fastighetsbranschen
Studera > utlandsstudier

Ska du studera utomlands? Nu har CSN skärpt reglerna för utlandsstudier

Sugen på att studera utomlands?

Är du i tankar om att studera utomlands och vill ha bidrag från CSN? Då är det bra att ha koll på de nya skärpta reglerna gällande studiemedel, för att inte riskera att bli utan under din studietid.

Av: Redaktionen
Lästid: 2 minuter
15 Apr 2018

Skärpta regler för studiemedel vid utlandsstudier

Regeringen förtydligar bestämmelserna om när studiemedel inte rimligen bör lämnas. Dessutom, för att minska risken för bidragsbrott och hög skuldsättning, har regeringen fattat beslut om nya bestämmelser om merkostnadslån för undervisningsavgifter.

Varför skärpta regler?

Studiemedel möjliggör studier men ska inte kunna lämnas för utbildningar utomlands som är oförenliga med svensk reglering, till exempel regeringsformens bestämmelser om mänskliga fri- och rättigheter och principen om icke- diskriminering. De förtydligande bestämmelserna syftar till exempel till att minska risken för att studiemedel lämnas för utbildningar som enbart är öppna för studerande av ett visst kön, när det inte är förenligt med den svenska regleringen på området. Därutöver kan det också bland annat handla om att studiemedel inte bör få lämnas för studier i oroshärdar, eller i ett område dit Utrikesdepartementet av andra skäl avråder från inresa. Därför förtydligar regeringen bestämmelserna om när studiemedel för utlandsstudier inte rimligen bör lämnas

Internationalisering är viktigt, men vi ska inte finansiera vilka utbildningar som helst med studiemedel, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström

Bestämmelser

Även bestämmelserna om merkostnadslån för undervisningsavgifter ändras. Det ska inte längre vara möjligt att få en mycket stor lånesumma utbetald vid ett och samma tillfälle vid utlandsstudier och för studier i Sverige. För studier på eftergymnasial nivå kommer dock ett visst högre lånebelopp fortfarande kunna lämnas. Det svenska studiemedlet är generöst och möjliggör studier, i Sverige och i utlandet. Men vi måste säkerställa att det används för studier, därför gör vi de här ändringarna för att stävja bidragsbrott och felaktiga utbetalningar, säger Anna Ekström.

Träder i kraft 1 maj 2018

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 maj 2018. De nya bestämmelserna om merkostnadslån för undervisningsavgifter tillämpas första gången för studier med studiemedel som påbörjas efter utgången av juni 2018. Äldre bestämmelser om merkostnadslån gäller längst till och med 2019 för studier på gymnasial nivå och längst till 2023 för studier på eftergymnasial nivå. De ändrade bestämmelserna o när studiemedel inte rimligen bör lämnas tillämpas första gången för studier som bedrivs efter utgången av juni 2018.

Det gäller bara om den studerande inte redan har beviljats studiemedel för studierna enligt äldre bestämmelser.

Nu kanske du är intresserad av att hitta utbildningar och kurser inom utlandsstudier?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Du kanske även skulle gilla