fastighetsbranschen
Karriär > motivation

En av nätets mäktigaste kvinnor avslöjar sina bästa karriärtips

Av: Agnes Selberg
Lästid: 4 minuter
26 Sep 2013
Sandberg, den grå eminensen hos Facebook. Foto: Reuters.

“I wish I could just go tell all the young women I work with, all these fabulous women, ‘Believe in yourself and negotiate for yourself. Own your own success.’ I wish I could tell that to my daughter. But it’s not that simple.” - Sheryl Sandberg

Sheryl fick sin utbildning på anrika Harvard Business School och efter det har karriären gått spikrakt uppåt. År 2012 listades Sheryl som en av de 100 mest inflytelserika personerna i hela värden, och inte på vilken lista som helst utan på den högst respekterade Time 100 listan i tidskriften Time.

Sheryl Kara har nyligen kommit ut med boken Lean In: Women, Work and the Will to Lead. Boken handlar om kvinnligt ledarskap och fick ett enormt genomslag när den kom ut. Sheryl är ingen kvinna som sitter och väntar på sin tur att få tala, hon säger vad hon tycker. Bokens syfte är att hjälpa kvinnor ta för sig i arbetslivet. Sheryl sticker inte under stolen med sitt missnöje över den mansdominerade affärsvärlden. Männen dominerar på samtliga högre poster, något som Sheryl vill förändra. Hon sätter ribban högt.

“A truly equal world would be one where women ran half our countries and companies and men ran half our homes.” -Skriver Sheryl Sandberg

Det är vanligt att kvinnor är rädda för att uppfattas som kaxiga i arbetslivet, Sheryl uppmuntrar i sin bok kvinnor att vara just kaxiga. En av anledningar till att världen är så mansdominerad är att kvinnor inte tar för sig tillräckligt mycket. Än idag 2013, är könsrollerna tydliga, män ska ta för sig och kvinnor ska sitta tysta och vänta på att sin tur.

“If you ask men why they did a good job, they’ll say, I’m awesome. Obviously. Why are you even asking?’ If you ask women why they did a good job, what they’ll say is someone helped them, they got lucky, they worked really hard.” -Sheryl Sandberg

Sheryl pratar mycket om kaxighet, hon menar att det kan hjälpa kvinnor i karriären att vara kaxiga. Hon går så långt som att säga att kaxighet kan gå före kunskap och erfarenheter. Med självsäkerhet och tro på sig själv kommer man långt menar Sheryl. Att vara osäker och tyst är inte egenskaper som är eftertraktade i chefspositioner.

Sheryl är inte en kvinna som sitter och klagar över orättvisorna på arbetsmarknaden, hon vill göra något åt orättvisorna. Hon manar kvinnor att ta eget ansvar och krossa könsförtrycket. Kvinnor måste förändra sitt sätt att tänka. Män tänker som härskare, något som också kvinnor borde göra menar Sheryl. Att tänka positivt i allmänhet är något som kvinnor behöver öva på arbetslivet. Det är alltid viktigt att tänka positivt, men eftersom att kvinnor redan befinner sig i underläge i arbetslivet så blir det extra viktigt. Sheryl menar att för att kvinnor måste förändra sin självbild helt enkelt och inte nöja sig. Medans män gärna vill ha mer så nöjer sig kvinnor ofta. Sheryl betonar även vikten av att inte nedvärdera sig själv. Män har ofta höga tankar om sig själv och det borde även kvinnor ha!

“Vändpunkten för mig var när jag studerade de kvinnor och män som jag varit chef över de senaste 15 åren. Det spelade ingen roll vad jag gjorde, männen avancerade mer än kvinnorna. I varje steg befann sig deras fot på gaspedalen och de lutade sig framåt och kvinnorna lutade sig tillbaka. Av de kvinnor som gått på Yale och nått 40-årsåldern vid millennieskiftet var det bara 56 procent som fortfarande befann sig i yrkeslivet jämfört med 90 procent av männen.” -Säger Sheryl i en intervju för tidsskriften The Guardian.

Just nu skvallras det om att Sheryl Sandberg eventuellt kommer kandidaterna till att bli USA:s första kvinnliga president.

<“If you’re offered a seat on a rocket ship, don’t ask what seat. Just get on.” sa Sheryl Sandberg i ett tal som hon höll nyligen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Du kanske även skulle gilla