Studera > utlandsstudier

Studera utomlands en termin och skapa minnen för livet!

En stad som blivit alltmer att studera i är Hong Kong

Världen öppnar upp igen och det går återigen att studera utomlands. Vill du fortsätta att studera och samtidigt upptäcka världen är detta ett utmärkt sätt. Varje år läser drygt 25 000 studenter från Sverige vid ett utländskt universitet! Populärast för tjejer är Frankrike, Spanien och Grekland, bland annat. Bland killar är det Ostasien och länder i Östeuropa som blivit populära på sistone.

Att vara utbytesstudent innebär att du studerar utomlands som en del av din svenska utbildning. Du slipper terminsavgifter och ofta ingår ett stipendium.

Åk på egen hand! Bli en freemover

Kanske vill du själv välja vart du ska åka och vilken utbildning du vill studera utomlands. Du kan ordna dina utlandsstudier på egen hand som så kallad freemover-student. Många har helt klara idéer och önskemål om att studera i ett särskilt land, en favoritstad, eller på ett speciellt universitet. Varje år väljer därför runt 20 000 svenskar att ordna sina utlandsstudier på egen hand. Är du en av dem?

Som freemover-student har du en betydligt större valfrihet än om du studerar utomlands genom ett utbytesprogram. Du kan själv välja vad du vill läsa, vart du ska åka och hur länge du ska vara borta. Baksidan av det hela är att du får ordna allt på egen hand. Noggranna förberedelser och planering är nödvändiga för att dina utlandsstudier ska bli lyckade. Var därför beredd på att det tar tid kanske upp till ett år för förberedelser, att söka och bli antagen.

Studera en hel utbildning utomlands

Du kan läsa en hel utbildning utomlands. Om du väljer att utbilda dig till något av de yrken som är reglerade och sedan vill arbeta i Sverige är det viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller. För att arbeta inom ett yrke som är reglerat i Sverige krävs auktorisation eller legitimation, till exempel advokat och läkare.

Studiemedel vid utlandsstudier

Du kan få svenska studiemedel för att läsa utomlands på egen hand om utbildningen är på heltid om du studerar utanför EU, pågår i minst tre veckor inom EU och 13 veckor utanför EU, avslutas med ett prov eller leder till en examen, är godkänd av Universitets- och högskolerådet eller CSN (kallas godtagbar standard)

Läs mer: CSNs skärpta regler för utlandsstudier

Vanliga utbytesprogram

Det finns flera internationella utbytesprogram för studenter. Erasmus+ och Nordplus är exempel på program som de flesta svenska universitet och högskolor deltar i. Erasmus+, som är det största programmet, erbjuder studier i Europa medan Nordplus ger möjlighet till studier i Norden och Baltikum.

Det finns också program för utbyte med länder i andra delar av världen, till exempel Linnaeus-Palme som ger stipendier för studier i låg- och medelinkomstländer.

Universitets- och högskolerådet har det övergripande ansvaret för de här utbytesprogrammen i Sverige, men som student ansöker du via ditt lärosäte. Det är också dit du ska vända dig för att få veta mer om vilka möjligheter du har att delta och till vilka länder och universitet i världen just du kan åka.

Läs också intervjun med Natalie Storm:
”Utbytesstudierna ger mig en chans att växa som människa”

Lokala utbytesprogram

De flesta universitet och högskolor har även egna avtal för studentutbyten med universitet i olika delar av världen. Flera högskolor erbjuder också kurser eller delar av kurser utomlands.

Du kan vända dig till institutionen eller en internationell samordnare på högskolan för att få veta vilka utbyten som finns. Den ämnesansvariga eller studie- och yrkesvägledaren vid institutionen kan ge dig information om hur studierna kan tillgodoräknas.

Kontakta din högskola eller universitet redan idag

Är du intresserad av att studera utomlands under din utbildning? Det är en fördel att vara ute i god tid. Fråga gärna ditt universitet eller din högskola i början av din utbildning. Eller kanske redan innan du påbörjar eller söker till en utbildning. Ta reda på vilka möjligheter som finns inom just ditt program eller ämnesområde.

Då blir det enklare för dig att planera in utbytesterminen så att den passar dig och ditt studieprogram.

Förresten, visste du att…

…SCB gjorde en undersökning bland unga som studerat utomlands som visade på utbytesstuderande är den studerandegrupp som i högst utsträckning är sysselsatta och etablerade på arbetsmarknaden, har högst genomsnittliga inkomster och som betalar in högst andel av det debiterade årsbeloppet på sina studielån. Läs den här!

Läs mer:

Nu kanske du är intresserad av att hitta utbildningar och kurser inom utlandsstudier?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Läs vårt onlinemagasin

Du kanske även skulle gilla