Studera > studieval

Studera på Folkhögskola - Allt du behöver veta!

Unsplash
Av: Redaktionen
Lästid: 4 minuter
10 Maj 2022

1. VAD ÄR FOLKHÖGSKOLA?

Folkhögskolan är en annorlunda skolform som tror på att förena teori och praktik och låta olika människor, kulturer,livsvillkor och intresseinriktningar möta varandra. Allt det där blir tillsammans folkhögskolan - du är med och skapar din egen utbildning! Varje folkhögskola bestämmer självständigt över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centralt fastställa läroplaner. Folkhögskolan utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter. Ditt aktiva deltagande i gruppen är därför mycket viktigt!

2. HUR MÅNGA FOLKHÖGSKOLOR FINNS DET?

Det finns cirka 154 folkhögskolor i Sverige. 112 av dem är knutna till olika folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser och föreningar. 42 folkhögskolor drivs av landsting och regioner. Skolans huvudman präglar vilka teman och projekt som skolan lägger tyngdpunkten på - detta påverkar i sin tur din utbildning och fritid.

3. VAR LIGGER FOLKHÖGSKOLORNA?

Det finns folkhögskolor över hela landet. Du kan söka vart som helst och är alltså inte bunden till din hemkommun. Ta chansen att vistas i en ny miljö! Pröva att bo på landet om du är uppvuxen i stan - eller tvärtom!

4. KAN JAG BO PÅ FOLKHÖGSKOLAN?

Många folkhögskolor, dock inte alla, har ett internat där du kan bo under studietiden. Det ger en social gemenskap som gör skoltiden till en unik upplevelse. Många skolor ordnar också, vid sidan av undervisningen kultur- och fritidsaktiviteter tillsammans med kursdeltagarna.

5. VILKA KAN GÅ PÅ FOLKHÖGSKOLA?

Folkhögskolan vänder sig till att vuxna över 18 år (det finns ingen övre åldersgräns). Varje skola strävar efter att få deltagare med skiftande bakgrunder till sina kurser. På så sätt får de studerande ett större utbyte av de samtal och diskussioner som förs på folkhögskolan.

6. VILKA KURSER FINNS DET ATT VÄLJA MELLAN?

Folkhögskolorna har ett stort kursutbud. Det finns långa kurser som sträcker sig från en termin upp till flera år och korta kurser som ofta hålls under sommaren. De långa kurserna delas upp i Allmänna kurser och Särskilda kurser. Om inget annat anges är kurserna på deltid. Du hittar alla kurser på folkhögskolan.nu.

Allmän kurs/Behörighetsgivande kurser

Allmän kurs kan ge samma behörigheter som Komvux eller gymnasieskolan och den finns på alla folkhögskolor. Folkhögskolan är dock en annan skolform och du studerar på ett annat sätt. Allmän kurs innehåller ett brett urval av allmänna ämnen, men ofta kan du välja en profil på kursen.

En del folkhögskolor har också Allmän kurs som startar på grundskolenivå för dig som inte är klar med grundskolan eller som behöver repetera. Du studerar 1-4 år beroende på dina förkunskaper.

Särskild kurs/Profilkurser

De särskilda kurserna fokuserar på ett särskilt ämnesområde, t.ex. musik, media, konsthantverk, teater, friluftsliv eller turism. Här ägnas en större del av studietiden åt det ämnesområde du valt. En del av de särskilda kurserna är yrkesutbildningar, t.ex. utbildning till fritidsledare eller journalist. En del av dessa yrkesutbildningar ligger på en eftergymnasial studiestödsnivå: Dessa kurser ställer samma antagningskrav som högskolan, men folkhögskolan ger inga akademiska poäng.

7. KAN JAG LÄSA PÅ DISTANS?

Många folkhögskolor har distanskurser på nätet, ofta kombinerat med gemensamma samlingar/kursdagar på folkhögskolan. Alla kurser genomförs i dialog med lärare och kurskamrater.

8. VAD KRÄVS FÖR ATT KOMMA IN?

På Allmän kurs ställs normalt inga formella antagningskrav. De studerande startar på olika nivåer beroende på förkunskaper och tidigare studier. På särskilda kurser ställs ibland särskilda antagningsvillkor. Det kan vara krav på tidigare studier, praktik eller arbetsprov. Många skolor kallar till intervju och en del har inträdesprov. Folkhögskolan gör sedan en bedömning av de sökandes behov och förutsättningar.

9. HUR SÖKER JAG TILL FOLKHÖGSKOLAN?

Varje Folkhögskolan ansvarar för sin egen antagning och har sin egen ansökningsprocess. Många kurser kan du söka till direkt på folkhögskolans officiella hemsida, folkhögskola.nu. Ansökningstiderna varierar beroende på skola och kurs. En del skolor har ett sista ansökningsdatum och andra har löpande antagning. De flesta kurser på Folkhögskolor startar på hösten i slutet av augusti. En del skolor har kurser som startar i januari.

10. VAD KOSTAR DET ATT STUDERA PÅ FOLKHÖGSKOLA?

Själva undervisningen vid Folkhögskola är avgiftsfri. Däremot får du betala för läromedel, studieresor, lunch, kaffe m.m.

Du som väljer att bo på internat betalar även för övrig kost och logi. Kostnaden varierar mellan olika skolor beroende på rumsstandard och antal måltider. Ett riktvärde är cirka 4500 kr/månad.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Läs vårt onlinemagasin

Du kanske även skulle gilla