cady
Nöje > politik

Måste alla ta lumpen och vad betyder det?

Unsplash

Att säkerhetsläget förändrats i norden står det om titt som tätt i nyhetsartiklar och i takt med detta måste Sverige även förändra sin rekrytering till den svenska militären.

Det var detta som hände år 2017 när regeringen beslutade att återinföra den del av värnplikten som innebär att svenska ungdomar kan bli tvingade att gå grundutbildningen med värnplikt (“lumpen” är slangord).

Skrämmande? Egentligen inte.

På 1950-talet var det fortfarande hög beredskap i kölvattnet efter andra världskriget. Då gjorde ca 45 000 svenskar lumpen årligen. Jämför det med årets 11 000 ungdomar som kallades till mönstring. Att det var bättre förr funkar inte här.

Vad är värnplikt?

Värnplikten är en del av totalförsvarsplikten och betyder skyldighet att tjänstgöra eller utbilda sig inom Sveriges militära försvar.

Vad betyder totalförsvarsplikt?

Alla svenska medborgare mellan 16 och 70 måste, om krig eller andra oroligheter sker, tjänstgöra inom den svenska militären.

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt: värnplikt inom militären, civilplikt inom till exempel räddningstjänsten och allmän tjänsteplikt som bara gäller vid höjd beredskap.

Vad betyder det för 18-åringar?

Den 1 juli 2017 återinfördes den del av värnplikten som innebär att personer, det året de fyller 18, tillfrågas att genomgå militär grundutbildning med värnplikt.

Året du fyller 18 år får du hem ett brev med uppmaningen att på Rekryteringsmyndighetens hemsida fylla i ett så kallat mönstringsunderlag. Där fyller du i information om din fysik, sjukdomar och om du överhuvudtaget är intresserad av att fortsätta processen mot att gå grundutbildning med värnplikt. Du måste, enligt svensk lag, fylla i mönstringsunderlaget.

Du får sedan ett besked på Rekryteringsmyndighetens hemsida om du blir kallad till mönstring eller inte.

Förändringen från 2017 innebär att du kan bli skyldig att påbörja och genomföra den militära grundutbildningen om du blir antagen.

Våren 2019 dömdes 24 ungdomar för brott mot värnplikten. Vid en fällande dom blir straffet 500 kr i ordningsböter.

Vad är mönstring?

Mönstringen består av flera olika test för att ta reda på om du klarar av grundutbildningen och kan ta upp till två dagar. Vill du veta mer om vad som händer under mönstringsdagen? Klicka HÄR.

Om du klarat av testerna på mönstringen får du tillsammans med en handläggare prata om i vilken stad du ska gå grundutbildningen och vilken inriktning som passar just dig.

Inriktning är helt enkelt vilken position du utbildas inom. Vilken inriktning som passar dig beror på hur du presterade under mönstringen på de olika testerna, intressen och mål. Är du mer teoretiskt lagd kanske du passar som signalspaningsoperatör?

Detta beslut tas sedan i en så kallad nomineringsprocess och beroende på konkurrens är det inte alla som får sitt förstahandsval på befattning och stad.

Kolla in Försvarsmaktens befattningsguide för att ta reda på vilken befattning som skulle passa dig.

Förutom de som omfattas av totalförsvarsplikten så är det även flera tusen frivilliga som mönstrar - och därför är det inte alla som vill som kommer in och får gå grundutbildningen. Om så är fallet, kan du alltid söka igen!

Hur går grundutbildningen till?

Militär grundutbildning är mellan 4 och 11 månader lång. Förutom gratis mat och kläder får du en ersättning. Du kan även söka bostadsbidrag via Försäkringskassan.

– Utbildningen börjar med GMU (grundläggande militärutbildning) och pågår i tre månader.

– Efter GMU fortsätter du med befattningsutbildningen (BU) som kan vara mellan 1-8 månader beroende på vilken befattning du har valt att rikta in dig mot.

Eftersom militär grundutbildning idag går under totalförsvarsplikt går det idag inte att gå GMU och inte fortsätta med BU.

Vad händer om du inte vill gå grundutbildningen längre?

Har du mönstrat och fått en kallelse till utbildningsstart kan du inte hoppa av. Detta kan få rättsliga konsekvenser och du uppmanas istället kontakta Rekryteringsmyndigheten.

Behöver du skjuta upp grundutbildningen på grund av fysiska, psykiska, arbete eller studier kan du göra detta i ett år.

Läser du fortfarande på gymnasiet kommer din utbildning inte att starta förrän du har tagit studenten.

Vad händer efteråt?

Efter grundutbildningen kan du fortsätta arbeta inom det militära beroende på vilken befattningsutbildning du gick.

Soldat i hemvärnet: Totalt 4 månader (GMU 3 månader, befattningsutbildning 1 månad)
Gruppchef i hemvärnet: Totalt 7 månader (GMU 3 månader, befattningsutbildning 4 månader)
Soldat/sjöman (kan bli anställd efter genomförd utbildning): Totalt 9 månader(GMU 3 månader, befattningsutbildning 6 månader)
Gruppchef (kan bli anställd efter genomförd utbildning): Totalt 11 månader(GMU 3 månader, befattningsutbildning 8 månader)

Officersutbildningar:

Efter att du genomfört en grundutbildning på minst 9 månader kan du ansöka till en officersutbildning.

Specialistofficer: en yrkesutbildning på 1,5 år.
Officer: en högskoleutbildning på 3 år vars fokus är att utbilda Försvarsmaktens framtida chefer.
Pilot: en högskoleutbildning på 3 år (officersutbildning) och därefter fortsätter utbildningen under 2 år med huvudfokus pilot.

Har du fler frågor? Testa Rekryteringsmyndighetens Chatbot!

Kolla in försvarsmaktens video för en inblick i hur det ser ut under grundutbildningen!

_Bild: Försvarsmakten, Niklas Ehlén
Källa: Försvarsmakten, omni

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Läs vårt onlinemagasin

Du kanske även skulle gilla