Studera > studieval

Byta gymnasium? 5 saker att tänka på innan

Byta gymnasium
Av: Tina Gardsten
Lästid: 4 minuter
2 Nov 2023

Idag är det många som känner att de valt fel gymnasium eller gymnasieprogram och som därför ångrar sig och vill byta program eller skola. Det är inte så konstigt att man ångrar sitt val, det finns flera olika anledningar som att man inte trivs, valt fel program eller att familjen flyttar så att man helt enkelt är tvungen att byta gymnasieskola.

Hur byter man då gymnasieskola eller program?
Om en elev har bestämt sig för att byta gymnasium eller gymnasieprogram är det först och främst bra att ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare (SYV). Syv:en och eleven kan tillsammans hitta en lösning för att eleven ska kunna byta skola eller program.

Efter att eleven och Syv:en har kommit fram till en lösning måste man se om det finns några platser på det programmet och i den klassen som eleven vill börja. Finns det inga platser kvar kan man inte byta. Finns det däremot platser kvar kan eleven söka vid nästa gymnasieval. Då får eleven söka precis som vanligt, med sina gymnasiebetyg.

Lättare att byta tidigt
Det är också viktigt att så tidigt som möjligt byta skola eller program under gymnasietiden. Desto tidigare eleven bestämmer sig för att byta gymnasieskola eller program ju lättare är det. Medan tiden går missar man kurser som man sedan måste läsa vid sidan om, eller gå ett år extra. Därför är det bäst att byta så fort som möjligt för då är det lättare att tillgodose sig alla kurser. Funderingar kring att byta skola kan uppstå av flera anledningar. Här är några tips på vad du bör tänka på inför ett eventuellt byte.

5 saker att tänka på innan du byter gymnasium

1. Varför vill du byta skola?
När tankar om att byta skola uppstår, behöver man reda ut varför man tänker och känner så. Beror det på att resvägen är för lång? Att man inte klickar med kompisarna? Eller har det med undervisningen att göra? Skriv ner vad som får dig att vilja byta skola. Många gånger kan det vara lättare att få ordning på sina tankar om de hamnar på papper.

Prata också om dina funderingar med familj och vänner. På så vis så synliggör du dina tankar och känslor för människor som känner dig och som kan komma med värdefulla synpunkter eller funderingar. Det kan även vara skönt att prata med en studie- och yrkesvägledare.

2. Vad är viktigt för dig?
Fundera på vad som är viktigt för dig i valet av skola och vad som är mindre viktigt, så att du vet vad det är du söker. En sak som är viktig är till exempel kontakten mellan elever och lärare. Att läsa det man är intresserad av är också viktigt.

3. Gör din research!
Kommer du fram till att ett byte skulle gynna dig, är nästa steg att ta reda på vilka alternativ som finns och ta reda på så mycket som möjligt om den eller de skolor som du är intresserad av. Gå in på skolans hemsida, ta del av statistik gällande hur många elever som får gymnasieexamen, lärarnas utbildningsnivå med mera via skolverkets statistikdatabas.

Känner du någon som går på skolan som du kan ställa frågor till eller vill du kontakta skolan för att be om ett studiebesök? Ju mer du vet om skolorna desto mer välgrundat blir det beslut du fattar, oavsett om det innebär att du byter skola eller väljer att fortsätta på din nuvarande skola.

4. Vad innebär förändringen?
När du vet varför du vill byta skola och vilka alternativ som finns, kan du börja fundera djupare på vad förändringen skulle ge för positiva och eventuellt negativa effekter. En positiv effekt skulle till exempel kunna vara att du får närmare till skolan. En negativ effekt kan vara att du behöver läsa en kurs som de andra i klassen redan har läst, vilket kan medföra ett tuffare schema. Gör gärna en plus- och minus-lista och väg för- och nackdelarna mot varandra.

5. Gör inget förhastat, men försök hitta bra tajming!
Ett skolbyte kan vara helrätt, men det kan också bli energikrävande och kanske inte så som du tänkt dig. Om anledningen till att du vill byta skola är någonting som du uppmärksammat din mentor eller rektor på, och något som de kan förändra, så kanske du vill ge din nuvarande skola en chans till.

Precis som att det är viktigt att tänka igenom ditt beslut att byta skola, så är tidpunkten för ett byte av betydelse. Starten på en ny skola kan bli tuffare om det är mitt i en termin eller sent in i utbildningen.

Lycka till!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Läs vårt onlinemagasin

Du kanske även skulle gilla