Studera > studieval

Mobilförbud i skolan. Ris eller ros?

.
Av: Redaktionen
Lästid: 3 minuter
12 Mar 2019

Jag minns när jag gick i sjunde klass och vi skulle ha en låtsasomröstning om huruvida vi skulle ha skoluniform eller inte. Jag, som hade konsumerat lite för många high school serier i mina dar tyckte att det lät som en super idé. Ingen tävlan om vem som hade de senaste Cheap Monday jeansen, alla skulle vara jämlikar…eller vänta nu lite?

Det diskuteras flitigt i skolkorridorerna, på föräldramötena och hemma hos hundratusentals högstadiebarn idag och ämnet var extra hett under valåret 2018. Mobilförbud har på senare tid införts på flera skolor runtom i Sverige. Elever får helt enkelt inte använda sina privata mobiltelefoner under lektionstid och mobiler låses in i kassaskåp, eller som det också har kallats för, “mobilhotell”. Argument till mobilförbud har bland annat varit att det är ett störningsmoment för eleven som istället för att få arbetsro koncentrerar sig på andra saker på mobiltelefonen. Att vissa elever tagit bilder utan lov på andra elever har också varit argument för mobilförbud.

Men bryter mobilförbudet mot lagen? Vi tar en titt.

Enligt skollagen får en lärare ta en elevs mobil om den är ett störande moment i undervisningen. En lärare kan inte tvinga en elev att ge ifrån sig mobilen och heller inte rota igenom en elevs väska eller fickor för att ta ifrån eleven mobilen.

Mobilförbud som gäller hela skolor backas dock inte upp av lagen utan det är rektorn som i slutändan bestämmer om skolan ska införa mobilförbud eller inte. Men innan dess kan eleverna försöka påverka beslutet genom att vara med och bestämma ordningsreglerna.

Är mobilförbud i skolan en bra idé?
Ja
Nej

Norska jurister menar dock att fråntagande av en elevs mobil inskränker på den privata rätten hos eleven. I skollagen står det att “Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.” något som backar upp en skolas mobilförbud. Samtidigt tycker jurister att det argumentet faller utanför rätten att frånta elever sina tillhörigheter.

Se mobiltelefoner som ett kunskapsverktyg

På Österåkersbygdens friskola får eleverna en smartphone av skolan när de börjar fjärdeklass. Argumentet är att de vill använda modern teknik i syftet att förbättra utbildningen. Eleverna använder mobiltelefonerna för att söka kunskap, skriva in läxor, kommunicera med lärare och varje vecka får de en ny app som de ska använda i undervisningen. Men för att uppmuntra eleverna att använda mobiltelefonen på rätt sätt har elev och förälder skrivit på kontrakt där det bland annat framgår att barnet endast får använda skolans smartphone privat i så liten utsträckning som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Läs vårt onlinemagasin

Du kanske även skulle gilla