cady
Studera > studieval

Vill du byta utbildning eller studieort? Det här behöver du veta

Tips för hur man byter studieort och utbildning

Hur många hoppar av sin utbildning?

För de avhopp som sker på högskolor är det främst under det första året sådana sker. Det visade sig vid en studie att av alla nya studenter som började läsa på en högskola höstterminen 2011 var det bara 71 procent som fortfarande var registrerade terminen efter. Avhopp är mest förekommande för personer som läser fristående kurser. Det är även mer vanligt att det sker bland personer som studerar mer generella program, än bland personer som läser program vilka leder till yrkesexamen. Angående hur många av alla studenterna på olika program som tar ut sin examen så varierar siffrorna mycket. Färre än hälften av studenterna på högskoleingenjör- och civilingenjörsprogram tar ut sin examen, vilket är den lägsta examensfrekvensen.

Byte av inriktning

Den största anledningen till studieavbrott är själva utbildningen.“Fel inriktning för mig” visade sig vara den vanligaste orsaken enligt en rapport från Universitetskanslersämbetet. Det finns idag väldigt många utbildningar och ifall det finns något som man inte gillar med utbildningen är det enkelt att byta. Antalet studenter som avbryter sina studier på en utbildning för att börja läsa en annan är idag större än tidigare.

En faktor som verkar ligga bakom denna ökande trend med avhopp från utbildningar är att allt fler studenter uppger sig vara trötta efter gymnasiet. Detta då det under gymnasiet råder mer hets kring betyg och en större press. Personer som tänkt börja läsa en eftergymnasial utbildning tenderar alltmer att ställa frågor om hur svårt det är att komma in på utbildningen, än hur svårt det är att klara den.

Fyra vanliga orsaker till studieavbrott

Vid en studie angav studenter dessa anledningar som bakgrund till deras studieavbrott:

1. Fel utbildning

Utbildningen var huvudorsaken för 45 procent av studenterna. Där de flesta angav att den hade fel inriktning för en själv, samt att de inte lyckats nå de studieresultat de hoppats på.

2. Det sociala

Sociala faktorer sade 29 procent av studenterna vara en orsak.

3. Inga jobb

16 procent av studenterna angav arbetsmarknadsrelaterade faktorer som en anledning.

4. Ekonomin

9 procent av studenterna angav ekonomiska faktorer som en orsak.

Byte av studieort

Skulle du vilja byta studieort, men fortsätta läsa samma program, brukar det gå bra att göra. I sådana fall behöver man kontakta högskolan man vill byta till så tidigt som möjligt. Det man vanligtvis behöver göra för att ansöka om byte av studieort är att fylla i en blankett, som heter “Ansökan till senare del av program”. Ibland används däremot ingen särskild blankett, utan då ansöker man på antagning.se med speciella anmälningskoder. Sista ansökningsdatum är omkring mitten av april samt oktober, för höst- respektive vårtermin.

Efter det kontaktar man en studievägledare för det nya programmet. Ifall du skulle undra över något kan du kontakta en studievägledare. Du lär däremot kunna få bättre svar på dina frågor efter att du ansökt. Detta då man anses vara en student efter man ansökt och har då fler rättigheter.

Läs mer: 8 tips på hur du hittar studentbostad

Det man redan har läst kan man ofta tillgodoräkna på ens nya program. Detta då programmen är liknande i sin utformning, ordningen man läser kurser i kan skiljas däremot. Att hoppa av sina studier kan vara smart att göra först efter man blivit antagen på den nya utbildningen.

För de program där det finns lediga studieplatser kan du ansöka till en senare del av programmet. Man ansöker inte för termin ett, utan en annan. Skulle det finns lediga platser på programmet kommer dina resultat från tidigare studier bedömas.

För att du ska kunna bli antagen till en senare del av ett program måste följande saker vara uppfyllda:

  • Det behöver finnas en ledig plats
  • Du måste ha den behörighet som krävs för att läsa programmet
  • Du ska ha varit antagen och klarat av minst 30 högskolepoäng på tidigare kurser som ingår i programmet, eller motsvarande utbildning, du söker för
  • Din ansökan behöver vara komplett
  • Någon av de kurser du än inte har läst börjar den termin du söker för

Om det är fler sökande än platser är går de på hur många högskolepoäng studenterna har tjänat ihop. För att man ska kunna få tillgodoräkna de kurser man redan läst vid byte av studieort kan man behöva motivera detta.

Hur kan man veta vad man vill plugga?

Att veta vad man vill studera, eller arbeta med sedan, kan vara väldigt svårt att ta reda på. För att kunna veta vad för inriktning som passar en behöver man både ha självkännedom, samt information om de utbildningar som finns. Att ta ett sabbatsår, efter gymnasiet eller under sin utbildning, kan vara ett sätt för att få tillbaka studiemotivationen och lära känna dig själv bättre.

Frågor som kan vara bra att ställa till dig själv skulle kunna vara vad du anser vara viktigt för dig i ditt arbetsliv, och vad för yrkesvärderingar du har. Faktorer som ens lön, möjlighet att utvecklas, möjlighet att få leda etc. spelar olika stor roll för personer. När man insett vad för bransch man vill arbeta inom behöver man tänka över vad för slags yrkesroll man vill ha.

Nackdelar med att byta utbildning

Flera högskolor arbetar för att motverka avhopp. Mer tid med studenterna för studievägledare samt en tidigare yrkeskontakt är aktiviteter några försöker implementera som åtgärder. På ett mer generellt plan har det visat sig att avhopp för med sig problem på flera olika sätt. För studenten är det en liten förlust ekonomiskt sett, om det har tagits CSN-lån. Lärosäten går i miste om pengarna för utbildningsplatsen samt att samhället har utbildat en individ som inte kommer arbeta inom det området.

Byte av studieort har visat sig ha negativa konsekvenser för en akademikers livslön. Där personer som bytt lärosäte under sin studietid visats ha lägre inkomst än andra. Dessa skillnader har hållit i sig i flera år efter utbildningen. Faktorer bakom detta tros vara att bytet gör att man kommer in på arbetsmarknaden senare. Detta ger en indikation på att arbetslivserfarenhet kan vara viktigare för akademikers inkomster, än den extra utbildning de får genom att läsa vid flera lärosäten.

Vid vissa fall kan även arbetsgivare känna att ifall en student har bytt lärosäte är det högre risk att den även kan komma att byta arbetsgivare.

Studier har visat att många studenter har studerat vid fler än ett lärosäte. Omkring en tredjedel av studenterna visade sig ha läst vid flera lärosäten vid en studie konstruerad av Statistiska Centralbyrån. Detta visar på en hög flexibilitet i högskolesystemet, vilket gör det ganska enkelt för studenter att byta från ett lärosäte till ett annat.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Du kanske även skulle gilla