cady
Studera > studieval

Yrkeshögskoleutbildning ger ett precist yrke

Vill du utbilda dig till en precis yrkesroll?

Inom yrkeshögskolan utbildas du för en precis yrkesroll. Utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet. Teori varvas med praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete). Utbildningarna är eftergymnasiala och oftast mellan ett och tre år långa. De allra flesta är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel från CSN.

Av: Redaktionen
Lästid: 2 minuter
15 Maj 2017

Vad Är Yh-Utbildning?

Yrkeshögskoleutbildning, YH-utbildning, är en helt ny utbildningsform som startade hösten 2009. YH-utbildningar kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats. De erbjuds inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft. Innehållet i utbildningarna bygger på kunskap som uppkommit vid produktionen av varor och tjänster, och de syftar till att leda till jobb direkt efter examen. Innehåll och inriktning på YH-utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid. Detta skiljer dem från traditionella högskoleutbildningar som vilar på vetenskapliga eller konstnärliga grunder och som syftar till att tillfredsställa mer långsiktiga behov på marknaden.

Praktik under YH-utbildningen (LIA)

En av grundidéerna med YH-utbildning är att ge studenterna kombinerad teori och praktik under hela studietiden. Inom Yrkeshögskolan kallas den praktiska delen för LIA – lärande i arbetslivet, som är ett av de mest populära momenten inom YH-utbildningen. Under LIA utvecklas både din praktiska och teoretiska kompetens samt ger dig en eftertraktad möjlighet att knyta viktiga kontakter inför en framtida karriär.

Genom LIA-praktiken får studenterna arbetslivserfarenhet och ett kontaktnät inom arbetslivet, medan arbetslivet i sin tur får tillgång till kompetenta studenter och chans att hitta och rekrytera ny kompetent personal.

Vilka Anordnar Yh-Utbildning?

Yh-utbildningar anordnas av många olika och på flera platser I landet. Det finns både offentliga utbildningsanordnare, till exempel högskolor, och privata, både stora företag och små organisationer. Utbildningar ges inom de områden där kvalificerad arbetskraft behövs, det kan innebära allt från IT-utveckling till trädgårdsmästeri.

Varje utbildningsanordnare måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan. Med tillståndet följer rätt till statsbidrag och examensrätt. Det finns specifika kriterier för tillståndsgivning, som tar hänsyn både till utbildningens kvalitet och arbetsmarknadens behov.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Du kanske även skulle gilla