Karriär > ledare

Tips om för- och nackdelar med 4 olika kontorslandskap

Genomgång av 4 olika kontorslandskap

Är du chef och står inför ett val vilket kontorslandskap som är bäst för ditt företag och dina anställda. Här listar vi fyra alternativ som alla har sina för- och nackdelar.

Av: Redaktionen
Lästid: 6 minuter
29 Apr 2016

Som chef är det ens ansvar att se till så att de anställda trivs, mår bra och kan utföra sitt jobb på bästa sätt. En sak som man ibland, som chef, kan behöva ta ställning till är hur man ska sitta och arbeta på kontoret. Det finns mängder av olika kontorslandskap efter vilka man kan välja att strukturera upp sitt kontor. Men som chef gäller det att hitta det landskap som passar företaget och de anställda bäst.

Här kommer en beskrivning på de olika kontorslandskapen och de fördelar och nackdelar som finns med de olika:

Cellkontor - “eget kontor”

Kontor där alla har varsitt rum kallas för cellkontor, storleken på kontoret varierar så klart beroende på hur stor lokalen är och hur många som arbetar på företaget och som ska ha ett eget kontor.

Fördelar med cellkontor

När alla har ett varsitt kontor så leder det till att man själv kan styra över ljudnivån, vill man ha musik kan man ha det utan att störa grannen eller om man vill att det ska vara tyst så kan man stänga dörren om sig och vara ifred i ett tyst rum. Med ett eget kontor finns större möjligheter till att förvara pärmar med viktiga papper, dokument och annat arbetsmaterial. Cellkontor innebär att de anställda får sin egna lilla yta som de bestämmer över och kan husera på, om det är stökigt så störs ingen bordsgranne.

Nackdelar med cellkontor

Ett cellkontor kan leda till att sammanhållningen på kontoret inte blir så stor. Om alla sitter på varsitt kontor så behöver man inte direkt umgås med sina arbetskamrater, man kan köra sitt eget race. En annan nackdel kan vara att den som behöver lite extra hjälp får svårare att hitta den hjälp den behöver. Sitter den på sitt kontor måste den ta sig ut från sin trygghetszon för att söka hjälp vilket inte är lätt alla gånger.

Öppna kontor - “öppet kontorslandskap”

Öppna kontor eller öppet kontorslandskap är då man på en stor yta sitter många personer med varsitt skrivbord, den yta som är ens egna är den på sitt skrivbord och under.

Fördelar med öppna kontor

Genom att ha ett öppet kontorslandskap så blir arbetsmiljön mer social, de anställda blir i många fall tvungna till att ha kontakt med varandra och man har alltid någon i närheten som man kan be om hjälp. Med endast ett skrivbord att förvara sina saker vid så blir de anställda tvungna att städa, rensa och hålla ordning på sitt utrymme.

Nackdelar med öppna kontor

Med öppna kontorslandskap så gäller det att de anställda kan kompromissa, vill någon spela musik då kan denne bara göra det om de andra går med på det, alternativt att man får lyssna på musik i hörlurar. För vissa är det jättesvårt att koncentrera sig när man sitter bland alla människor och de ljud som blir, vilket försämra effektiviteten och produktiviteten.

Över 20 % av befolkningen är högkänsliga. Att vara just högkänslig innebär att du har ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittsmänniskan. Ljus, ljud och omgivning bland annat påverkar personen starkare och högkänsliga personer har mycket svårare att befinna sig i händelsefulla miljöer. Kontorslandskap är alltså inte en bra arbetsmiljö för högkänsliga personer.

Kombikontor - “kombination av olika kontorslösningar”

Kombikontor är när man försökt ta fördelarna som finns med ett cellkontor och kombinera det med fördelarna med ett öppet kontorslandskap. Man skapar alltså bås med förvaring, skrivbord, mm. som alla får ett varsitt. Man får alltså ett “eget rum” fast utan väggar.

Fördelar med kombikontor

Eftersom man tagit vissa fördelar som finns med öppna landskap och cellkontor så kan man hitta dem fördelarna när man kollar på fördelarna med kombikontor. Först och främst får man sin egna yta, med förvaring att husera vid, man får avskildhet men trots detta har man ändå närhet till sina arbetskamrater och blir inte lika avskärmad. Man behåller ett socialt kontor.

Nackdelar med kombikontor

Även om man kan tycka att det inte borde finnas några nackdelar när man tagit fördelarna från två alternativ och kombinerat dem, så finns en nackdel kvar. Eftersom det inte finns några väggar så kvarstår dilemmat med störande ljud. Med båsen slipper man det värsta springandet precis bredvid sig, men allt ljud som blir går inte att få bort med bås.

“Kontor utan fasta platser”

På senare tid har vissa företag börjat införa så kallade flexkontor där de anställda inte har några bestämda platser. De anställda får istället ett skåp, eller annan förvaring, där de kan förvara de saker de behöver för att arbeta. På kontoret finns olika miljöer som man kan sitta i/vid. Det kan vara allt från soffgrupper, till “öppna kontorslandskap” och till cellkontor. De anställda får alltså varje morgon hämta ut sina saker, leta rätt på en plats att sitta och när de slutar för dagen lämnar de in sina saker.

Fördelar med flexkontor

Med ett flexkontor så ger man de anställda valmöjligheten att välja den arbetsmiljö som passar dem bäst. Trivs de i öppna landskap så kan de välja att sitta där, vill de sitta lite mer avskilt kan de göra det. Ett flexkontor ökar även den sociala biten ett snäpp högre då man får nya bordsgrannar titt som tätt.

Nackdelar med flexkontor

Ett flexkontor innebär att de anställda ansvarar för sina saker, de måste alltså ta med dessa om de måste gå iväg för att göra något. De riskerar då att förlora sin plats, då vem som helst har rätt att ta den när den är tom. Att hitta rätt plats kan även vara ett dilemma på morgonen när man kommer till kontoret, då man snabbt ska hitta en plats för att kunna börja jobba. Många som infört flexkontor har även som regel att man måste byta bordsgranne/plats med jämna mellanrum, detta för att man inte av vana ska ta beslag på en plats. Ytterligare nackdel med flexkontor är att man har väldigt liten möjlighet till att förvara något, det arbete man gör ska helst gå att göra med endast en dator.

Välj rätt kontorslandskap

För att som chef lyckas välja rätt kontorslandskap för sina anställda och företaget, så måste man dels prata med de anställda. Vad vill de ha och vad mår de bäst av? Sen får man även fundera över hur viktigt det är för de anställda att ha möjlighet till förvaring och liknande. Även kontorets potential måste tas med i beräkningarna. Går det att ändra typen av kontorslandskap? Välj kontorsmiljö utifrån företagets förutsättningar och de anställdas önskemål. Du kan inte göra alla nöjda, men även de som inte får som de vill märker av om du som chef lyssnar på de anställda och demokratiskt fattar beslut.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Du kanske även skulle gilla