SHEIN
Sponsrad

Studera på Kvarnby Folkhögskola- en skola där du blir sedd

Kvarnby Folkhögskola
Av: Kvarnby Folkhögskola
Lästid: 4 minuter
13 Jun 2022

Letar du efter en folkhögskola i Malmö? En skola där du kan vara dig själv? Där du kan räkna med kamratstöd och blir respekterad för den du är? Då har du kommit rätt.

Kvarnby Folkhögskola är det dina erfarenheter, din kunskapstörst, dina utbildningsbehov och, inte att glömma, dina visioner som styr. Hos oss syns du inte bara, här ska du kunna påverka.

Kvarnby är inte vilken folkhögskola som helst: Vi är vänsterns skola. Det innebär att vi har en ambition och en vilja att förändra världen. Du behöver inte dela våra värderingar, men du ska veta att alla människor är välkomna hos oss – oavsett bakgrund. Kom helt enkelt som du är. Skolan finns på tre adresser i Malmö: på Kvarnbyvägen, på Friisgatan och på Scheelegatan.

Att läsa på folkhögskola

Det finns många skäl att läsa på en folkhögskola i allmänhet, och många till som talar för att du ska läsa i synnerhet här hos oss.

På Kvarnby anpassas studiernas innehåll, studietekniken och studietakten till just dina behov, utan att vi för den skulle lägga ribban lågt. Tvärtom, så tycker vi att det ska vara utvecklande, inspirerande och givande att studera. Du ska inte bara plugga, utan det är du som person som ska utvecklas. Dessutom vill vi ta del av dina erfarenheter och kunskaper. Våra kurser styrs alltså såväl av våra pedagogiska mål som av dina och dina kurskamraters intressen, förkunskaper och visioner.

Hos oss väntar mycket lärarledd tid, fungerande kamratstödnätverk och många aktiviteter runt omkring skolan. Här kan du andas ut och läsa i din egen takt, upptäcka nya kunskapsområden, hitta nya vänner för livet, vara med att förändra skolan - och i förlängningen förhoppningsvis världen. Sammanlagt gör detta att många upplever oss som en bra skola, helt enkelt.

Här kommer några exempel på kurser som du kan läsa på skolan. Mer information om våra utbildningar på Kvarnby folkhögskola hittar du på www.kvarnby.se

Allmän kurs

Har du aldrig läst på gymnasienivå? Eller behöver du komplettera dina gymnasiebetyg?

Om du vill få behörighet att studera vidare på yrkeshögskola eller högskola kan du välja att läsa en Allmän kurs hos oss. Vår allmänna kurs, 1-3 år beroende på dina kunskaper, ger dig möjlighet att bli klar med skolan i din egen takt. Vi satsar på att utveckla din studieteknik och anpassar undervisningen till dina tidigare kunskaper, önskemål och behov.

Beroende av dina förkunskaper kommer du att nivågrupperas. Även du som inte har behörighet att läsa på gymnasienivå kan komplettera dina grundskolebetyg hos oss. Målet är att ge dig det som behövs för att lyckas med fortsatta studier: kunskaper, studieteknik och förmågan att tänka och arbeta kritiskt och självständigt. Du kommer att studera på en skola som värnar om ditt inflytande över dina studier och ditt engagemang i samhällsfrågor.

Läs mer om utbildningen Allmän kurs här

Boende-, stöd- och habiliteringsassistent

Det är en dröm för många att jobba nära människor, till exempel inom hemtjänst, som personlig assistent, skötare inom psykiatrin eller på ett äldreboende. Inom branschen finns många jobb och ett stort behov av personer som har gått någon relevant utbildning för yrket

Under 1 år studerar du ett studieprogram som ska förbereda dig väl för ditt arbete inom äldreomsorg, LSS-verksamhet eller psykiatrin. Kursens program orienterar sig mot gymnasiets vård- och omsorgsprogram, men du läser närmare potentiella arbetsplatser och vi kommer att försöka att individanpassa kursen i största möjliga mån. Vi vill förbereda för ett arbete inom vård och omsorg.

Du läser ämnen som psykologi, hälsovård och vårdpedagogik och kommer att kunna få en indivuduell studieplanering som hjälper dig att anpassa kursen till dina behov och önskemål. Inom kursen finns möjlighet att välja Svenska som andraspråk som fördjupningsämne.

Målet med kursen är att ge dig en bra grund för ditt framtida arbete inom vård och omsorg, en bra merit – och bra kontakter med framtida arbetsgivare. Med hjälp av din mentor kommer vi att se till att du redan under utbildningen skapar kontakter med olika arbetsgivare och får tillfälle att praktisera på olika arbetsplatser.

Läs mer om utbildningen Boende-, stöd- och habiliteringsassistent här

Grundläggande svenska med yrkesprofil

Du kan kombinera studier i svenska under 1 år med yrkesprofilerna vård/omsorg eller barn/fritid. Kursen förbereder för ett arbete inom den bransch du har valt.

Delar av kursen ger dig en introduktion till det yrke du har valt, branschkunskap och en översikt över den svenska arbetsmarknaden. Delar av kursen läser du nivågrupperad, utifrån dina kunskaper i svenska. Inom ramarna för din inviduella studieplan kan en praktikperiod på 4-6 veckor ingå i ditt kursprogram.

Målet med kursen är att du ska få behörighet att läsa vidare på ett gymnasialt yrkesprogram och en merit när du söker jobb inom den bransch du har valt. Du behöver vara klar med SFI för att kunna läsa kursen.

Läs mer om utbildningen Grundläggande svenska med yrkesprofil här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Läs vårt onlinemagasin

Du kanske även skulle gilla