Karriär > ledare

Hur blir man en bra ledare? 11 egenskaper som gör dig till en bättre ledare

.

Tips för att bli en bra ledare. Vikten i att kontrollera sina medarbetare och hålla en positiv arbetsmiljö har en stor betydelse på arbetsmarknaden. Det finns en skillnad på att ha kontroll och att vara en ledare.

Av: Redaktionen
Lästid: 5 minuter
26 Nov 2018

Att endast försöka kontrollera en situation kan ha en stor skillnad gentemot att försöka leda. En bra ledare är i många fall kärnan i hur en arbetsplats kan fungera på bästa möjliga sätt. Ledaren kan genom sina kunskaper och sin kompetens skapa ett starkt lag med tydliga mål.

I många arbeten finns det en hierarkisk bild över att chefen sitter på makten över sina medarbetare. Chefen har en avgörande roll när det kommer till människors engagemang och driv i sitt arbete. En överkontrollerande chef eller en chef utan ledaregenskaper kan orsaka situationer då individer mår dåligt eller i vissa fall slutar. Chefskap har den formella befattningsrollen medan ledarskap däremot utvecklas så att man så effektivt som möjligt kan nå utsatta mål.

Bli en bättre ledare

Att ta på sig ledarrollen kan vara svårt och tidskrävande. Många situationer som uppstår kan vara svåra att hantera. Den viktigaste rollen som en ledare har är att leda sitt team. Detta uppstår bland annat genom bra kommunikationsförmågor, konflikthantering, coachning samt att skapa motivation och engagemang. Något som ökar dessa förutsättningar samt bidrar med att ledarrollen inte behöver vara så svår är ledarskapsutbildning. Dessa utbildningar kan hjälpa teamet utnyttja sin fulla kapacitet samt skapa en bättre och mer positiv arbetsmiljö. Det är inte bara viktigt med bra ledare i arbetslivet, skolor, politik. Samhället är i behov av bra ledare som kan skapa utveckling och framgångar.

Börja med dig själv

Att titta inåt och rannsaka dig själv innan du stiger på posten som ledare kan förbereda dig på kommande utmaningar. Att vara ledare ger en ofta nya insikter om en själv när man hamnar i nya och utmanande situationer.

Självkännedom

Det kan vara bra att ha en god självkännedom innan man påbörjar sitt jobb som ledare. Att veta dina brister och när din kompetens tar slut är inte bara viktigt för din karriär utan även för företagets framtid.

Självförtroende

En ledare måste ha ett starkt självförtroende för att kunna klara av de olika utmaningar som kontinuerligt ställs inför en ledare. Ett starkt självförtroende är inte likställt med att vara egocentrisk och sätta sina behov först. Att veta när det är läge att vika undan och medge sig besegrad är lika mycket det ett bevis på bra självförtroende.

Självkontroll

En ledare måste kunna kontrollera sin impulsivitet samt att kunna tänka innan en handlar.

Kommunikation

Att kunna hitta kreativa lösningar på problem och vara idérik med förslag och dylikt kan hjälpa en ledare att kunna anpassa sig utifrån de situationer som uppstår. Att vara en ledare innebär att ditt beteende oftast måste anpassas utefter specifika personligheter och begär.

Sprida positiva signaler

En ledare som ger positiva signaler bör inte ses som engångsföreteelse utan mer långsiktigt med klara mål. Det hjälper att vara uppmärksam och försöka hjälpa sina medarbetare på ett personligt sätt.

Strategisk kommunikation

Brist på kommunikation skapar nästan alltid problem i många sammanhang men speciellt i arbetslivet. Detta är även en väldigt vanlig orsak till att folk mår dåligt på arbetet då det skapar irritation och frustration. Därför är det viktigt för en ledare att hålla en rak och tydlig kommunikation med sina medarbetare. Det är även viktigt att det inte blir en envägskommunikation utan att ledaren även engagerar sig i att lyssna.

Läs mer: 5 tips på hur du håller effektiva möten

Konflikträdd

En lyckad ledare måste kunna förstå personalen och ge dem en klar bild över vad de ska göra och varför. Att veta när det är läge att sätta ner foten eller ta ett jobbigt samtal och faktiskt genomföra det är en av en ledares viktigaste måste- egenskaper.

Engagera och motivera

En ledare kan bara leda sitt team om han eller hon är engagerad i sitt eget arbete. Brinner inte du för idén och för att nå målet kan du heller inte förvänta dig att resten av teamet gör det.

Samarbetsförmåga

En förståelse för människans psyke krävs för att veta och förstå att varje individ har en egen historia och när ett möte mellan en eller fler personer uppstår kan det skapa oförståelse. Trots oeniga tankar måste ledaren ha god samarbetsförmåga.

Fötterna på jorden

En ledare som ofta är på språng, har mycket på schemat och verkar stressad är också en ledare som anställda inte anförtror sig åt. Detta av rädsla att störa eller att inte bli tagen på allvar.

Öppen och lyhörd

Om en ledare inte är lyhörd och öppen för förslag kan viktiga idéer samt signaler gå förlorade. Det är även viktigt för en ledare att veta att det finns en gräns på hur mycket tid man kan lägga ner på att lyssna på sina medarbetare. Ledarens jobb är att skapa en bra balans på arbetsplatsen. Tips! Alla åsikter är välkomna så länge de sägs med respekt.

Tillgänglighet

Alla medarbetare måste veta om att det finns en person tillgänglig som de kan söka sig till vid behov. Idén om öppen dörr (som i alla Hollywood-filmer) är inte en sådan dålig idé egentligen.

Analytisk

Det är viktigt att kunna fatta beslut med förnuftiga och smarta överväganden. En bra ledare skall med andra ord kunna se risker och styra det år rätt håll.

Läs mer: 5 tips för en bra kommunikation på jobbet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Du kanske även skulle gilla