Sponsrad

Utbilda dig till Tolk på distans

Av: Wiks Folkhögskola
Lästid: 2 minuter
27 Maj 2020
Wiks Folkhögskola

Vad gör du i höst? På Wiks Folkhögskola kan du läsa en ettårig grundutbildning till kontakttolk. Utbildningen sker på distans och halvfart (50 %) och är CSN-berättigad.

Sista ansökningsdag är 21 juni (förlängd) och du gör din ansökan här www.wik.nu/tolk

På Wiks folkhögskola kan man studera till tolk genom att gå en ettårig grundutbildning till kontakttolk på halvfart och distans, med sex årliga träffar på Wik - som ligger ca två mil utanför Uppsala, mellan Uppsala och Enköping med närhet till huvudstaden. Vi ger också fördjupningskurser och preparandkurser inför Kammarkollegiets auktorisationsprov. Alla våra tolkkurser står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Syftet med utbildningen är att utbilda kontakttolkar för samhällets behov, och utbildningen innehåller de moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov. Utbildningen har Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh) som huvudman och följer myndighetens studieplaner samt står under dess tillsyn. Deltagare som erhållit utbildningsbevis kan ansöka om att få bli upptagna i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar.

Utbildningens upplägg

Utbildningen består av totalt sju delkurser varav fem läses efter varandra och två läses över hela året parallellt med de övriga fem delkurserna.

Delkurser som läses efter varandra

  • Introduktionskurs
  • Samhällstolkning
  • Sjukvårdstolkning
  • Migrationstolkning
  • Juridik för tolkar

Delkurser som läses parallellt med ovanstående kurser

  • Språkfärdighet – svenska i tolkning
  • Tolketik och tolkteknik

Utbildnings- och kursbevis

Efter varje delkurs får deltagare som genomfört kursen med godkänt resultat ett kursbevis med detaljerade uppgifter om vad delkursen innehållit. Efter att hela utbildningen har avslutats tilldelas kursdeltagare som fått godkänt på samtliga ingående delkurser ett utbildningsbevis. Deltagare som inte klarat av delar av utbildningen erbjuds att göra omprov eller att gå om en eller flera delkurser, beroende på vad du missat och i vilken omfattning. Efter att du fått ditt utbildningsbevis kan du ansöka om att bli upptagen i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar. Du ansöker själv direkt till Kammarkollegiet.

Tider för utbildningen

Utbildningen startar 2 september 2020 och pågår till 13 juni 2021, med vinteruppehåll 21 december 2020 - 11 januari 2021.

Sista ansökningsdag är 21 juni (förlängd) och du gör din ansökan här www.wik.nu/tolk

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Läs vårt onlinemagasin

Du kanske även skulle gilla