Studera > studieval
Yrkeshögskola
Av: Redaktionen
Lästid: 2 minuter
1 Jun 2018

YH-utbildning. En ny trend bland unga

I februari i år meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan att 525 nya YH-utbildningar kommer att starta i Sverige under 2018 och det i sin tur beror på att det ser ljust ut att få arbete efter just en YH utbildning.

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov som finns på arbetsmarknaden och som drivs i nära samarbete med arbetslivet. De som anordnar olika former av yrkesutbildningar kan vara exempelvis privata utbildningsföretag, kommuner, landsting, universitet och högskolor. Eftersom yrkeshögskolan är behovsanpassad är innehåll och inriktningen över tid olika. Nya utbildningar startar och gamla läggs ner just för att behovet på arbetsmarknaden ändras.

Yrkeshögskolan har varit så populär för den erbjuder skräddarsydda högre yrkesutbildningar som utgår ifrån behovet i arbetslivet. Över 90 procent av alla examinerade har jobb inom ett år efter utbildningen. En viktig del i framgångsreceptet är LIA-praktiken, där LIA står för lärande i arbetslivet - den handledda praktikform som gäller inom yrkeshögskolan. Hälften av YH-studenterna får jobb på sina LIA-platser efter examen. Det är där man nätverkar och knyter kontakter.

Typiskt för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är kopplade till utbildningarna är aktiva när det gäller såväl planering som genomförande av utbildningarna. Arbetslivets representanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper och de kan också vara delaktiga genom att hålla i föreläsningar, delta i olika projekt och erbjuda praktikplatser.

Längden på de olika utbildningarna skiljer men de flesta är mellan ett och tre år. De finns över en rad olika områden och vilka de är hittar du på Yrkeshogskolan.se/

Alla utbildningar är eftergymnasiala och berättigar till studiemedel från CSN, och de allra flesta är avgiftsfria, men det finns några som tar ut en studerandeavgift.

Utbildningarna kan beroende på kvalifikationsnivå leda till en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Skicka din ansökan direkt till skolan

Det är skolorna själva som sköter antagningen till sina utbildningar, och därför ska du skicka din ansökan direkt till den skola som du vill söka till. Sista datum för ansökan varierar från utbildning till utbildning.

Kontakta också skolan direkt om du har frågor om ansökan och vilka krav som ställs för att komma in på den utbildning du är intresserad av.

Nu kanske du är intresserad av att hitta utbildningar och kurser inom yrkeshögskolan?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Läs vårt onlinemagasin

Du kanske även skulle gilla