Cady
Sponsrad

Studenter behöver också en hemförsäkring

Gjensidige

Många studenter tänker inte på att de behöver en hemförsäkring eftersom många tror att det bara behövs om man äger sin bostad. Det stämmer inte utan det rekommenderas att alla svenskar har en hemförsäkring oavsett boendesituation.

Försäkringen täcker nämligen både bostaden, dina tillhörigheter, en ansvarsförsäkring och ett reseskydd. Föräldrarnas hemförsäkring slutar gälla så fort du flyttar hemifrån.

Utökat skydd med tillägg

Gjensidige som finns på www.gjensidige.se är ett av Nordens största försäkringsbolag och de rekommenderar att studenter använder tilläggsförsäkringar till hemförsäkringen. En tilläggsförsäkring kan till exempel vara en drulleförsäkring som skyddar dina saker om de råkar gå sönder på grund av en olycka. En drulleförsäkring kan till exempel ersätta din mobil om du råkar tappa den och den går sönder, eller om den vattenskadas på något sätt.

Täcker mer än bara hemmet

Studenter flyttar ofta och står ibland mellan boenden. Rätt hemförsäkring täcker en kortare övergångsperiod mellan boenden och skyddar dina tillhörigheter även om de förvaras på olika adresser under en period. Dina saker är även skyddade om du åker på semester, till sommarstugan eller har med dig sakerna någon annanstans utanför hemmet. Om du är inneboende är det viktigt att komma ihåg att hyresvärdens försäkring inte täcker dig, utan du måste ha en egen hemförsäkring för att dina saker ska vara skyddade. Många försäkringsbolag har rabatterade priser för studenter.

Hemförsäkringar brukar även innehålla en överfall- och krisförsäkring samt ett rättsskydd. Det innebär att du kan få ersättning för personskador som uppstår vid ett överfall. Krisförsäkringen täcker kristerapi om det behövs efter en traumatisk upplevelse. Rättsskyddet kan betala kostnaderna för juridisk hjälp och rättegångar om du hamnar i en tvist som avgörs i allmänn domstol.

När du studerar på ett svenskt universitet eller en högskola så är du försäkrad mot olycksfall under skoltid samt vid resor till och från skolan. Utanför skoltid är du oförsäkrad om dina föräldrar inte har en barn- och ungdomsförsäkring som gäller fram till dess du är 25 eller 30 år. Finns inte det så rekommenderas det att du tecknar en egen sjuk- och olycksfallsförsäkring.

En inbyggd reseförsäkring

Mer än var fjärde student är oförsäkrad när de är på resande fot, eftersom de saknar både hem- och reseförsäkring. Det framgår i en undersökning som TNS Gallup har gjort för Gjensidige Försäkring och Gouda Reseförsäkring. Alla hemförsäkringar innehåller en reseförsäkring för kortare resor och det går ofta att teckna ett längre reseskydd genom hemförsäkringen. Att vara oförsäkrad på resan är inte en bra idé, för om man är med om en olycka och behöver vård så kan kostnaderna snabbt skena iväg. En reseförsäkring hjälper även till om ens bagage går förlorat eller om flyget ställs in. Eftersom man ofta är mer aktiv och gör mer riskfyllda saker på semestern så är det extra viktigt att ha en försäkring.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Läs vårt onlinemagasin

Du kanske även skulle gilla