utbildningen lär du dig om psykiatrisk omvårdnad.

7. Tandsköterska, 325 YH-poäng

Att utbilda sig till tandsköterska via yrkeshögskola ger dig en examen som är lika mycket värd som en examen från en högskola. En tandsköterska är tandläkarens högra hand och assisterar denne vid undersökning och behandling av patienter. I utbildningen ingår LiA, kurser i odontologi och teamtandvård.

8. Specialistundersköterska, 200 YH-poäng

Du kan välja flera olika inriktningar inom yrket specialistsjuksköterska. Några av dessa är psykiatri, operation, demensvård eller intensivvård. Ditt jobb är att assistera sjuksköterskan och du har ansvaret för dokumentation och arbetsledning. Under utbildningen väljer du inriktning, och förutom det specifika innehåller för vald inriktning lär du dig om dokumentation, kommunikation, vägledning och planering inom vården.

9. Vårdadministratör och medicinsk sekreterare, 400 YH-poäng

En Medicinsk sekreterare arbetar med administration inom privat eller offentlig sjukvård. Som Medicinsk sekreterare har du en nyckelroll i kontakten mellan patient, anhöriga och personal. Arbetsuppgifterna är många och varierar beroende på var man arbetar någonstans. Utbildningen utgörs av både LiA och kurser i anatomi, sjukdomslära, medicinsk dokumentation, vårdjuridik men även ekonomi och organisation. Läs mer om yrket som vårdadministratör/medicinsk sekreterare här.

Fakta om yrkeshögskoleutbildning:

  • En YH-utbildning kan komma och gå i takt med samhällets behov av kompetent personal. Vård och omsorg är en av de branscherna som snabbt förändrats samt där många idag går i pension.
  • Innehållet i en YH-utbildning bestäms tillsammans med branschledande aktörer. På så vis är studenten mer redo för arbetslivet och har den senaste kunskapen som behövs inom yrkesrollen.
  • I de flesta YH-utbildningar ingår LIA, “lärande i arbete” som innebär att studenten under utbildningens gång har praktik på ett företag. Ofta anställs studenten på företaget efter examen!
  • I en mätning från 2016 hade 80 procent av YH-studenter fått jobb inom en månad efter examen! 6 månader efter examen hade hela 92 procent landat ett jobb.

Läs mer om Yrkeshögskola här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Läs vårt onlinemagasin

Du kanske även skulle gilla