Studera > studieval

Saker som passar bra att läsa på distans

Gör som många andra studenter och plugga på distans

Antalet studenter som läser på distans ökar för varje år, där studieformen utvecklas i takt med tekniken. Vi förklarar här hur det är att plugga på distans samt vad som fungerar bra att läsa på distans.

Av: Bobo Tiger
Lästid: 8 minuter
15 Mar 2017

Idag kan man läsa på distans vid flera olika typer av utbildningar samt på flera olika nivåer. Majoriteten av de svenska universiteten och högskolorna erbjuder studier på distans, både för program och kortare kurser. För dig som undrar ifall distansstudier på något sätt skulle vara mindre värt eller lönsamt jämfört med utbildningar baserade på särskilda orter så är svaret nej! Vare sig du läser samma kurs på distans eller inte spelar ingen roll, kurserna utgör lika många högskolepoäng. De krav som finns angående kvalitet och behörighet är likadana för utbildningarna, oavsett om dessa är på distans eller vid en utbildningsort.

Fyra vanliga skäl angående varför personer valt att läsa på distans är:

  1. Att de har familj och barn
  2. De vill kunna kombinera studier med arbete
  3. Att de vill komplettera eller avsluta sin utbildning efter att ha arbetat ett tag
  4. De vill läsa en kurs utöver sin campusutbildning

Statistiska Centralbyrån utfärdade 2012 en studie angående svenska studenter som studerade på distans. De fann att nästan en tredjedel av samtliga svenska högskolestudenter 2012 pluggade på distans. Vilket går att jämföra med att det endast var omkring en tiondel år 2002.

Somliga utbildningar och kurser på distans anordnar frivilliga möten. Dessa möten måste man inte närvara på och den information som ges på dessa möten ska finnas tillgänglig på annat sätt för de som inte kan närvara, eller som väljer att inte göra det.

Fördelar med distansstudier

Något som är väldigt bra med distansstudier är att din utbildning är baserat till internet, och därav öppen hela tiden som du kan få tillgång till när det passar dig bäst. Det är upp till dig själv när du känner att du vill plugga. Du bestämmer själv även vart du vill studera, där en dator med internetuppkoppling oftast är det enda som behövs. Distansstudier ger en frihet. Denna frihet måste man däremot behandla med ansvar, då det är väldigt viktigt att man har en god självdisciplin för att kunna klara av sina distansstudier. En fördel med att plugga på distans är att man inte behöver flytta, och då inte heller behöver säga upp sig från sitt jobb ifall man har ett. Om man ska studera vid sidan av ett arbete kan det nämligen bli enklare att kombinera båda saker ifall man studerar på distans.

Vad man kan läsa på distans

Antalet utbildningar man kan läsa på distans är många, och det växer allteftersom. Däremot kan man inte läsa alla utbildningar på distans. Längden på utbildningar man kan läsa på distans skiljer sig mycket, där det även finns möjlighet att läsa många olika längre utbildningar på distans. Det finns exempelvis många distansutbildningar inom ämnesområden som juridik, språk, teknik, beteendevetenskap, data samt ekonomi.

Ifall du befinner dig i ett annat land än Sverige går det bra att studera sådana utbildningar på distans som inte kräver obligatorisk närvaro vid några tillfällen. Ifall du är utomlands och pluggar på distans har du självklart rätt till studiemedel på samma sätt som om du skulle studera i Sverige. Om du studerar från utlandet kan det vara bra att kolla upp om utbildningen innehåller några obligatoriska moment, exempelvis webbmöten. Det är smart att ta reda på ifall just din utbildning innehåller några sådana moment, och i sådana fall när de inträffar. Då tidsskillnader kan uppstå ifall du är utomlands. Ibland behöver man skriva tentamen på en särskild plats. Platser som är godkända att skriva på kan exempelvis vara ett svenskt konsulat, eller ambassad. Ta reda på vad som gäller för just dig om du behöver skriva en tentamen på en särskild plats, och i sådana fall vilken.

Det är ganska vanligt förekommande att personer arbetar och studerar samtidigt. Hur tufft, och svårt, man kan tycka det är att kombinera arbete och studier beror bland annat på vad för slags förkunskaper samt studievanor man har. Tänk gärna igenom hur mycket av allt du tror du kan klara av, och börja hellre med en kort kurs för att kunna känna efter.

Det finns även ett nytt sätt att studera på som liknar distansstudier, vilket heter MOOC. Kurserna där är nätbaserade, avgiftsfria och öppna för alla som anmäler sig. Du kan läsa mer om MOOC här.

Lärcentrum vid distansstudier

Lärcentrum finns för alla som studerar på distans, där man ofta träffar andra studenter som pluggar på distans. Vid lärcentrum får man tillgång till lokaler, vägledning, datorer med internetuppkoppling, webbkameror och skrivare. Tillgång till lokaler och utrustning brukar man även kunna få utanför kontorstid vid lärcentrum. Ifall du behöver en plats att skriva en salstenta på finns oftast möjligheten att göra det vid ett lärcentrum.

Vad man behöver vid distansstudier

En dator med internetuppkoppling brukas krävas att du har tillgång till vid distansstudier. Några distanskurser sker helt och hållet på webben, utan några moment alls där du behöver infinna dig vid en särskild fysisk plats vid en särskild tid. Det finns däremot distansutbildningar vilka kräver obligatoriska träffar - där man alltså måste vara på en särskild plats vid just den tiden. Dessa obligatoriska träffar kan skolorna som håller i utbildningarna lägga vid olika lärcentrum, som kan finnas runt om i landet. Ett tips är alltså att du så tidigt som möjligt försöker ta reda på ifall det finns några obligatoriska träffar för dig. Var och när dessa träffar kommer ske är även viktig information för dig att veta, så du kan planera därefter.

Börja med att läsa igenom all kursinformation, då du kan behöva göra särskilda saker som att installera en särskild programvara. Tillgång till en webbkamera brukar vara bra att ha då det kan behövas vid grupparbeten, diskussioner och seminarier. Vid vissa utbildningar på distans ingår obligatoriska samarbeten mellan distansstudenter, vilka krävs att man gör för att kunna bli godkänd på kursen. Angående obligatoriska samarbeten vid distansutbildningar sker det samarbetet däremot vanligtvis via webben eller e-post.

Gymnasiestudier på distans

Ifall du bor, eller vill bo, utomlands under din gymnasietid kan du ändå oftast studera den utbildning du vill på distans. Man kan läsa vissa hela program på distans, men ibland kan man endast läsa delar av en utbildning på distans. Man kan exempelvis välja att läsa samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet eller naturvetenskapsprogrammet på distans. Om du skulle läsa på distans under gymnasiet blir du ändå behörig till att läsa vidare på högskolor i Sverige sedan. Detta då kurs- samt läroplanerna är samma för både gymnasieutbildningar på distans som i Sverige.

Du som läser ett gymnasieprogram på distans blir tilldelad en mentor. Det gäller både om du bara läser en del av ett program, eller hela, på distans. Mentorn finns till för att stötta och hjälpa dig ifall du skulle ha några frågor kring dina studier, eller din studieplan. Tillsammans med sin mentor gör samtliga gymnasieelever, som läser ett gymnasieprogram på distans, upp en individuell studieplan. Att läsa ett gymnasieprogram på distans innebär samma krav som vid ett gymnasieprogram i Sverige. Att ha en god självdisciplin är av vikt då man vid distansundervisning själv bestämmer när man vill studera, och man studerar vanligtvis själv.

Undervisningen för dig som gymnasieelev på distans sker främst genom din dator och internet. Det är genom internet du får tillgång till dina uppgifter. Du kan även där få kontakt med andra elever som läser samma kurs som dig, samt ställa frågor till lärare. För distanskurser på gymnasienivå har du ofta några teoretiska uppgifter. Sedan avslutas kursen vanligtvis med en muntlig examination. Det studiematerial du behöver för dina studier på distans kan du antingen få hemskickat, eller få genom att besöka din gymnasieskola om du har möjligheten att göra det.

Angående hur man söker till gymnasiestudier på distans så skiljer det sig från gymnasieskola till gymnasieskola. Hur det går till beror bland annat på ifall man bor i Sverige eller utomlands. Vilka studieavgifter som gäller är olika, beroende på vilken skola du söker till. För mer information om detta bör du kontakta skolan, då kan du även fråga om det finns bidrag du kan söka medan du läser din utbildning på distans.

Ansökan för distansstudier på eftergymnasial nivå

Det är samma sista ansökningsdatum som gäller för distansstudier, som vid andra utbildningar. Där ansökan för höstterminen brukar stänga vid mitten av april, och i mitten av oktober för vårterminen. För studier vid universitet och högskola ansöker du via antagning.se. Ifall du tänkt ansöka för andra typer av utbildningar som vid yrkes- samt folkhögskolor gäller vanligtvis andra ansökningsdatum, vilka skiljer sig från varandra.

Hur det är att läsa på distans hos Hermods

En distansutbildning hos Hermods kan man börja läsa året runt - vilken man även kan få studera i den takt som passar sig själv bäst. Utbildningarna kan exempelvis skilja sig åt angående kursstart, studieform och studietakt för olika kommuner. För några kommuner finns det möjlighet för dig att kombinera din distansutbildning tillsammans med lektioner på plats i Hermods lokaler. För att få information om vad som gäller där du bor, och just för din hemkommun, kan du kontakta Hermods. Utbildningar vid Hermods sker i deras webbaserade utbildningsplattform Novo. I den har du kontakt med andra kursdeltagare samt lärare. I Novo har man även tillgång till uppgifter, prov och studieguider.

Nu kanske du är intresserad av att hitta utbildningar och kurser inom distansutbildningar?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Läs vårt onlinemagasin

Du kanske även skulle gilla