Karriär > motivation

Byt karriär som lärare - dessa är populärast!

Unsplash
Av: Felicia
Lästid: 3 minuter
22 Feb 2019

Funderar du på att byta jobb och arbetar som lärare idag?

Det är vanligt att många utbildade lärare väljer att byta karriär efter några år. Inte konstigt alls om man jämför med många andra yrken. Men varför byter lärare jobb och sist i artikeln: vad är det vanligaste och kanske bästa yrket att byta till som utbildad lärare?

Varför byta jobb?

7289 personer som är utbildade lärare, men som inte arbetar inom yrket, deltog i SCB:s undersökning “lärares karriärvägar”.

60% uppgav att de valde att byta jobb på grund av den tunga arbetsbelastningen som lärare har jämfört med arbetstid.

Nästan lika många uppgav psykisk påfrestning som stress och administrativa uppgifter som inte tillhörde läraryrket som orsaker till att sluta jobba.

Samtidigt uppger 6 av 10 att de skulle kunna tänka sig gå tillbaka till läraryrket om de faktorerna förändras, dvs en högre lön, rimligare arbetstider och en förändrad arbetssituation.

I undersökningen från 2016 som sammanställdes och offentliggjordes 2017 uppgav 4 av 10 att de inte tyckte att själva lärarutbildningen hade förberett de särskilt väl på själva yrket, detta svaret var vanligare hos de yngre som nyligen tagit lärarexamen jämfört med äldre examinerade.

Genomsnittslängden på hur länge en person arbetar inom läraryrket låg senast på 11 år.

Det finns också många argument som talar för att en lärares utbildning och kunskaper är eftertraktade i andra branscher, i en artikel i lärarförbundets tidning “Tidningen Gymnasiet” påpekar Åsa Bengtsson, f.d. gymnasielärare att det kan handla den ledarskapsförmågan många lärare besitter, som skulle kunna jämföras med att driva ett miniföretag.

Varför byter lärare yrke?

Vart femte år undersöker SCB hur många lärare som fortsatt arbeta inom läraryrket 5 år efter examen. Av de som började arbeta som lärare under 90-talet var det endast 46% som arbetade kvar 5 år senare. Jämför det med en undersökning från 2010 där ca 7 av 10 arbetade som lärare 5 år efter att de börjat.

Vanliga yrken för lärare att byta till

Vanligaste är det att personer fortsätter inom samma sektor. Det kan vara att personen avancerar till en rektorstjänst eller att den går vidare till en mer administrativ roll inom skolan eller annan offentligt förvaltning. Ofta väljer personerna yrken där de fortfarande får arbeta med människor, en faktor som över 90% uppgav bidrog till deras utbildningsval.

VÅRD & OMSORG

9 av 10 uppgav arbete med unga som en orsak till lärarutbildningen, därför är det heller inte konstigt att många väljer att byta karriär till en som också präglas av social kontakt.

SKOLUTVECKLING

Du arbetar med att följa upp och utvärdera det arbete som lärare och elever gör tillsammans med bland annat rektorer. Du kan arbeta på både skol- och kommunalnivå.

VIDAREUTBILDNING

Med en lärarutbildning har du möjlighet att utbilda dig t.ex. till specialpedagogprogrammet, speciallärarprogrammet eller bli licensierad samt forska inom området för att uppfylla en doktorand.

FÖRSTELÄRARE ELLER LEKTOR

Lärare som uppfyller specifika krav har möjlighet att avancera inom sin arbetsplats genom att ha en statlig karriärtjänst. Tjänsten kan variera från arbetsplats men innebär kort och gott ett ansvar att introducera nyanställda lärare, coacha samt utveckla och förbättra undervisningen och elevernas måluppfyllelse. Tjänsten ska medföra en högre lön och minst 50% av arbetstiden ska gå åt undervisning. Lektorstjänsten fokuserar mer på forskning och hur skolan implementerar och utvecklar specifika ämnesområden.

COACH/KONSULT

Lärares ledaregenskaper och förmåga att just lära ut lämpar sig väl inom andra utbildningsyrken, t.ex. museirepresentant, konsult, coach eller utbildare.

Källor: SCB Tidningen Gymnasiet”

Göteborgs Universitet

Nu kanske du är intresserad av att hitta utbildningar och kurser inom utbildningsbranschen?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Du kanske även skulle gilla