cady
Studera > studenttips

5 tips på vad du ska tänka på inför opponeringen

Unsplash
Av: Felicia
Lästid: 2 minuter
29 Okt 2018

Vad är en opponering?

Opponera betyder att du presenterar ditt arbete varpå en motpart kritiserar den för att sedan byta roller. En opponering kan kännas lite tuff till en början, men efter några gånger kommer du in i det lättare och slutar ta illa upp vid kritik, det säger Amanda och Malin som båda läser sin master i Lund.

två tjejer kramas

Ni två har opponerat en del, har ni fått några riktlinjer kring hur det ska gå till?

Amanda - Första gången jag opponerade var för min A-uppsats, men jag minns inte riktigt vad vi fick för riktlinjer.

Malin - Vi fick väl förklarat för oss hur själva opponering skulle gå till, men inte innehållsmässigt.

Amanda - B-uppsatsen var tydligare, där fick vi riktlinjer över vad vi ska lyfta i den andres uppsats, så som frågeställning, röd tråd, källor och språk. Allt har ju oftast lämnats in innan opponeringen så man kan ändå inte ändra något i efterhand i sin egna uppsats. I en annan kurs fick vi dock opponera delmoment, på så vis kunde man använda sig av kritiken man fick.

Vad tror ni är syftet med opponering?

Malin - Helt ärligt har jag aldrig fattat poängen.

Amanda - Hur man ger och bemöter kritik. Samtidigt kanske man inte litar på en persons ord och tycke så som man gör när en lärare ger kritik.

Är det mycket kritik i opponeringar?

Amanda - Ja, absolut. Många blir väldigt defensiva och vill skydda sitt eget arbete, vilket jag kan förstå. Då kanske man kan vara försiktigare i hur man lägger upp saker.

Hur mycket väger opponeringen in i betyget?

Malin - Det är olika, men till vår masteruppsats avgör opponeringen t.ex. om man ligger mellan två betyg.

5 tips till din opponering

1. Förbered dig och reflektera kring ditt eget arbete, på så vis blir det lättare att argumentera för din sak.

2. Var saklig, balanserad och konstruktiv i din kritik. Glöm inte heller att lyfta det positiva!

3. Läs arbetet noga innan och ställ dig frågande till det som skrivs.

4. Gå inte igenom uppsatsen sida för sida utan lyft det du tycker var viktigast i de olika bitarna syfte, problemformulering, metod osv.

5. Var beredd på att opponenten kan bli defensiv, likaså du när det är din uppsats som rostas.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Läs vårt onlinemagasin

Du kanske även skulle gilla