bic
Sponsrad

Kvinnlig Ledarutbildning - Ledarutveckling

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen
Av: Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen
Lästid: 2 minuter
3 Jun 2021

För en kraftfull och energisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en viktig del. Kvinnlig Ledarutbildning - Ledarutveckling är en cirka 6 månader lång processutbildning som arrangeras i samverkan med LO-distriktet i Västsverige. Kursen ger deltagarna en möjlighet att byta erfarenheter och delge varandra kunskaper samt ett brett nätverk och vänner för livet!

Allmänt om kursen

Kvinnlig Ledarutbildning - Ledarutveckling är en distanskurs för förtroendevalda kvinnor inom LO-kollektivet som vill stärka sin roll i sitt uppdrag på arbetsplatsen och även på fritiden.

Kursen går på distans och är uppdelad i 3 block - Jämlikt bemötande, Kroppsspråk och retorik samt Utvecklande ledarskap och en uppföljningsdag. Varje block består av ett internat där förberedande kursuppgifter och avslutande kursuppgifter ska genomföras. Som verktyg i kursen använder vi den digitala lärplattformen PingPong.

Förkunskap

Grundläggande förtroendemannautbildning som Vald på jobbet eller Arbetsplatsombudsutbildningarna. Minst ett års erfarenhet i det fackliga uppdraget.

Kurstid och tidsåtgång

Utbildningen pågår på deltid under hösttermin 2021 mellan 16 augusti till 17 december och fortsätter därefter på vårtermin 2022 mellan 3 januari till 28 januari.

Ansök senast 12 augusti

Internattillfälle

Internaten och dagsträffarna genomförs på Viskadalen Kurs & Konferens om inget annat anges nedan.

Internat 1: 20 september klockan 18.00 - 22 september (Jämlikt bemötande)

Internat 2: 18 oktober klockan 18.00 - 20 oktober (Kroppsspråk och retorik)

Internat 3: 15 - 17 november (Utvecklande ledarskap, UL)

Dagsträff 1: 15 december (Uppföljning av Utvecklande ledarskap, UL)

Dagsträff 2: 24 januari 2022 i Göteborg

Innehåll

  • Jämlikt bemötande
  • Härskarteknik
  • Att tala inför grupp
  • Att utveckla sig själv och att utvecklas tillsammans
  • Ledarskap

Mål

  • Bygga nätverk
  • Stärka rollen som förtroendevald
  • Hitta balans i rollen som förtroendevald
  • Identifiera härskartekniker och få verktyg att bemöta härskartekniker
  • Utveckla eget ledarskap och lära coachande ledarskap

Pedagogisk idé

Kvinnlig Ledarutbildning - Ledarutveckling bygger på folkrörelsepedagogiken som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Metodiken är lärstilsvarierad med stort fokus på gruppdiskussioner och reflektion. Gruppen står för en gemenskap och en större samlad kunskap än den enskilde individen. Delaktighet och inflytande är centralt.

Läs mer om kursen på skolans webbplats

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Läs vårt onlinemagasin

Du kanske även skulle gilla