Studera > studieval

Gymnasieprogram som ger jobb

Piraja magazin

Här kan ni läsa sammanställd statistik om jobbutsikterna efter olika gymnasieprogram; För de som har läst ett yrkesprogram till exempel inom bygg, fordon eller vård och omsorg finns stora chanser att få jobb inom ett år efter avslutat gymnasieprogram. De som dessutom har fullföljt gymnasiestudierna med examen har allra störst möjlighet att snabbt ta sig in på arbetsmarknaden.

Av: Redaktionen
Lästid: 2 minuter
14 Mar 2018

YRKESPROGRAM LEDDE SÄKRAST TILL JOBB

De med en examen från bygg- och anläggningsprogrammet och fordons- och transportprogrammet hade i störst utsträckning etablerat sig ett år efter avslutade gymnasiestudier.

Av dessa ungdomar hade över hälften, 54 procent, en etablerad ställning på arbetsmarknaden. Det innebär bland annat att de hade en årsinkomst på minst 187 100 kronor och inte hade varit registrerade som arbetslösa under året. Av de ungdomar som avslutat vård- och omsorgsprogrammet med examen hade 52 procent en etablerad ställning på arbetsmarknaden. Motsvarande siffra för ungdomar som läst VVS- och fastighetsprogrammet var 49 procent.

BRANSCHNÄRA JOBB
Vård- och omsorgsprogrammet var det program som gav flest jobb inom den bransch som ungdomarna hade utbildat sig för. Nio av tio av den grupp som var etablerad på arbetsmarknaden arbetade i branschen ett år efter sin examen.

Även de som studerat vid bygg- och anläggningsprogrammet och indu- striprogrammet fick vanligtvis jobb. 75 procent av de som var etablerade på arbetsmarknaden arbetade inom byggindustrin respektive 72 procent inom tillverkningsindustrin.

EXAMEN ÄR VIKTIG
Gymnasieexamen hade betydelse för hur väl man tar sig in på arbetsmarknaden. Av de som fullföljt ett yrkesprogram med examen hade 42 procent en anställning på arbetsmarknaden. Det är en mycket större del än de ungdomar som i stället fick studiebevis där drygt var fjärde, 27 procent, var etablerade.

I gruppen av de ungdomar som hade fullföljt gymnasieskolan utan examen hade över hälften av ungdomarna
en osäker eller svag ställning på arbetsmarknaden. Man ser att en examen från gymnasieskolan verkligen kan göra skillnad.

STOR CHANS TILL JOBB EFTER EKONOMIPROGRAMMET
Det är inte alls bara yrkesprogram som leder till arbete direkt efter gymnasieskolan.
Nästan var femte ungdom som fullföljt ett högskoleförberedande program med examen hade en anställning på arbetsmarknaden bara ett år senare.
Störst andel kom från ekonomiprogrammet där 25 procent av ungdomarna med examen var etablerade.

Nu kanske du är intresserad av att hitta utbildningar och kurser inom branschnära jobb?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Läs vårt onlinemagasin

Du kanske även skulle gilla