cady
Studera > studieval

Natur eller samhälle? Så vet du vilket gymnasieval som är rätt

.

Står du inför gymnasievalet och är osäker på vilket program du vill plugga och vad som skulle hända om du valde fel?

Det viktigaste är inte att du väljer samma utbildning som dina vänner, bara för trygghetens skull. Det kan bli helt fel och sluta med att du börjar på ett program som du egentligen inte vill gå. Ett program som kan leda in dig på fel spår och göra så att du måste komplettera flera ämnen i efterhand för att du ska få arbeta med det du vill. Här kan du läsa om gymnasieutbildningar, studier och samtidigt få välbehövlig information.

Inriktningar

Inom samhällsvetenskapsprogrammet finns det tre valbara inriktningar:

  • Beteendevetenskap
  • Samhällsvetenskap
  • Media- information och kommunikation.

Inom naturvetenskapsprogrammet finns det två valbara inriktningar

  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap och samhälle

Om du går naturvetenskapsprogrammet

Så kommer du att läsa de kurser som ger dig behörighet att fortsätta läsa naturvetenskapliga program eller kurser på högskolenivå. Exempelvis om du vill börja plugga till farmaceut eller läkare behöver du ha områdesbehörighet A13/13. Du behöver alltså ha grundläggande behörighet och du måste ha läst biologi 2, fysik 2, kemi 2 och matematik 4.

doctor-hand

Om du går samhällsvetenskapsprogrammet

Så kommer du att läsa de kurser som ger dig behörighet att fortsätta plugga samhällsvetenskapliga program eller kurser på högskolenivå. Vill du plugga till ekonom, samhällsvetare eller samhällsplanerare behöver du ha läst matematik 3, engelska 6 och samhällskunskap 1, vilket innefattar områdesbehörighet A4/4. Matematik 3 ingår inte i samhällsvetenskapsprogrammets kursplan, om du ändå vill plugga det programmet är det smart att välja matte 3 som individuellt val eller programfördjupning, så slipper du läsa kursen efter gymnasiet.

Tänk på detta inför gymnasievalet

Det är viktigt att du kollar igenom de yrkesval du är intresserad av och vilka ämnen du måste ha läst för att ha behörighet till de programmen/kurserna på högskolorna och universiteten. Det är svårt att veta redan i 14-15 års-åldern vad du vill arbeta med i livet, därför finns det en chans att dina ambitioner förändras med tiden. Det är det som gör det här valet extra problematiskt, men genom att läsa på och tänka till får du koll på ungefär vad som krävs för olika yrken och en större möjlighet att göra det smartaste valet för dig och din framtid.

Vad vill du arbeta som?

Om du vill arbeta som veterinär behöver du inneha områdesbehörighet 13A/13. För att jobba som biomedicinsk analytiker behöver du tillhöra områdesbehörighet A12/12 och ha läst biologi 2, fysik 1, kemi 2 och matematik 3. Om du funderar på dessa yrkesval är det enklast för dig om du läser naturvetenskapsprogrammet.

Funderar du på sjuksköterska, fysioterapeut eller logoped? De kräver enbart naturkunskap 2, utöver ämnena som ingår i samhällsvetenskapsprogrammet. Om du hellre vill plugga samhällsvetenskapsprogrammet kan du läsa naturkunskap 2 som individuellt val, fördjupning eller om du väljer att läsa det på komvux efteråt.

Det finns flera olika lärosäten som erbjuder vuxenutbildningar alternativt olika basterminer om du vill få mer kunskap i de naturvetenskapliga ämnena. Exempelvis Linnéuniversitetet, Miroi och Jönköping University.

Är det hugget som stucket?

Spelar det inte så stor roll för dig om du pluggar samhällsvetenskapsämnena eller naturvetenskapsämnena? Tycker du att båda fälten är lika roliga och kanske har du så tur att du är bra på båda?

Då borde du plugga naturvetenskapsprogrammet, eftersom det är lite bredare. Även om du har pluggat naturvetenskap som huvudområde, kan du ändå välja att arbeta inom det samhällsvetenskapliga området sedan. På så vis, genom att göra det valet kanske du sparar in tid och slipper läsa ett tekniskt basår eller kurser på komvux.

Lycka till!

Läs mer om tekniskt basår

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Läs vårt onlinemagasin

Du kanske även skulle gilla