SHEIN
Studera > studentintervjuer

Intervju med Sandra - Socionom, Stockholms universitet

Vi har intervjuat Sandra, en socionomstudent vid Stockholms univeristet

Sandra Jarl har pluggat socionomprogrammet på Stockholms universitet och jobbar nu som socialsekreterare - ett jobb som är mer givande än lönande.

Av: Lucy Kibwota
Lästid: 3 minuter
28 Maj 2014

Varför valde du socionomprogrammet?

— Jag kände att det var jätteviktigt att jag gick en utbildning som var bred. Jag hade ingen aning om vad jag ville göra. Om man läser socionomprogrammet kan man även läsa steg ett och steg två psykoterapi, efter att man har tagit examen. Så det är vissa som väljer programmet för att kunna bli psykoterapeuter den vägen.

Hur var det att plugga?

— Där jag jobbar nu har vi gått socionomutbildningen på olika ställen. Vi har gått i Örebro, Lund och Stockholm och när vi har pratat om utbildningen skiljer det sig väldigt mycket. På Stockholms universitet är det väldigt forskningsinriktat vilket betyder många uppsatser.

Vad hade du för frågor innan du började plugga?

— Eftersom att jag under min gymnasietid kände att jag ville jobba med människor. Men jag visste inte riktigt på vilket sätt. Sen fick jag höra om socionomprogrammet och blev intresserad av det eftersom att programmet är så brett. Det finns många saker man kan göra efter examen, man kan till exempel jobba som kurator socialsekreterare på ekonomiskt bistånd, på barn och familj enheten eller som biståndshandläggare på äldreenheten. Det finns även möjlighet att jobba på inom behandling som på behandlingshem, som kurator på skola eller på anstalt. Man behöver inte bara jobba med en sak man kan välja med något i samma genrer.

Fanns det några kurser som var speciellt jobbiga?

— Nej, det är väl vad man själv tycker personligt är svårt. Jag tyckte alla kurser var intressanta, men om jag går efter vad som var svårast i min klass var det juridiken. Juridikkursen var krävande, men även den kursen som var mest användbar. Man läser om SOL (socialtjänstlagen) som vi alla arbetar efter, LVU (lagen om vård av unga) LVM (lagen om vård av missbrukare), du får lära dig väldigt mycket. Lagarna används mycket när man arbetar på myndigheter.

Vilka skulle du rekommendera programmet till?

— Jag skulle rekommendera socionomprogrammet till människor som vill jobba med människor men det är inte en utbildning som man ska gå om man vill tjäna pengar, det gör man inte. Det är slitsamt men jag tycker personligen att det är mer givande att hjälpa människor. Men man kan alltid hoppas att det blir bättre i framtiden.

Vad har du för framtidsplaner och drömjobb?

— Jag vill bli kurator. Då måste jag först läsa steg ett i psykoterapi eftersom många jobb som kuratorer kräver att man läser åtminstone steg ett.

Vad jobbar du med nu efter examen?

— Som socialsekreterare jobbar jag med ekonomiskt bistånd. Jag handlägger när folk söker pengar hos socialen.

Hur är det jobbet?

— Det är ett jätterolig jobb men även krävande och givande. Jag tycker att man ska söka socionomprogrammet om man funderar på att jobba med människor. Vi behöver fler socionomer och vi behöver fler unga människor med nya synsätt. Vi har många äldre nu och det är bra om det finns en mix mellan äldre och unga.

Har du några sista visdomsord?

— Man måste ha tålamod. Du är inte färdig lärd när man är klar med utbildningen men man lär sig mycket på jobbet. Examen är bara början på allt du kommer lära dig. Som person ska du vara öppen för att lära dig och även ändra ditt tankesätt.

När Sandra tog kandidatexamen, 2013 hade årskullen som krav på att inte acceptera mindre än 25000 i månaden som ett försök att få upp lönen.

Läs fler studentintervjuer här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Du kanske även skulle gilla