Studera > studieval

5 myter om yrkeshögskolan

Unsplash
Av: Linnéa Engström
Lästid: 3 minuter
6 Maj 2020

Yrkeshögskolan hamnar ofta i skymundan i diskussionen kring hur man ska värdera olika utbildningar. I takt med att våra arbetsroller förändras har även arbetsgivare börjat värdera YH-utbildningarna allt högre i sin rekrytering efter kompetent personal.

Yrkeshögskolan ger dig en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen och innefattar utbildningar som oftast är upp till 2 år och kombinerar teori och praktik. Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) statistiska årsrapport 2020 visade att 93 procent av de studerande hade fått arbete ett år efter examen och överensstämmelsen mellan utbildningen och arbetet var 69 procent.


1. Det är svårare att få jobb när du har pluggat på en yrkeshögskola istället för på högskola/universitet

Det behöver inte vara så, även om det kan se fint ut på pappret att ha en examen från KTH. Det kan nästan vara tvärtom, beroende på utbildning och hur väl den matchar arbetsmarknaden. På en YH-utbildning får du en utbildning efter arbetsmarknadens behov och på så vis har du en fördel till jobben. Universitet och högskolor anpassar inte sina utbildningar på samma sätt, därför finns det en risk för obalans inom vissa områden mellan nyutexaminerade och arbetsplatser.

2. Yrkeshögskolan är bara till för dem som inte kom in eller klarar av att gå på universitet/högskola

Yrkeshögskolan ställer fortfarande krav på dig. Du ska exempelvis ha en gymnasieexamen, ibland måste du ha läst specifika kurser för att komma in eller klara antagningen genom ett arbetsprov.

3. Utbildningarna på yrkeshögskolan är till för dem som inte vill plugga

Det är en myt som existerar mycket på grund av att en stor del av undervisningen är praktisk och det har skapat en fördom om att yrkesutbildningar är “slappa”. Det stämmer inte då det krävs mer av dig än vad du tror, bland annat mycket tid, vilja och beslutsamhet. Majoriteten av yrkeshögskoleutbildningar består av praktik, vilket innebär att du väldigt tidigt måste omsätta dina nyfunna kunskaper i praktiken och kanske främst av allt, imponera på arbetsgivaren.

4. YH-utbildningarna har en lägre status i samhället

Yrkeshögskolan är ett effektivt sätt för de som vill ha jobb direkt efter avslutad utbildning. Eftersom YH-utbildningar finns för att tillgodose kompetensbrist finns det gott om jobb efter avslutad utbildning. Det är vanligt att ha siktet inställt på universitet/högskola från början, utan att överväga andra alternativ eller göra ett val baserat på enbart utbildning.

5. YH-utbildningar blandas ofta ihop med yrkesutbildningar

Det är något som leder till att många har bilden av att du enbart kan bli plåtslagare eller byggarbetare efter en slutförd utbildning, men så ser inte verkligheten ut. Yrkeshögskolan har bland annat utbildningar inom teknik, ekonomi, media, IT, djurvård, bygg, hotell & turism och juridik.

Läs mer om yrkeshögskoleutbildningar här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Läs vårt onlinemagasin

Du kanske även skulle gilla