Studera > studentliv

Studentstad Umeå

Umeå en studentstad fylld av möjligheter.

Umeå betyder snörika vintrar till soliga härliga dagar, ett häftigt stadsliv till knäpptysta norrskensnätter. Men framförallt finns här drygt 120 000 människor som tillsammans sätter färg på staden. Studenter och aktiviteter sätter stor prägel på staden.

Av: Redaktionen
Lästid: 3 minuter
12 Jun 2017

Staden Umeå

Det många säger om Umeå är att den känns som en liten storstad. Med gångavstånd till det mesta märker du snart att staden är så mycket mer än campus. Här avlöser festivaler, utställningar, teateruppsättningar och konserter varandra i hög takt. Kombinerat med ett intensivt uteliv och med naturupplevelser alldeles runt knuten blir valen svåra. Men det tror vi är en bra sak, både för dig och för dina studier. För det viktigaste bränslet till din motivation är de intryck och den inspiration du får i din vardag. Så när du kommer hit, se till att ge efter för allt roligt. Det kommer bara att göra dig gott.

Umeå – bara växer

När Umeå universitet invigdes 1965, hade Umeå blygsamma 40 000 invånare. Idag, över 50 år senare, bor här drygt 120 000 människor - vissa födda här, många infl yttade. Universitetet driver utvecklingen, och tack vare våra studenter är Umeå en ung stad. Genomsnittsåldern är faktiskt fl era år yngre än det svenska genomsnittet. Stadens ungdom och tillväxt märks på fl era sätt, bland annat inom entreprenörskap och företagande. Här fi nns fl era innovativa verksamheter inom framförallt medicin, bioteknik, IT, miljö och energi.

Studentboende i Umeå

Som student kan du, förutom de vanliga bostadsformerna, välja att bo i studentlägenhet eller studentkorridor. Dessa bostäder är bara tillgängliga för studenter, och har ofta en lägre hyra än genomsnittet. Om du funderar på att läsa i Umeå bör du så snabbt som möjligt ställa dig i bostadskö hos det kommunala bostadsföretaget Bostaden.

Det kostar inget och är inte bindande. Det fi nns även private hyresvärdar som har studentboende i Umeå, till exempel Balticgruppen. Umeå kommun har också en akutrumsförmedling för dig som måste fl ytta hit med kort varsel.

Campus Umeå

På campus händer alltid något. Mittpunkten är Universum – en mötesplats med galleria som rymmer kafé, frisör, bokhandel, ett litet snabbköp och studieplatser. Här fi nns också restauranger, pubar, klubbar, bokhandel och annat. Här hittar du Aula Nordica, en scen för musik, föreläsningar och högtider. Vid den lilla dammen mellan Universum, Samhällsvetarhuset och Samverkanshuset fi ras Valborg av studenter och andra Umeåbor.

Bibliotek

På Umeå universitet fi nns det gott om läsplatser, grupprum, tysta läsesalar och fl era datorlabb. På Campus Umeå  finns Universitetsbiblioteket (UB), och Medicinska biblioteket och de har öppet alla dagar i veckan under terminerna. Umeå universitetsbibliotek har varje år omkring en miljon besökare på de tre bibliotek som de ansvarar för.

UB håller till i ljusa och luftiga lokaler mitt i Lindellhallen på Campus Umeå. Här fi nns cirka 1,5 miljoner böcker fördelade på 33 000 hyllmeter. Här fi nns också Resurslabbet med datorer som har program anpassade för skriv - ¬och läshjälp. Umeå universitetsbibliotek är det största vetenskapliga forskningsbiblioteket I Norrland.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Du kanske även skulle gilla