Studera > studenttips

CSN - allt du behöver veta innan och efter du tar studielån

.
Av: Felicia
Lästid: 4 minuter
11 Feb 2021

Ska du söka studiemedel eller funderar på vad du ska tänka på under tiden eller efter din utbildning är klar?

Studiemedel från CSN är ett sätt för studenter att kunna klara av att fokusera på sina studier och inte behöva balansera tiden mellan föreläsningar och jobb. Ungefär var tredje student får dock även inkomst från lön* vid sidan av studiemedel.

INNAN CSN

Innan du ens börjar fundera på att ta CSN måste du veta om din utbildning är CSN-berättigad. Många privata utbildningar som kostar är nämligen inte det. Däremot finns det utbildningar som är CSN-berättigade och som kostar att läsa, men i vissa fall kan merkostnadslån hos CSN täcka skolavgiften.

Studiemedel kan du högst ta i totalt 240 veckor (finns särskilda undantag).

Beroende på hur många veckor studiemedel du ska ansöka om och i vilken takt du studerar i kan ditt studiemedel från CSN påverkas av din inkomst vid sidan av, från t.ex. lön.

Detta belopp kallas för fribelopp. Ett fribelopp omfattas av alla inkomster, skulle du t.ex. sälja av aktier under tiden du tar CSN räknas det som inkomst. När du ansöker om studiemedel hos CSN kommer du att fylla i dina inkomster och få svar på hur mycket studiemedel du kan få, om du nu överskrider fribeloppet.

Exempel fribelopp,

Studerar du heltid under 20 veckor (vanligtvis en termin) får du högst ha en inkomst på 92 205 kronor. Fribeloppet dock slopat för alla under vårterminen 2021, på grund av COVID-19.

Notera: har du arbetat på våren och tjänat över fribeloppet och ska börja studera till hösten, påverkar inte den inkomsten ditt studiemedel. Fribelopp beräknas per kalenderhalvår, dvs. januari–juni eller juli–december. Skulle du tjäna över fribeloppet om du arbetar under sommaren, innan du börjar studera kan detta påverka ditt studiemedel.

TIPS! Läser du t.ex. ett program kan du ansöka om studiemedel för nästkommande termin, alltså ett helt läsår. Annars behöver CSN kontrollera dina studieresultat varje gång du ansöker, vilket kan resultera i fördröjning.

Läs mer: Enkla sätt att spara pengar som student

UNDER TIDEN

Det är fel att säga att “i Sverige får du betalt för att studera” eftersom du en dag kommer att betala tillbaka majoriteten av lånet medan bidragsdelen kommer från skattepengar. Att högskola och universitets-utbildningar sedan är gratis beror också på att alla med inkomst betalar skatt.

Det finns några få saker du behöver tänka på under tiden du tar studiemedel.

För få högskolepoäng och återbetalningsskyldighet

Om du läser på högskola måste du ta 30 hp för att få ta fullt studiemedel under perioden. Skulle du däremot inte klara av detta har du 4 veckor på dig inpå den andra terminen att tillgodoräkna din de högskolepoäng som saknas. Då hinner du få fullt studiemedel för perioden, annars börjar du få studiemedel en vecka efter att du klarat av det som krävdes för att tillgodoräkna dig högskolepoängen. Du blir däremot inte återbetalningsskyldig för de veckor du redan fått CSN för om du läst kursen men t.ex. inte klarat av tentan.

Om du blir sjuk

Detta är en punkt som många studenter missar och kanske misstas för att endast gälla längre eller allvarligare sjukskrivningar. Men sjukanmäler du dig till CSN från och med första sjukdomsdagen under din studietid så kan detta underlätta bedömningen av dina studieresultatet, dvs om du tar tillräckligt med högskolepoäng. Läs mer om att vara sjuk och ta studiemedel.

Om du byter utbildning

Byter du utbildning eller skola måste du anmäla detta till CSN inom en vecka. Även fast utbildningen kanske innebär samma takt eller högskolepoäng måste du meddela det till CSN.

Läs mer: Nya sparstrategin: planera matlådan med digitala reklamblad.

EFTERÅT

Har du avslutat din utbildning och slutat ta studiemedel kommer du att inom 6 månader börja att betala tillbaka till CSN. Hur mycket du betalar tillbaka per månad beror på hur mycket då lånat. Du kan välja att betala tillbaka hela beloppet, men det vore osmart eftersom lånet har en låg ränta på 0.05% (2021).

*källa CSN Rapport Studerandes ekonomiska och sociala situation 2017.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Du kanske även skulle gilla