bic
Studera > studieval

Skillnaden mellan master och magisterexamen

.
Av: Tina Gardsten
Lästid: 4 minuter
20 Maj 2019

Gå hela vägen och ett steg till - läs en master!

En masterexamen är en tvåårig fördjupning som du kan gå vidare och läsa efter att du tagit en kandidatexamen om 180 högskolepoäng. När du har läst både en kandidatexamen och en masterexamen kommer du alltså sammanlagt att ha läst 300 högskolepoäng. Jämfört med en magisterexamen så kräver masterexamen ytterligare ett års studier och en masterexamen är en nivå högre än en magisterexamen.

Utbildningssidan.se hittar du flera master- och magisterprogram.

Det här ska du ha läst

Innan du kan börja läsa till en master måste du först ha tagit ut en kandidatexamen, eller en annan treårig examen på grundnivå. Det innebär att du också ska ha gjort ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng som du fått godkänt i. Oftast räcker det här, men ibland måste du även ha läst specifika kurser för att få börja på ett masterprogram.

Hur du tar en masterexamen

För att ta en masterexamen ska du ha fördjupningsstudier om 60 högskolepoäng i ett av universitetets huvudområden. Du ska även ha gjort ett självständigt arbete om minst 30 högskolepoäng eller, om du hellre vill, två självständiga arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng. 

Vad är skillnaden mellan en master- och en magisterexamen?

master-magister-examen

En magisterexamen består av 60 hp (ett års heltidsstudier) på avancerad nivå, medan en masterutbildning är två år på avancerad nivå. Båda föregås av tre års studier på grundnivå.

Det självständiga arbetet, examensarbetet, löper på masternivå över en hel termin, motsvarande 30 hp, medan arbetet på magisternivå omfattar 15 hp. Masternivån ger alltså större möjlighet till fördjupning och specialisering inom området. Det utökade examensarbetet erbjuder också en större möjlighet att knyta examensarbetet till forskningsprojekt vid universitetet. Masterutbildningarna är ofta internationella, vilket innebär föreläsningar och litteratur på engelska.

Vilken nytta kan en organisation ha av en person med masterutbildning?

Av en person med masterkompetens kan en arbetsgivare förvänta sig en hög kunskapsnivå, en person med stor drivkraft och kapacitet som snabbt kan komma in i sina arbetsuppgifter och bidra till organisationens mål. Efter att ha studerat på masternivå har man också ofta studerat i en internationell kontext; upparbetat ett internationellt nätverk, skrivit sitt examensarbete på engelska, kanske haft kontakt med internationella forskningsprojekt – något som är en fördel både inom nationella och internationella organisationer.

Hur är en master upplagd? Och är den väldigt teoretisk?

Det går inte att generellt sett säga att en masterutbildning är mer teoretisk än andra nivåer – det beror på vad utbildningen ska syfta till, vissa masterutbildningar är mer akademiska, medan andra är mer yrkesinriktade.

Finns masterutbildning inom alla områden?

Till exempel Göteborgs universitet erbjuder för närvarande cirka 70 olika masterprogram och även fristående kurser på avancerad nivå, vilket innebär att de allra flesta arbetsgivare borde kunna hitta personer med en masterutbildning som matchar just deras organisation.

Många olika masterbegrepp finns på engelska – vad är det som gäller?

Den svenska tvååriga mastern på 120 hp benämns ”Degree of Master (120 credits)” på engelska. Detta för att skilja den ifrån magisterexamen, som översätts till ”Degree of Master (60 credits)”. Det är med andra ord lätt att det blir en sammanblandning av dessa två nivåer vid engelska översättningar om man inte har med informationen om antalet poäng.

Även andra olika svenska examina har “master” med i namnet när man översätter dem till engelska, t ex heter civilingenjörsexamen “Master of Science in Engineering”, vilket egentligen innebär en yrkesexamen och inte en masterutbildning i strikt mening. Det finns flera andra exempel på benämningar som skiljer sig åt i Europa

Fördelar med att läsa en master:

Att ha en masterexamen i ”bakfickan” är en stor fördel om du vill in på den internationella arbetsmarknaden, till exempel om du vill jobba inom EU eller FN. Så det är definitivt en bra investering att lägga två extra år på en masterutbildning om man vill ha fler och större valmöjligheter av studierna under karriären.

Generellt kan man se att där masterprogram funnits längre internationellt är snittlönerna högre än hos akademiker utan en masterutbildning.

Tjänar du på att läsa vidare?

pengar-i-sikte

Ja, det är lättare att få jobb om du har en akademisk examen och du tjänar även på att läsa vidare när det gäller lön.

Det är svårt att säga om du kommer att tjäna mer pengar om du läser vidare än om du låter bli. Det finns många andra faktorer som spelar in. Dessutom finns det en del jobb som kräver ganska lång utbildning, men som ändå inte ger särskilt höga löner.

Genomsnittslön

År 2018 var den genomsnittliga månadslönen 34 600 kronor. Den genomsnittliga månadslönen för män var 36 500 kronor och för kvinnor 32 600 kronor, enligt Medlingsinstitutet.

Vill du läsa mer om skillnader mellan olika typer av examen kan du göra det här.

Här hittar du olika magister- och masterutbildningar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Läs vårt onlinemagasin

Du kanske även skulle gilla