Sponsrad

Här börjar framtidens konst och design!

Konst- och Designutbildning på Österlenskolan
Av: Österlenskolan
Lästid: 4 minuter
4 Mar 2021

I ett högt gammalt sädesmagasin i en hamn på Österlen hittar du en konst- och designutbildning i absolut framkant av vad konst eller design kan vara i en starkt sammanflätad och föränderlig tid. Skolan har riksintag och hit kommer de som drömmer om att med sitt arbete kunna fördjupa, forma, gestalta och utmana våra siktfält.

Stor branchkunskap, brett nätverk och särskilt fokus på den enskildes utveckling i en liten och trygg situation ger våra studenter förutsättningar att gå på upptäcktsfärd i olika genrer, material och egna uttryck. Syftet är att hitta och utveckla ett eget konstnärligt språk som gör det möjligt för den som vill, att söka vidare till konst- och designakademierna i Norden, Europa etc.

Konst- och Designutbildning på Österlenskolan Upphovspersoner: Maya Käck och Matilda Josefsson

Lust att skapa, lust att utforska, lust att påverka och förändra är meningsfulla utgångspunkter för studier här.

– Du får utrymme och stöd att hitta och fördjupa dina idéer och din gestaltningsförmåga inom olika tekniker och teman. Våra lärare är alla gästlärare och nu aktuella konstnärer och formgivare som med god pedagogisk förmåga delar sina kunskaper, erfarenheter och nätverk. För att kunna komma in på en konst eller designhögskola, eller på annat sätt skaffa sig en professionell yrkesbana inom konst eller design, behövs en grund som består av både tekniska färdigheter och konstnärligt ”tänk” och det är vår ambition att lyssna in vad ditt ärende handlar om och vilka discipliner och uttryck som kan bli ditt material.

Både konst och design arbetar gränsöverskridande idag och det är just de kunskaperna som vi fokuserar på här. Vi ser det som vår viktigaste uppgift att erbjuda verktyg, referenser och insikter om den roll som konstnären/formgivaren har i en tid av snabba förändringar. Här börjar framtidens konst och design. En väg som får vara både enkel och komplex, trevande och skarp, självständig och gemensam. Olika utmaningar behöver gestaltas och kommuniceras av flera, på fler sätt och med nya perspektiv. Att vi också arbetar i direkt samverkan med branchen både genom vårt gästlärarsystem av yrkesverksamma konstnärer och formgivare, och genom våra samarbeten med olika aktörer inom samtidskonst och design, ger nycklar in till ett meningsskapande, kulturförnyande och frihetstörstande yrkesval.

Österlenskolan för Konst & Design har funnits i över 25 år. Konst- och designutbildningen är studiemedelsberättigande och en så kallad Konst och Kulturutbildning inom Yrkeshögskolan. Första året är brett orienterande och grundläggande inom både konst och design och ger inblick i olika sätt att jobba. Vi kräver inga förkunskaper bara intresse, nyfikenhet, arbetslust och behörighet genom dokumenterad studievana. Under detta år hittar våra studenter ofta nya möjligheter de inte visste fanns och vad det egentligen är de vill uttrycka. Åk 1 handlar om att lära känna många olika arbetssätt, material och inneboende möjligheter inom olika discipliner, medan åk 2 är ett medvetet rum för experiment och fördjupning.

År 2 förväntas den studerande ha hittat sitt intresseområde men vill fördjupa eller utvidga sina egna undersökningar med stöd av professionellt verksamma mentorer. Även om konst- och designutbildningen är 2-årig går det att söka direkt till Åk två, om den sökande redan gått ett år på en motsvarande utbildning eller vill komplettera en kandidatutbildning inom arkitektur, landskapsarkitektur, konstvetenskap eller annat angränsande område! Här kan en utveckla sin kreativitet och utvidga sitt arbetsfält eller få förnyad energi och tydligare fokus i sin praktik för vidare masterstudier. Hela 20 veckor kan i Åk 2 användas till egna undersökningar för den som vill, med skräddarsytt mentorstöd. Eller så kan en välja enskilda kurser som komplement.

Konst- och Designutbildning på Österlenskolan Upphovsperson: Markus Wallström

Det är inte långt till Malmö/Köpenhamn, men skolan ligger också nära det vilda och mer än mänskliga relationer. Havet är närvarande här och det är spektakulärt att kunna jobba med sin konst i ateljén och samtidigt se vågorna slå in över vågbrytarna. Österlen har också flera kända och betydelsefulla aktörer inom den samtida konstscenen som vi samarbetar med. Deras olika fokus, som Kivik Art Centre,

Gylleboverket, Rikstolvan, Brunåkra Temporary med flera, ger roliga och viktiga möjligheter för våra studenter att möta både frågeställningar och kanaler som annars bara är tillgängliga för de mest etablerade och redan yrkesverksamma. Omvänt ser vi det som helt centralt att unga röster får komma till tals på ett utforskande sätt och kan visa sina perspektiv på de teman vi samarbetar kring. Världen behöver omformuleras och konst och design har verktygen.

För mer info se osterlenskolan.se eller osterlenskolan.com
Instagram: osterlenskolan

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Läs vårt onlinemagasin

Du kanske även skulle gilla