Studera > studieval

Studera på folkhögskola

Folkhögskola
Av: Redaktionen
Lästid: 3 minuter
9 Mar 2020

Att studera på folkhögskola skiljer sig en hel del från andra studieformer. Förutom formell utbildning är också bildning i centrum –alltså att få möjlighet att utvecklas mer som människa och lära sig saker som du har glädje av resten av livet. Folkhögskola är en studieform för dig som fyllt 18 år.

Du har också stora möjligheter att själv påverka både innehåll och arbetsformer i kurserna. Man får själv ta ett stort ansvar för sin egen utveckling och samarbete i grupp, föra diskussioner och grupparbeten är viktiga inslag.

Till studierna räknas också tema- och friluftsdagar, studieresor m.m. Läraren fungerar snarare som en handledare och inspiratör för dig i din kunskapsprocess, än den som talar om ”de rätta svaren” för dig.

Varje folkhögskola bestämmer självständigt över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till fastställda läroplaner. Folkhögskolan utgår från de studerandes behov väldigt mycket och allas förkunskaper och erfarenheter.

Vad krävs för att komma in på folkhögskola?

På Allmän kurs ställs normalt inga formella antagningskrav. De studerande startar på olika nivåer beroende på förkunskaper och tidigare studier. På särskilda kurser ställs ibland särskilda antagningsvillkor. Det kan vara krav på tidigare studier, praktik eller arbetsprover. Många skolor kallar till intervju och en del har inträdesprov. Folkhögskolan gör sedan en bedömning av de sökandes behov och förutsättningar.

Får man studiestöd när man går på folkhögskola?

Den som studerar på folkhögskola kan få statligt studiestöd. Studiestödet innebär i korta drag följande: ****Du som är under 20 år får studiehjälp. Studiehjälpen består av studiebidrag och eventuellt inackorderingstillägg.

Studiemedel från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel. Studiemedel består av studiebidrag och studielån. Bidraget utgår på två nivåer; generellt bidrag och högre bidrag. CSN prövar automatiskt om du har rätt till det högre bidraget. Flertalet folkhögskolekurser anses motsvara studier på grundskole- eller gymnasienivå. Men på vissa av folkhögskolornas kurser studerar man på eftergymnasial studiestödsnivå och på dessa kurser kan du söka studiemedel från att du är 18 år.

Vad är skillnaden mellan folkhögskola och universitetet och högskola?

Folkhögskolestudier ger inga akademiska högskolepoäng. På vissa av folkhögskolornas kurser studerar man dock på eftergymnasial nivå och då ställs samma förkunskapskrav som för högskolans kurser, det vill säga grundläggande behörighet för högskolestudier.

Några kurser kan ha samarbete med högskolor och universitet vilket innebär att högskolan/universitetet tillgodoräknar vissa delar av folkhögskolekursen som högskolepoäng.

Urval av bra folkhögskolor

På folkhögskolan finns kurser på flera olika nivåer och med olika inriktningar. Varje folkhögskola utvecklar sin kursprofil. Det innebär att du kan hitta en kurs med en studietakt och ett innehåll som passar dig. Du kan studera var som helst i landet. Många folkhögskolor har ett internat där du kan bo. Kartan visar ett urval som Piraja gjort.

 1. Kävesta folkhögskola
 2. Fridhem folkhögskola
 3. Hyllie park folkhögskola
 4. Västanviks folkhögskola
 5. Region Värmland
 6. Västra Götalandsregionen
 7. Valla folkhögskola
 8. Sunderby folkhögskola
 9. Karlskoga folkhögskola
 10. Biskops Arnö folkhögskola
 11. Gamleby folkhögskola

För exakt plats, knappa in namnet på Google maps.

Tips! Hitta och jämför fler folkhögskolor på www.utbildningssidan.se

Läs mer om folkhögskola

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Läs vårt onlinemagasin

Du kanske även skulle gilla