Studera > studieval

Yrkesförberedande program att välja på till gymnasiet!

.
Av: Redaktionen
Lästid: 6 minuter
18 Jan 2019

Att läsa ett yrkesprogram på gymnasiet är en effektiv och kunskapsrik väg till många av dagens yrken där det inte finns tillräckligt med kompetens. Vi går igenom åtta av de 12 yrkesprogram som finns.

1. Handels och administrationsprogrammet

yrkesprogram-gymnasiet-handel-administration

handels- och administrationsprogrammet lär du dig brett som smått om dagens handel och administration med stort fokus på service och kommunikation. Utbildningen använder sig av modern teknik och du som elev kommer även att praktisera på företag under utbildningens gång.

Det finns två inriktningar på programmet, inriktningen administrativ service fokuserar mest på att du som elev ska bli expert på administrativa och organisatoriska frågor på både stora företag som inom offentlig förvaltning. Efter inriktningen kan du arbeta inom

 • personaladministration och organisation
 • kommunikation
 • ekonomi
 • konferens- och receptionsarbete, eller
 • kundservice

På den andra inriktningen handel och service lär du dig om hur arbetet inom detalj- och partihandel ser ut och framtida yrkesroller kan vara inom

 • försäljning och marknadsföring
 • butikskommunikation
 • butiksledning
 • inköp och logistik, eller
 • kundservice

Oavsett vilken inriktning du väljer finns det möjlighet att starta och driva företag som examinerad och därför ingår också kurser i entreprenörskap och eget företagande. Grundstenarna i båda inriktningarna är att du ska utveckla dina kommunikativa förmågor att möta människor i arbetslivet, att kunna ta eget ansvar och handla efter gott omdöme och vara beredd på att analysera situationer med de verktyg och kunskaper du får under utbildningen. Du kommer även att få lära dig om juridik inom arbetslivet, bland annat om arbetsrätt, diskrimineringsfrågor och om arbetsmiljö samt faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande bland anställda. Tycker du om engelska eller vill arbeta utomlands kan du välja att fördjupa dina kunskaper i valfria engelskakurser!

2. El- och energiprogrammet

yrkesprogram-gymnasiet-el-energi

Yrkesprogrammet el- och energi är för dig som är intresserad av att arbeta med som får gemene mans vardag att gå runt.Du kommer att lära dig om de naturvetenskapliga teorierna som ligger till grund för vår samhällsstruktur inom el och energi. Det finns fyra inriktningar inom el-och energirpogrammet.

Inriktningen automation leder till att du arbetar med att bland annat planera, installera och sätta igång automatiserade produktionssystem, av utbildningen kan du bland annat bli

 • automationstekniker
 • processtekniker
 • industrielektriker, eller
 • mekatroniker

Inriktningen dator- och kommunikationsteknik innebär att du under utbildningen lär dig istället om hur du installerar, underhåller och reparerar kommunikationssystem, vilket även kräver kunskaper i informationssäkerhet. Av det kan du bli

 • nätverkstekniker
 • teknisk säljare
 • supporttekniker, eller
 • servicetekniker

Den tredje inriktningen under el- och energiprogrammet är elteknik som gör dig till expert på alla de komponenter som kretsar kring el, bland annat att kunna installera, underhålla och reparera elanläggningar, larm, och tv- och datanät. Yrkesprogrammet leder till

 • elektriker
 • hisstekniker, eller t.ex.
 • larmtekniker

Sista inriktningen energiteknik kommer att placera dig på arbetsplatser inom energi-, miljö- och vattenteknik. Slutmålet är att du ska kunna arbeta med specialiserade funktioner inom många olika yrken inom energi- och processbranschen, t.ex.

 • drift- och underhållstekniker
 • driftoperatör
 • vattenmiljötekniker, och
 • laborant

3. Hotell- och turismprogrammet

yrkesprogram-gymnasiet-hotell-turism

Brinner du för service och vad som får människor att känna sig nöjda? Ingen dag inom hotell- och turismbranschen är densamma, och ofta är det en känsla för detaljer, analys av känslor och att möta förväntningar som är den riktiga nyckeln bakom ett lyckat jobb. Under yrkesprogrammet hotell- och turism kommer du att drillas i inte bara service och bemötande, utan även lyhördhet, flexibilitet, marknadsföring och försäljning. En av grundstenarna inom branschen är organisering och planering, men du kommer samtidigt utveckla dina yrkesmässiga kunskaper om människors behov beroende på t.ex. behov, tradition eller/och situation.

På hotell- och turismprogrammet finns det två inriktningar att välja mellan; hotell och konferens och turism och resor.

Hotell och konferens fokuserar på det viktiga möte mellan människor, ofta från olika delar av världen där konferensverksamhet och de olika avdelningar ansvarar för att organisera, planera och genomföra möten och evenemang.

Inriktningen turism och resor är inte olik utan fokuserar också på organisering, planering och genomförande av aktiviteter som resor och upplevelser. I utbildningen betonas förmågan att informera och kunskaper om resmål och resvägar.

4. Vård- och omsorgsprogrammet

yrkesprogram-gymnasiet-vård-omsorg

Har du en passion för medmänsklighet och människans lika värde? Utbildningen inom vård- och omsorgsprogrammet har som slutmål att du som elev ska förstå innerbörden av livsstilens betydelse för hälsan och kunna använda dig av de verktyg i ditt framtida yrke på t.ex.

 • vårdcentral
 • sjukhus
 • särskilt boende, eller som t.ex.
 • personlig assistent

Inom ramen för utbildningen kommer du att få lära dig från flera olika vetenskapliga områden, t.ex. sociologi, pedagogik, psykologi, vårdvetenskap och medicin. På många arbetsplatser ligger kommunikation bakom en lyckad vård, därför kommer du också programmet ge dig kunskaper om arbetsmiljö och hur man samverkar för att skapa goda arbetsförhållande.

Programmet har inga inriktningar, däremot får du chansen att välja kurser inom programmet för att specialisera dig.

5. Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Inom restaurang- och livsmedelsprogrammet finns det tre inriktningar med ganska olika slutdestinationer. Gemensamt under utbildningen hos inriktningar är att eleverna kommer att utveckla sina kunskaper kring arbetsmiljö, försäljning, lagtexter, hygien, livmedelshantering, produktionskedjor men framförallt service.

Inriktningen bageri och konditori fokuserar på den hantverksmässiga delen i både liten och stor skala.

Inriktningen färskvaror, delikatesser och catering behandlar matindustrin rätt övergripande och syftar på att utbilda eleven i kunskaper om måltiden och dess delar, t.ex. uppläggning, dukning, drycker, tillagning och råvaror. Efter utbildningen kan du bli t.ex. matinformatör eller säljare med specialisering mot matlagning, bageri eller konditori.

Inriktningen kök och servering ger dig kunskaper inom matlagning i offentlig och privata verksamheter. Efter utbildningen kan du börja arbeta som kock, kallskänka, servitris eller servitör.

6. Fordons- och transportprogrammet

Yrkesprogrammet Fordon och transport har fem olika inriktningar; godshantering, karosseri och lackering, lastbil och mobila maskiner, personbil och transport. Gemensamt för inriktningarna är kurser inom olika datasystem, självständig problemlösning och lagtexter och specifika bestämmelser inom det valda yrkesområdet/inriktningen. Du kommer att få den senaste kunskapen inom framtidens teknik och ges verktyg att fortsätta lärandet även efter utbildningen. Efter utbildningen kan du bli

 • mekaniker
 • yrkesförare
 • lager- eller terminalarbete

beroende på vilken inriktning du väljer.

Fordon-och transportprogrammet finns t.ex. hos STFG och Yrkesplugget.

7. Bygg- och anläggningsprogrammet

yrkesprogram-gymnasiet-bygg-anläggning

Inom byggbranschen byggs inte bara nyproduktioner utan allt som byggs behöver också underhållas, uppdateras och renoveras. Du kommer få kunskap om byggbranschens olika arbetsprocesser och diverse yrken. Du kommer lära dig om olika arbetsmetoder, material, verktyg och hjälpmedel och om digitala tekniker som används. Bygg- och anläggningsprogrammet har fem olika inriktningar

 • anläggningsfordon
 • husbyggnad
 • mark och anläggning
 • måleri
 • plåtslageri

8. VVS- och fastighetsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet utbildar dig till att hantera installationer, felsökningar, reparationer, drift och underhåll, tekniska anläggningar och system samt förvaltning av fastigheter. Du kommer att lära dig om miljö, ekologi och resursanvändning. Programmet har fyra inriktningar, nämligen

 • fastighet
 • kyl- och värmepumpsteknik
 • ventilationsteknik, och
 • VVS

efteråt kan du arbeta som t.ex.

 • kyltekniker
 • fastighetsvärd, eller
 • montör

Är du frestad av att söka en yrkesutbildning kommer nya lagar att gälla för se som börjar sin utbildning höstterminen 2019, bland annat:

- eleven kan välja bort de högskoleförberedande kurserna

- estetiskt ämne kommer att ingå i alla nationella program i gymnasieskolan och kommer att omfatta 50 gymnasiepoäng

- gymnasiearbetet kommer att omfatta 50 gymnasiepoäng, och inte 100 som det gör idag.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Du kanske även skulle gilla