Studera > studieval

9 skäl till varför du kan bli nekad studiemedel från CSN

Unsplash
Av: Felicia
Lästid: 3 minuter
13 Apr 2020

Sverige är unikt i det att eftergymnasiala utbildningar är gratis och att du samtidigt har möjlighet att finansiera din studietid med studiemedel från CSN. Fler länder än bara Sverige ger något form av bidrag till de som studerar, vissa endast till de med sämre ekonomiska förutsättningar och många offentliga högskolor och universitet tar även en terminsavgift. Det finns en del du behöver veta innan du ansöker om studiemedel från CSN men skulle du däremot bli nekad är det troligen av någon av dessa anledningarna.

tjej sitter och studerar

Studiemedlets betydelse

CSN slogan “Vi gör studier möjligt” möjliggör just för vem som helst (som är svensk medborgare) att utbilda sig för en bättre framtid. Studiemedlet i Sverige var till en början ämnat åt att vara ett “räntefritt lån för underlättande av studiemöjligheter för begåvade men fattiga lärljungar vid offentliga läroanstalter”. Studiemedel har sedan dess vuxit, både i vem som får söka det och hur stort beloppet är. Enligt en undersökning från 2017 uppgav 48 procent av studiemedelstagare att de inte eller troligen inte skulle ha börjat studera utan studiestödet.

Studiemedel finns och möjliggör för svenskar att studera på en högre nivå men det betyder också att det finns krav på dig som söker studiemedel från CSN. Idag nämner vi 9 av de krav som oftast är anledning till varför personer får avslag på studiemedelsbidrag.

För hög inkomst

Har du haft en inkomst från t.ex. ett heltidsarbete kan detta hindra dina chanser att söka CSN, eller leda till att du blir beviljad ett lägre CSN. För att studiemedlet inte ska påverkas får du som söker inte överskrida det så kallade “fribeloppet”, kika på ett exempel här på hur fribelopp fungerar.

För låg omfattning

För att ha rätt till studiemedel måste dina studier ha en studietakt på minst 50 procent.

Obetalda avgifter hos CSN

Har du sedan tidigare tagit studielån från CSN måste du ha betalat tillbaka årsbeloppet för tidigare år för att ha rätt till nya studiemedel.

böcker i ett bibliotek

Otillräckliga studieresultat

Har du studerat tidigare, men inte fått tillräckliga studieresultat kan du bli nekad CSN. Hur mycket du behöver ha klarat för att få CSN beror på vilket slags studiestöd du söker, t.ex. om det är på grundskole-, gymnasie-, högskole- eller komvuxnivå.

Genom att ta igen de poäng du saknar kan du söka studiemedel igen, men då börjar du inte få CSN förrän veckan efter du klarat av poängen - du kan alltså inte få CSN retroaktivt, dvs. för de veckor som du gått utan.

Slut på veckor på den aktuella nivån

Studiemedel kan lämnas under olika lång tid beroende på utbildningsnivå och i vissa fall utbildningsbakgrund. Hitta hur många veckor du får ta studiemedel, beroende på vilken nivå du ansöker om studiemedel på, på www.csn.se

Ersättning från Försäkringskassan

Får du annat ekonomiskt stöd under studietiden, t.ex. aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller sjukersättning har du rätt till studiemedel.

Åldersgränser

Studiemedel på högskolenivå har ingen undre åldersgräns, däremot får du inte vara över 57 år. Söker du däremot studiemedel för studier på komvux och är under 20 år får du istället bidrag genom studiehjälpen som är samma summa som studiebidraget på gymnasienivå. Konst- och kulturutbildningar ger dig dock möjligheten att antingen söka bidrag via studiehjälpen eller studiemedel, men inte båda två.

Återkrav för flera halvår

Om du sedan tidigare fått studiestöd utbetalt som du sedan inte haft rätt till kan du få återkrav. Nya studiemedel kan inte beviljas om en du har obetalda återkrav för mer än ett kalenderhalvår.

Övriga skäl

Övriga skäl kan till exempel vara att den studerande studerar i kortare tid än tre veckor, att den studerande har passerat den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel, eller att utbildningen den studerande sökt inte ger rätt till studiemedel.

Källa: CSN “Vad händer efter avslaget?” (2019-06-11)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Läs vårt onlinemagasin

Du kanske även skulle gilla