Karriär > startups och entreprenörer

Sälj in din idé på 3 minuter

Att lyckas sälja in sig snabbt
Av: Agnes Selberg
Lästid: 3 minuter
26 Feb 2019

De tre första minuterna är avgörande för om motparten ska tappa intresset och sluta lyssna eller vilja veta mer. Framförallt när du vill få någon att investera kapital i dina idéer. Det gäller att satsa och fånga investerarens intresse.

Peter Cohan har tagit fram en strategi för att pitcha idéer till potentiella investerare. Peter Cohan är lärare i strategi och entreprenörskap på Babson College i Boston. Strategin kallar han för “Rocket Pitch”.

En Rocket Pitch är en snabb presentation på tre minuter bestående av tre slides. En minut per slide, vad man säger och lägger på sliden blir alltså väldigt viktigt. Ska du pitcha en idé är det viktigt att du har koll på ditt kroppspråk, är du osäker på något i din presentation kan din kropp avslöja det för motparten, kolla in våra tips på hur du kommunicerar med ditt kroppspråk.

Rocket Pitch

Första minuten ska du satsa på att få med följande: förklara vad det är du vill göra och varför du vill göra det. Har du identifierat ett problem som du funnit en lösning på eller har du kanske hittat ett hål i marknaden att fylla? Se till att det är tydligt vad det är du vill göra och presentera det kortfattat. Gå sedan raskt vidare till att presentera potentiella kunder. Berätta om din vision av projektet och varför du är engagerad.

I presentationens andra minut ska du visa att du har koll på marknaden för den idé du vill sälja in. Tänk så här: Vilken är din målgrupp? Hur stor är den marknad du ämnar slå dig in på? Är det en växande marknad? Vilka existerande aktörer finns på marknaden? Identifiera dina konkurrenter och förklara för inverteraren hur du ska gå till väga för att slå dig in på marknaden. Här ska du alltså övertala investeraren om att din idé är värd att satsa på!

I tredje minuten presenterar du din affärsmodell. Här går du igenom hur du ska göra för att göra din idé lönsam rent praktiskt. Vad ska produkten/tjänsten kosta? Kommer målgruppen att vara villig att betala priset du efterfrågar? Vad har du för marginal? Vad har du för driftskostnader? Hur ska du göra för att gå med vinst? De här är frågor som du bör presentera svaren på i din sista minut. Presentera siffror för driftskostnader och beräknad vinst.

Givetvis kan inte allt hinnas med på tre minuter, det viktigaste är att du fångat investerarens intresse. Rocket Pitch tillämpas bäst på investerare som redan är insatt i ämnet. Därmed är det inte sagt att det fungerar på investerare som inte har någon förkunskap, utan tanken är att fånga investerarens intresse. När du väl gjort det kommer investeraren att vilja spendera mer tid på att sätta sig in i vad det är du vill åstadkomma.

Ett avslutande tips är att öva på pitchen innan du pitchar för den tilltänkta investeraren. Öva gärna på olika personer och be om synpunkter.

Fler saker du kan göra på 3 minuter: Så blir du omtyckt på 3 minuter

Lycka till!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Du kanske även skulle gilla